persoonlijke gegevens van Hylke Fokkes Brouwer
Hylke Brouwer, geboren op 17 juni 1822 te Workum als zoon van Fokke Sjoerds Brouwer, koster van de Rooms Katholiekek kerk te Workum (1822), en Tjaltje Alberts Brinksma. Overleden op 11 februari 1860 te Balk, 37 jaar oud.
koperslagersknecht te Workum (1849),
aangifte overlijden op 11 februari 1860 aktenummer 9, getuigen:
Jan de Vries winkelier 36 jaar wonende te Balk
Johannes Herius koperslagersknecht 44 jaar wonende te Balk
Op 9 mei 1849 getrouwd in de gemeente Workum met:
Akke Wagenaar, geboren op 30 augustus 1829 te Workum als dochter van Folkert Pieters Wagenaar, timmermansknecht te Workum (1829), en Grietje Hommes de Jong. Overleden op 11 januari 1895 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 januari 1895 aktenummer 6, getuigen:
Karel Buwalda schoenmaker 43 jaar wonende te Balk
Sybrand Zwaal goudsmid 43 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Tjaltje, geboren op 7 november 1850 te Workum. Op 18 mei 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tiete Schaap, verver te Balk, 23 jaar oud, geboren te Oudega, als zoon van Harmen Ruurds Schaap, verver te Koudum (1879), en Femmigje Tjittes de Boer.
2. Folkert, geboren op 2 februari 1852 te Workum. Koperslagersknecht te Balk (1878). Overleden op 29 janauri 1917 te Sloten, 67 jaar oud. Op 26 mei 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marijke Haarsma, 25 jaar oud, geboren te Ruigahuizen als dochter van Durk Franzes Haarsma en Klaaske Pieters Hylkema.
3. Grietje, geboren op 3 februari 1854 te Workum. Overleden op 5 juni 1928 te Balk, 74 jaar oud. Op 18 mei 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Eelkes de Winter, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Eelke Pieters de Winter en Barendina Helena Hendrika de Zwart.
aangifte overlijden op 5 juni 1928 aktenummer 32, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 68 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
4. Fokke, geboren op 31 december 1855 te Workum. Koperslager te Balk. Overleden op 1 juni 1909 te Balk, 52 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 1 juni 1909 aktenummer 50, getuigen:
Jelle Schaafsma zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
Jacob Schotanus koperslagersknecht 26 jaar wonende te Balk
5. Johanna, geboren op 13 november 1858 te Workum. Overleden op 26 september 1870 te Balk, 11 jaar oud
aangifte overlijden op 26 september 1870 aktenummer 108, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout zilversmid 39 jaar wonende te Balk
Pieter Hendriks Rekers grofsmid 35 jaar wonende te Balk
 
Na het overlijden van haar man Hylke trouwt Akke Wagenaar op 29 september 1861 met Gerben Jacobs Hettinga koperslagersknecht geboren in Makkum en in 1861 woonachtig in Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hielke Fokkes Brouwer 1822-1860  
    Johannes Eelkes de Winter 1854-1939
woonadressen familie Brouwer
periode adres bron
1849 - 1859 Workum  
1859 - 1859 van Swinderenstraat 31 woningregister 1849 - 1859 blad 66; huisnummer Balk 51 / 59
1859 - 1860 van Swinderenstraat 31 woningregister 1859 - 1869 blad 21; kad. gem. Balk sectie A 331, huisnr. Balk 59
     
eigendommen van Hylke Fokkes Brouwer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
331                
               
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1156, folio 49, nummer 44
notariële acten
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en tuin te Balk, koopsom fl. 2700
- Jantje Geerts van der Meer te Balk, weduwe van Sybrandus  van Kessel, verkoper
- Engelina Sybrandus van Kessel te Dedemsvaart, gehuwd met  Petrus Sjoerds Pelsma, verkoper
- Hielke Fokkes Brouwer te Workum, koper   
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 6 d.d. 19 januari 1859
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 oktober 2012 laatste wijziging: 22-11-2019