persoonlijke gegevens van Oene Hendriks Bremer
Oene Hendriks Bremer, geboren op 2 augustus 1874 te Koudum, als zoon van Hendrik Jans Bremer, arbeider te Koudum (1874), en Tiete Oenes Veldstra. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
werkman te Balk (1897), fabrieksarbeider te Balk (1901), fabriekarbeider te Harich (1904, 1905),
Op 31 december 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hendrikjen Wagenaar, geboren op 22 november 1873 te Harich, als dochter van van Jan Johannes Wagenaar, koopman te Balk (1897), en Eelkjen Minzes ten Woude. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 21 september 1898 te Balk. Woont 1932 te Herrig ten westen van Keulen (Dld).
fabrieksarbeider te
aangifte geboorte op 21 september 1898 aktenummer 110, getuigen:
Tjidze van den Bosch koopman 32 jaar wonende te Balk
Johannes Wagenaar koopman 30 jaar wonende te Balk
 
Op 21 oktober 1922 getrouwd in de gemeente ? met: .
Maria Bron, geboren op 14 oktober 1900 te Blesdijke, als dochter van Roelof Bron en Aaltje Muis.
Uit dit huwelijk:
1. Otte (One), geboren op 27 juli 1923 te Morchenich.
2. Alsje, geboren op 4 augustus 1926 te Bergerhausen. Overleden op 7 oktober 2019.
 
2. Jan, geboren op 2 november 1899 te Balk. Overleden op 29 november 1982 te ?, 83 jaar oud. Begraven te Wijckel. Woont in 1932 te Bergerhausen ten westen van Keulen (Dld). Op ? getrouwd in de gemeente ? met Aaltje Kooistra
aangifte geboorte op 3 november 1899 aktenummer 131, getuigen:
Sietze Jongsma botermaker 44 jaar wonende te Balk
Dooitje Koornstra fabrieksarbeider 30 jaar wonende te Balk
3. Tiete, geboren op 18 september 1901 te Balk. Overleden op 4 mei 1902 te Harich, 7 maanden oud.
aangifte geboorte op 19 september 1901 aktenummer 94, getuigen:
Teunis Pietersma arbeider 43 jaar wonende te Balk
Pieter Wignand fabrieksarbeider 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 mei 1902 aktenummer 39, getuigen:
Geert Liemburg postbode 42 jaar wonende te Harich
Pieter Wignand fabrieksarbeider 32 jaar wonende te Harich
4. Minze, geboren op 9 januari 1904 te Harich. Woont in 1932 te Bergerhausen ten westen van Keulen (Dld). Op ? getrouwd in de gemeente ? met Anna Herbst
aangifte geboorte op 11 januari 1904 aktenummer 5, getuigen:
Harmen de Jong fabrieksarbeider 23 jaar wonende te Harich
Pieter Wignand fabrieksarbeider 33 jaar wonende te Harich
Minze en Johannes Bremer
bron: kistje familie Bremer foto 381-026
Johannes en Minze Bremer
 
5. Tiete, geboren op 10 juli 1905 te Harich. Overleden op 10 maart 2005 in Woodstock Canada, 99 jaar oud. Woont in 1932 te Bergerhausen ten westen van Keulen (Dld). Op 4 juni 1933 getrouwd in de Duren (Duitsland) met Bauke Spanjer, geboren op 11 augustus 1904 te Dronrijp als zoon van Rienk Spanjer, arbeider te Dronrijp, en Rigtje Smit.
 
aangifte geboorte op 11 juli 1905 aktenummer 102, getuigen:
Harmen de Jong kaasmaker 25 jaar wonende te Harich
Pieter Wignand melkontvanger 35 jaar wonende te Harich
De familie Bremer vertrekt in 1905 richting Duitsland. Daar ontmoet Tiete de uit Dronrijp afkomstige Bauke Spanjer. Ze trouwen in de jaren dertig en vestigen zich in Batzheim bij Keulen. Daar is hun oudste zoon Rienk geboren op 18 januari 1937. In 1938 keren ze terug naar Nederland. Bauke neemt samen met zijn zwager Gerhard Kroes het fouragebedrijf van G van der Wielen in Hardegarijp over. Na de oorlog vind ik niets terug over dit fouragebedrijf en de familie Spanjer.
 
