persoonlijke gegevens van Jan Rudolph de Bruine
Jan Rudolph de Bruine, geboren op 4 september 1810 te Amsterdam, gedoopt op 16 september 1816 te Amsterdam, als zoon van Philips Anthonie de Bruine en Alida Lohmeijer. Overleden op 27 april 1850 te Middelburg, 39 jaar oud.
Hervormd predikant te Balk, Vlissingen en Middelburg
Op 14 februari 1834 getrouwd in de gemeente Huizen met:
Berendina Antonia Nibbelink, geboren 23 februari 1809 te Opheusden, als dochter van Gerardus Henricus Nibbelink, predikant, en Hendrika Alpherts. Overleden op 19 augustus 1856 op nummer 144 te Balk, 46 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 augustus 1856 aktenummer B14, zonder beroep, getuigen:
Johannes van Hout timmerman 27 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 47 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Philip Anthonij, geboren op 20 januari 1835 op nummer 30 te Balk. Predikant te Harich. Overleden op 1 juni 1873 te Harich, 38 jaar oud. Op 14 april 1859 getrouwd in de gemeente Arnhem met Geertruida Johanna Wenting.
aangifte geboorte op 22 januari 1835 aktenummer B5, predikant der hervormde gemeente te Balk, getuigen:
Harmen Baukes Poppes koopman 39 jaar wonende te Balk
Johannes Fokke geneesheer en vroedmeester 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 juni 1873, predikant der hervormde gemeente te Harich, getuigen:
Johannes Folkerts Schootstra oud hoofdonderwijzer 75 jaar wonende te Harich
Halbe Schievink hoofdonderwijzer 31 jaar wonende te harich
Philip Anthonij de Bruine
bron: Opregte Haarlemsche Courant 29 december 1835
2. Hendrika Gerardina, geboren op 18 februari 1837 op nummer 30 te Balk. Op 12 december 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Nicolaas Ahasverus Cornelis Slotemaker, oud 46 jaar, geboren te Molenaarsgraaf, als zoon van Adrianus Slotemaker en Adriana Lucretia Magdalena Kuiperi.
aangifte geboorte op 20 februari 1837 aktenummer B11, predikant bij de Hervormde Gemeente te Balk, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 41 jaar wonende te Balk
Jan Thomas Rinkema koopman 27 jaar wonende te Balk
Hendrika Gerardina de Bruine
bron: Opregte Haarlemsche Courant 28 februari 1837
3. Gerardus Hendrikus, geboren op 9 oktober 1839 op nummer 30 te Balk..
aangifte geboorte op 11 oktober 1839 aktenummer B41, predikant, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 43 jaar wonende te Balk
Johannes Fokke geneesheer 32 jaar wonende te Balk
4. Aleida Johanna Jacoba, geboren op 1 maart 1842 op nummer 30 te Balk.. Op 12 juli 1866 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aart Cornelis Groeneveldt, oud 39 jaar, geboren te Gorinchem als zoon van Hendrik Groeneveldt en Matthasina Antonia van Renesse.
aangifte geboorte op 3 maart 1842 aktenummer B14, Leeraar bij de Hervormde gemeente te Balk, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 47 jaar wonende te Balk
PieterHalbes Drijfhout wagenmaker 33 jaar wonende te Balk
5. Pieter Johannes Albertus, geboren op 22 januari 1845 te Vlissingen.
Pieter Johannes Albertus de Bruine
bron: Opregte Haarlemsche Courant 28 januari 1845
 
 
 
Jan Rudolph de Bruine
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1841
 
Jan Rudolph de Bruine
bron: Middelburgsche Courant van 30 april 1850
 
Jan Rudolph de Bruine
bron: Leeuwarder Courant van 22 augustus 1856
 
 
 
