Sjoerd Jelles Burggraaff register hypotheken 69: 112 / 263
Sjoerd Burggraaff, geboren op 23 november 1876 te Oosterbierum, als zoon van Jelle Burggraaff, timmerman te Lollum (1902), en Theodora de Jong. Overleden op 20 juni 1962 te Franeker, 85 jaar oud.
timmerman in Lollum
Op 14 mei 1902 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Setske Brüne, geboren op 17 september 1881, Wonseradeel, als dochter van Otto Brüne, timmermna te Lollum, en Geertje Nijdam. Overleden op 26 november 1941 te Lollum, 60 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje, geboren op 3 september 1903 te Lollum. Overleden op 20 november 1984 te Bolsward, 81 jaar oud. Op 18 mei 1926 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met Jacob Annes Strikwerda, fouragehandelaar, 24 jaar oud, geboren te Waaxens als zoon van Anne Strikwerda en Eisje de Jong.
2. Jelle, geboren op 13 juni 1910 te Lollum. Timmerman te Lollum (1935). Overleden op 18 juli 1967 te Lollum, 57 jaar oud. Op 21 mei 1935 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met Sybrigje Poortinga, 25 jaar oud, geboren te Wanswerd als dochter van Anne Poortinga, veehouder de Lollum (1935), en Antje Hendriks Sminia.
3. Otto Arie, geboren op 2 februari 1914 te Lollum. Onderwijzer te Lollum (1934. Overleden op 27 november 1934 te Lollum, 20 jaar oud. Ogehuwd.
4. Theodoor, geboren op 24 maart 1919 te Lollum. Op 18 met 1941 getrouwd in de gemeente Franeker met Pietje Hepkema, 21 jaar oud, geboren te Franeker.
Meer over de familie Burggraaf is te vinden op de website van de familie Burggraaff
 
 
 
Sjoerd Jelles Burggraaff  
Sjoerd Jelles Burggraaff
bron: Leeuwarder Courant van 21 juni 1962
 
 
Sjoerd Jelles Burrggraaff uit Lollum wordt herkozen als bestuurslid in de timmerliedenpatroonsvereniging
<<< bron: Leeuwarder Courant van 3 maart 1928
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sjoerd Burrgraaff 1876-1962 Jacob Annes Strikwerda 1901-1948
     
woonadressen familie Burggraaff
periode adres bron
1902 - 19?? Lollum  
eigendommen van Sjoerd Jelles Burggraaff
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Arum
C
1039ged
 
scheiding
 
14 mrt 1907
       
Arum
B
1053
         
Witmarsum
C
779
         
Arum
C
1040ged
 
redres
 
7 juni 1907
       
Arum
C
264
 
1/2 toewijzing
4538,40
15 oct 1907
       
Arum
C
765
 
koopacte
3575,-
13 aug 1909
       
Arum
C
1069ged
 
koopacte
98,-
4 oct 1910
       
Arum
C
1069ged
 
scheiding
5576,-
8 juni 1911
       
1/2 Arum
C
1053
         
Arum
C
1101ged
 
koopacte
30,-
22 juli 1911
       
Arum
C
1093ged
 
       
Arum
C
1110
 
koopacte
3368,80
23 april 1912
       
Arum
C
1114ged
 
koopacte
239,77
11 mei 1920
       
Arum
C
1156
 
1/2 toewijzing
4321,-
28 dec 1920
       
Arum
C
1030
 
1/2 scheiding
1880,-
14 mei 1923
       
Arum
C
1031
         
Balk
A
140
 
koopacte
3750,-
9 oct 1925
       
Balk
A
336
         
Balk
C
953
 
1/2 veiling
5850,-
27 dec 1928
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1117, folio 112, nummer 263
notariële acten
 
1925 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopakte
- Jelle Tjietjes Albada te Balk, verkoper
- Sjoerd Burggraaff te Lollum, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7109 Repertoirenr.: 236 d.d. 1 oktober 1925
 
1933 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
- Sino Johan van Dijk (fouragehandelaar) wonende te Balk, schuldenaar
- Jacob Annes Strikwerda (fouragehandelaar) wonende te Balk, schuldenaar
- Sjoerd Burggraaff (timmerman) wonende te Lollum, schuldeiser
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7118 Repertoirenr.: 7121 aktenr 1726, d.d. 21 september 1933
 
1935 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopcontract
- Sjoerd Burggraaff (timmerman en aannemer) wonende te Lollum, verkoper
- Marie Alta wonende te Amsterdam, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7120 Repertoirenr.: 7121 aktenr 1958, d.d. 30 maart 1935
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 oktober 2009 laatste wijziging: 23-11-2019