Bauke Spanjer  
Bauke Spanjer
bron: kistje familie Bremer 381-008
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1938
 
Tiete Bremer Tiete en Bauke Spanjer
bron: kistje familie Bremer foto 381-006 bron: kistje familie Bremer foto 381-014
naam op achterzijde foto: Tiete Bremer naam op achterzijde foto: Bauke Spanjer en Tiete Bremer
 
6. Johannes, geboren op ? te ?. Woont in 1932 te Bergerhausen ten westen van Keulen (Dld).
Jhannes Bremer
bron: kistje familie Bremer foto 381-015
naam op achterzijde foto: Johannes Bremer
 
7. Eelkje, geboren op ? te ? Woont in 1932 te Siervernich ten zuidwesten van Keulen (Dld).Op ? getrouwd in de gemeente ? met Jakob Koenz.
Eelkje Bremer
bron: kistje familie Bremer foto 381-005
naam op achterzijde foto: Eelkje Bremer
 
8. Petronella (Neeltje), geboren op 1 mei 1910 te Deiler. Woont in 1932 te Bergerhausen ten westen van Keulen (Dld). Op ? getrouwd in de gemeente ? met Gerhard Kroes.
Neeltje Bremer
bron: kistje familie Bremer foto 381-004
naam op achterzijde foto: Neeltje Bremer
 
 
 

Op de zolder van het oude notariskantoor aan de Raadhuisstraat in Balk lag een kistje met foto’s en andere papieren van een onbekende familie. Zonde om weg te gooien dacht Cobi Wildschut, één van de medewerkers van het notariskantoor, bij de verhuizing van het kantoor naar de Dubbelstraat. Nu, zoveel jaren later kwam ze het kistje weer tegen en plaatste ze een oproep op de facebookpagina van “Balksters”. Briefkaarten en foto’s uit het kistje waren gericht aan de weduwe Bremer in Balk. En een aantal keren staat de naam Oene Bremer op een kinderfoto. Het betreft de periode 1900 – 1940. Al snel kwam er reactie op de oproep. Oene Bremer zou best eens één van de oprichters van "Eigen Haard" kunnen zijn geweest. Oene (1874-19??) trouwt in 1897 met Hendrikje Wagenaar (1873-19??). Het gezin vertrekt in 1905 naar Duitsland. Inmiddels is het kistje geschonken aan “museum” Langsdeluts. Mijn voorlopige conclusie is dat het kistje komt uit de nalatenschap van Jan Bremer (1872-1956) een vrijgezelle broer van Oene. Zijn persoonsbewijs uit de tweede wereldoorlog zit ook in het kistje. Volgende week meer over de inhoud van het kistje.

 
  Oene Bremer en Hedrikje Wagenaar
Oene Bremer
bron: Nieuw Advertentieblad van 12 januari 1901
betreft Jan Geerts de Jager (*1877) en
Anne Gerrits de Lange (*1877)
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 december 1932 >>
 
Oene en Hendrikje Bremer Wagenaar
bron: kistje familie Bremer foto 381-037
Op de achterzijde van de foto geen informatie: hoogstwaarschijnlijk zijn dit Oene Bremer en Hendrikje Wagenaar.
 
gezien Oene Bremer
bron: kistje familie Bremer foto 381-024
Op de achterzijde van de foto geen informatie: hoogstwaarschijnlijk zijn dit Oene Bremer en Hendrikje Wagenaar.en hun drie dochters Tiete, Eelkje en Neeltje.
 
gezien Oene Bremer dochter getrouwd
bron: kistje familie Bremer foto 381-024 bron: kistje familie Bremer foto 381-027
  Op de achterzijde van de foto geen informatie: hoogstwaarschijnlijk is dit een dochter van Oene Bremer en Hendrikje Wagenaar.getrouwd met ?
 
bruiloft
bron: kistje familie Bremer foto 381-025
Op de achterzijde van de foto geen informatie: hoogstwaarschijnlijk is dit de bruiloft van een dochter van Oene Bremer en Hendrikje Wagenaar.getrouwd met ? (zie foto 381-027)
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Hendrik Jans Bremer 1842-1906 Oene Bremer 1874-19??  
Jan Johannes Wagenaar 1842-1903    
woonadressen familie Bremer
periode adres bron
     
1899 - 1900 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 70; huisnummer Balk 72a
1900 - 1902 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 80; huisnummer Balk 72a / 87
1902 - 1905 Gaaikemastraat 60 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 139; huisnummer Harich 108j /138
1905 - Duitsland  
     
notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Coöperatieve Woningvereniging Eigen Haard is Goud Waard
- Dooitze Korenstra te Balk, oprichter
- Jan Kuperus te Balk, oprichter
- Pieter Wignand te Balk, oprichter
- Johannes Kuperus te Ruigahuizen, oprichter
- Oene Bremer te Balk, oprichter
- Klaas Henstra te Harich, oprichter
- Sjoerd Haantjes te Balk, oprichter
- Douwe Sytsma te Balk, oprichter
- Jan Bremer te Balk, oprichter
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 90 d.d. 29 augustus 1901
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 januari 2020 laatste wijziging: 5-04-2021