Na het vertrek van Hendrik Gann Dun in 1833 stelde de kerkenraad opnieuw een lijst met drie namen samen en legde dat de grietman voor. De voorkeur ging ditmaal uit naar de proponent Jan Rudoph de Bruine. Hij was kandidaat van het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland. Hij werd beroepen en nam het beroep aan. Op 19 februari 1834 ontving de kerkenraad de koninklijke approbatie op het beroep van Jan Rudolf de Bruine.
Op 9 maart werd hij door de consulent ds. Muntingh van Harich bevestigd naar aanleiding van Jac 1:21. 'Des namiddags heeft de bevestigde zich aan de gemeente verbonden met eene leerrede over Nehemia 2:20 midden'.
Jan Rudoph de Bruine zag op 4 september 1810 in Amsterdam het levenslicht. Hij was een zoon van Philips Anthonie de Bruine en Alida Lohmeijer. Voordat hij naar Balk vertrok trouwde hij met Berendina Antonia Nibbelink, dochter van ds. Geradus Nibbelink en Hendrika Alpherts. Laatst genoemde predikant wilde niet als predikant naar Balk, maar kwam wel als ingezetene. Haar ouders vestigden zich, na de intrede van hun schoonzoon, aan de zuidzijde van de Luts. De Bruine was 'onberispelijk van leer, getrouw in de vervulling van alle pligten welke bij reglement zijn voorgeschreven'.
Op 20 januari 1835 was er grote blijdschap in de pastorie, want een zoon zag het levenslicht. De gemeente was blij met de jonggeborene, die bij de doop de namen Philip Anthony meekreeg. Ds. Jan Rudoph de Bruine verblijdde de kerkenraad in 1836 'dat hij zich verpligt gevoeld had om voor het beroep naar Heerde te bedanken'. Datzelfde jaar legden 15 personen belijdenis van het geloof af. Het jaar daarop waren dat er zelfs 20, waaronder het echtpaar Stoffel Jans Doornspleet en Grietje Ides Frankena, die belijdend lidmaat werden op respectievelijk 40- en 41-jarige leeftijd. In zijn Balkster periode heeft hij er in totaal 133 lidmaten aangenomen. Hij begon in 1835 met één en eindigde in 1843 met 55 personen.
Er werd veel aan de predikant getrokken. Het ene beroep was goed en wel afgehandeld of het volgende kwam. De gemeentes Zuidland in 1837, Zwartsluis in 1839, Woudsend in 1841, Vlissingen in 1843 deden een beroep. Het tweede beroep in 1843 naar Vlissingen nam ds. de Bruine aan. Op 25 juni 1843 hield hij zijn afscheidspreek naar aanleiding van Neh. 2:20 midden en vertrok met zijn vrouw en vier kinderen, Philip Anthony, Hendrika Garardina, Gerardus Hendrikus en Aleida Johanna Jacoba naar Vlissingen. Lang zou hij die gemeente niet dienen, want op 27 april 1850 overleed hij op 39-jarige leeftijd te Middelburg. Na zijn overlijden is zijn vrouw met de vijf kinderen naar Balk teruggekeerd, waar haar moeder nog woonde. De oudste zoon van ds Jan Rudolf de Bruine, Philip Anthony, studeerde voor predikant en heeft in Harich gestaan van 1866 tot 1873, het jaar waarin hij op 38-jarige leeftijd overleed.
 
bron: 525 jaar Protestantse gemeente Balk geschreven door Y.J. v.d. Lageweg gepubliceerd in Ûnderweis aug - okt 2008
 
Jan Rudolph de Bruine
bron: Groninger Courant van 10 februari 1843
 
 
  St. Jacobskerk Vlissingen St. Jacobskerk te Vlissingen
 
Jan Rudolph de Bruine
 
St Jacobskerk de Ruyter
 
 
Gebouwd van 1308 tot 1328. De kerk is omstreeks 1500 vergroot tot kruiskerk in 1558 opnieuw vergroot. In 1911 zijn kerk en toren grotendeels door brand vewoest; de wederopbouw was in 1915 klaar. In 1954 is de kerk hersteld van zware oorlogsschade. De laatste restauratie is uitgevoerd in 1998.
 
 
 
Jan Rudolph de Bruine
bron: Rotterdamsche Courant 10 juli 1847
 
 
  Nieuwe Kerk Middelburg
Nieuwe Kerk te Middelburg
 
Jan Rudolph de Bruine
 
Nieuwe kerk
orgel
 
De Nieuwe kerk of Oostmunsterkerk maakt deel uit van de Abdijgebouwen en is gesticht in de elfde of het begin van de twaalfde eeuw. Na brand in 1568 werd op 9 december 1570 de herbouw aanbesteed. In 1574 is het gebouw toegewezen aan de hervormden. Bij het stadsbombardement van vrijdagmiddag 17 mei 1940 is de Nieuwe Kerk met het abdijcomplex grondig vernield. De restauratie heeft bijna 25 jaar geduurd.
 
bron: kerken in Middelburg
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Rudolf de Bruine 1810-1850 Pieter Johannes de Bruine 1845-1919
Gerardus H. Nibbelink 1771-1845    
woonadressen familie de Bruine
periode adres bron
1834 - 1847 van Swinderenstraat 4 volkstelling 1840; huisnummer Balk 30
1843 - 1847 Vlissingen  
1847 - 1850 Middelburg  
1850 - 1859 Raadhuisstraat 7 woningregister 1849 - 1859 blad 114; huisnummer 144 / 199

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 januari 2016 laatste wijziging: 27-10-2020