persoonlijke gegevens van Reinold Wenzel ten Brink, apotheker te Balk
Reinold Wenzel ten Brink, geboren op 7 januari 1818 te Sloten, gedoopt op 4 januari 1818 te Balk (Rooms Katholiek) als zoon van Johan Gerhard Wensel ten Brink en Angela ten Brink. Overleden op 3 maart 1883 te Balk, 65 jaar oud. Apotheker te Balk (18 -1883)
aangifte overlijden op 5 maart 1865 aktenummer 25, getuigen:
Marten Siebes Visser schoenmaker 72 jaar wonende te Balk
Arend Berends Sikkes winkelier 29 jaar wonende te Balk
Op 28 mei 1854 getrouwd in de gemeente Bolsward met:
Geertje Willems Bakker, geboren op 10 januari 1828, Wonseradeel, als dochter van Willem Piers Bakker en Trijntje Tjipkes Algra. Overleden op 27 februari 1888, Gaasterland, 60 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gerard Johan, geboren op 11 maart 1857 te Balk. Op 14 maart 1889 geëmigreerd naar de Verenigde Staten.
aangifte geboorte op 13 maart 1857 aktenummer 20, apotheker, getuigen:
Sybrandus Hendrikus van Kessel bakker 57 jaar wonende te Balk
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 26 jaar wonende te Balk
2. Catharina Wilhelmina, geboren op 13 februari 1859 te Balk. Overleden op 14 juni 1927 te Tiel, 68 jaar oud. Op 2 mei 1889 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Thomas Vallinga, oud 25 jaar, geboren te Workum als zoon van Dirk Thomas Vallinga en Hieke Douwes van der Zee.
aangifte geboorte op 12 februari 1859 aktenummer 19, apotheker, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 46 jaar wonende te Balk
Tjerk Poppes van der Feer koopman 36 jaar wonende te Balk
3. Willem, geboren op 30 april 1861 te Balk. Overleden op 15 oktober 1862 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 mei 1861 aktenummer 39, apotheker, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 48 jaar wonende te Balk
Tjerk Poppes van der Feer winkelier 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 maart 1865 aktenummer 25, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 50 jaar wonende te Balk
Tjerk Poppes van der Feer winkelier 39 jaar wonende te Balk
4. Willem, geboren op 22 november 1863 te Balk. Op 14 maart 1889 geëmigreerd naar de Verenigde Staten.
aangifte geboorte op 23 november 1863 aktenummer 116, apotheker, getuigen:
Wiebe Tietema klerk 54 jaar wonende te Balk
Tjerk Poppes van der Feer koopman 41 jaar wonende te Balk
 
 
 
Reinold ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 30 mei 1854
 
Reinold Wenzel ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 24 oktober 1862
 
Reinold Wenzel ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 27 mei 1879
 
Reinold Wenzel ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1883
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johan Gerard W ten Brink 1792-1873 Reinold Wensel ten Brink 1818-1883
    Hendrik ten Brink
woonadressen familie ten Brink
periode adres bron
1854 - 1859 ???  
1859 - 1869 van Swinderenstraat 51 woningregister 1859 - 1869 blad 26; huisnummer Balk 72
1869 - 1879 van Swinderenstraat 51 woningregister 1869 - 1879 blad 48; kad. gem. Balk sectie A nr. 330; volgnr. 208
1880 - 1888 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 71; kad. gem. Balk sectie A nummer 330
     
eigendommen van Reinold Wenzel ten Brink
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
330
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1856 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en bleek en erf te Balk, koopsom fl. 1966
- Wypkje Jans Poppes te Balk, weduwe van Hans Jacobs  Dijkstra, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Jan, Geertje, Jacob, Tjebbe, Wypkje, Klaas en Hansje Hanzes  Dijkstra
- Johannes Klazes van Hout te Balk, toeziend voogd
- Reinold Wenzel ten Brink te Balk, koper
bron: Tresoar , toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7027 Repertoirenr.: 87 en 91 d.d. 19 november 1856
 
1888 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft een huis met bleek en erf te Balk, koopsom fl. 1816
- jonkvrouw Quirina Jacoba Johanna van Swinderen te Rijs,  crediteur en verkoper
- Geertje Bakker te Balk, weduwe van Reinold Wensel ten  Brink, debiteur en verkoper
- Catharina Wilhelmina ten Brink te Balk, debiteur en  verkoper
- Willem ten Brink te Balk, debiteur en verkoper
- Gerard Johan ten Brink te Balk, debiteur en verkoper
- Pier Sybrens de Jong te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7061 Repertoirenr.: 4 en 9 d.d. 8 februari 1888
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 januari 2008 laatste wijziging: 27-10-2020