Liekele Bremer inschrijving hypotheken 2 register 69: 129 / 509
Liekele Jakobs Bremer, geboren op 19 augustus 1900 te Wijckel, als zoon van Jakob Lykles Bremer, schippersknecht te Wijckel, en Jeltje Keizer.
stoombootondernemer te Balk
aangifte geboorte op 19 februari 1894 aktenummer 7 door Jacob Bremer, schippersknecht te Balk, getuigen:
Johannes Cnossen schippersknecht 27 jaar wonende te Koudum
Klaas Dijkstra schippersknecht 23 jaar wonende te Sloten
Op 11 juni 1930 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Froukje Spoelstra, geboren op 25 december 1905 te Surhuisterveen, als dochter van Durk Spoelstra, winkelier te Rottevalle, en Antonia Folkert.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geboren op 10 juni 1931 te Sneek.
 
Jacob Bremer Jacob Bremer
bron: Friesch Dagblad 26 november 1946 bron: Leeuwarder Koerier van 26 november 1946
 
Jacob Bremer
bron: Nederlandse Staatscourant van 2 juli 1947, deel 1 / deel 2 / deel 3
 
 
 
Liekele Bremer
bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1922
Pier de Jong (*1907) en Liekele Bremer
 
Liekele Bremer Liekele Bremer Liekele Bremer
bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 december 1936 bron: Leeuwarder Courant van 15 januari 1941 bron: Leeuwarder Koerier van 12 april 1946
 
Liekele bremer en de Jong
bron: Friesch dagblad van 26 november 1946
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jakob Lykles Bremer 1870-1954 Liekele Jakobs Bremer 1900-19??  
     
woonadressen familie Bremer
periode adres bron
1930 - 1930 Meerweg 18 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 6; huisnummer Balk 9
1931 - 1939 Meerweg 18 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 7; huisnummer Balk 9
1939 - 1952 Meerweg 18  
1952 - Toronto Canada 7 Redwood Court, Barrie Ontario (1982), Tuinier geschiedenis van een Gaasterlandse familie
     
eigendommen van Liekele Bremer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
951
 
koopacte
2000,-
18 juli 1927
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1134, folio 129, nummer 509

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 oktober 2018 laatste wijziging: 8-02-2024