Jan Wiebes Brouwer registerhypotheken 69: 108 / 111
Jan Wiebes Brouwer, geboren op 5 juni 1869 te Lemmer, als zoon van Wiebe Jans Brouwer en Johanna Maria Fredelina Nauta. Overleden op 13 november 1955 te Sneek, 86 jaar oud.
stoombootkapitein te Balk (1902), zonder beroep te Wijckel
Op 15 mei 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maike Visser, geboren op 12 juli 1876 te Harich, als dochter van Anne Annes Visser, veehouder te Harich (1902), en Uilkjen Jacobs Wierstra. Overleden op 31 maart 1961 te Sneek, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Wiebe, geboren op 20 oktober 1902 te Balk. Overleden op 24 april 1916 te Balk, 13 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 oktober 1902 aktenummer 110, getuigen:
Ernst Koster machinist 32 jaar wonende te Balk
Jacob Bremer stuurman 32 jaar wonende te Wijckel
aangifte overlijden op 24 april 1916 aktenummer 39, getuigen:
Lucas Bouwman timmerman 63 jaar wonende te Balk
Johannes Bakker schipper 25 jaar wonende te Balk
Wiebe Brouwer  
Wiebe Brouwer
bron: De Telegraaf 28 maart 1916
 
Wiebe Brouwer
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 18 april 1916
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 28 maart 1916
Beint, zoon van Anne Beints de Jong en Willemke Zwaagman
 
2. Anne, geboren op 26 december 1903 te Balk.
3. Johan Marinus Fredelinus, geboren op 7 november 1907 te Balk.
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Wybes Brouwer 1869-1955  
     
woonadressen Jan Wybes Brouwer
periode adres bron
  Lemmer  
1884 - 1886 Harich bevolkingsregister 1880 - 190 blad 618; kadastrale gemeente Balk sectie H nr..868
  Follega  
woonadressen familie Brouwer
periode adres bron
1901 - 1910 Pypsterstikke bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 21; huisnummer Balk 21 / 27
1911 - 1917 Pypsterstikke bevolkingsregister 1911 - 1920 blad AB blad 197; huisnummer Balk 27
1917 - 1920 Wijckel bevolkingsregister 1911 - 1920 blad AB blad 197; huisnummer Wijckel 123a
1921 - 1926 Wijckel bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 132; huisnummerWijckel 142
1926 - Sneek Lemmerweg 44
     
eigendommen van Jan Wiebes Brouwer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Heeg
A
343ged   toewijzing 6858,- 20 nov 1900        
Heeg A 864ged          
Heeg A 344          
Heeg A 309          
Balk A 505ged   1/2 toewijzing 1300,- 24 dec 1901        
Balk
A
784   idem 2599,- idem        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1113, folio 108, nummer 111
notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuizinge te Balk, koopsom fl. 601
- Gerben Gerrits van der Wal te Leeuwarden, verkoper
- Jan Wiebes Brouwer te Balk, koper
- Watze Tjebbes Hepkema te Wijckel, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 110 en 116 d.d. 13 november 1901
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Obligatie
Betreft een huis, werkplaats, hok en erf te Balk, koopsom fl. 3000
- Jan de Groot te Balk, koper
- Jan Wiebes Brouwer te Balk, verkoper
- Marten de Boer te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 48 d.d. 31 maart 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 november 2013 laatste wijziging: 23-11-2019