persoonlijke gegevens van Hein Jurjens ten Brink, wagenmaker te Balk
Hein Jurjens ten Brink, geboren in 1773 als zoon van ? en ?. (In 1787 gevestigd in Balk bron: Patentregister 1808). Overleden op 10 september 1829, Gaasterland, 50 jaar oud.
Op 5 juni 1808 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Aaltje Luitjens van der Meulen, geboren op 21 september 1788 te Gorredijk, gedoopt op 2 november 1788 te Gorredijk, als dochter van Luitjen Teunis en Antje Johannis Kalverboer. Overleden op 10 april 1859, Gaasterland, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
eigenaar van een pand aan de Harichsterzijde
 
eigendommen van Hein Jurjens ten Brink
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1827 Beetsterzwaag, notaris F. Tj. Posthumus  Provisionele en finale toewijzing
- Aaltje Luitjens van der Meulen te Balk, gehuwd met Hein  Jurjens ten Brink, verkoper
- Martinus van der Meulen, mr. bakker te Oudega,  Smallingerland, verkoper
Betreft de koop van het huis nr. 195 te Gorredijk, koopsomfl. 817
- Andries Sjoerds Hylkema, koopman te Gorredijk, koper
Betreft de koop van een stuk weiland te Terwispel, koopsomfl. 506
- Willem van der Hoop, koopman te Gorredijk, koper
- Tjibbe van der Hoop, deurwaarder te Beetsterzwaag, koper
Betreft de koop van een stuk weiland te Kortezwaag, koopsom fl. 1350
- Saco van Teyens te Beetsterzwaag, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 10016 Repertoirenr.: 55 en 57 d.d. 24 oktober 1827
 
1825 Balk, notaris M. Westendorp Procuratie, akte niet aanwezig
- Pierkjen Hielkes de Beer, winkelier te Balk, lastgever
- Hein Jurjens ten Brink, wagenmaker te Balk, lasthebber
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 335 d.d. 8 december 1825
 
1829 Balk, notaris W. J. Hemsing Testament
- Hein Jurjens ten Brink, wagenmaker te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 104 d.d. 9 september 1829
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 26-11-2019