Cornelis Jacobus Cannegieter register hypotheken 69: 114 / 271
Cornelis Jacobus Cannegieter, geboren op 6 maart 1878 te Hitzum als zoon van Gerben Cornelis Cannegieter en Aafke Rientses Rienstra. Overleden op 6 maart 1952 te Balk, 74 jaar oud.
onderwijzer te Balk
Op 8 november 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Tijsses Tijsma, geboren op 29 augustus 1876 te Balk als dochter van Tijs Sjoerds Tijsma en Antje Tiedes Samplonius. Overleden op 2 mei 1961 te Bolsward, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gerben, geboren op 12 maart 1906 te Balk. Overleden op 22 september 1984 te Sneek, 78 jaar oud. Op 3 augustus 1932 getrouwd met Wiepkje Walstra.
2. Tijs, geboren op 28 mei 1911 te Balk. Op 9 november 1936 getrouwd met Gé Fonk.

 

 
 
Cornelis Cannegieter en Grietje Tijsma
bron: Leeuwarder Courant van 14 november 1904
 
Cornelis Jacobus Cannegieter Grietje Tijsma
bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1952 bron: Leeuwarder Courant van 3 mei 1961
 
 
 
Cornelis Cannegieter
bron: Het nieuws van de Dag van 25 mei 1898
 
In de raadsvergadering van de gemeente Gaasterland op 25 mei 1898 wordt Cornelis Jacobus Cannegieter uit Witmarsum benoemd als onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Harich. Op het moment van de benoeming was C.J. Cannegieter tijdelijk werkzaam op de school te Zurich. Op 1 juni 1898 treedt hij officieel in dienst. In december 1904 wordt Cornelis Jacobus Cannegieter benoemd als onderwijzer van bijstand aan de gemeenteschool te Balk. Het echtpaar woonde toen onder Balk, maar officieel in Wijckel. In de raadsvergadering van 20 augustus 1909 werd besloten dat de onderwijzers Cannegieter en Bijvoet te Balk geen aansluiting kregen van de "Rijkstelephoon".
 
Cornelis Cannegieter
bron: Leeuwarder Courant van 17 juni 1898
 
Cornelis Cannegieter
bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 1903
 
Naast zijn werk als onderwijzer was Cornelis Jacobus Cannegieter actief als secretaris van diverse waterschappen, dirigent van "De Harmonie" te Balk. Hij was een goed kaatser. De kaatsvereniging in Balk, opgericht in 1960, is naar hem vernoemd.
 
Cornemis Cannegieter
foto 176-144 beschikbaar gesteld door HWG
Het personeel van Openbare Lagere School in Balk omstreeks 1912.
v.l.n.r.
Sytze Sjoerds van Tuinen (1892-1965), Cornelis Jacobus Cannegieter (1878-1952), Aaltje Dijkstra, Johannes Hendriks Wijma (1849-1930), Baukje Sijtzes Wijma (1883-1949)
 
 
 
Cornelis Cannegieter waterschap Woudsend
 
Ter gelegenheid van het in gebruik nemen van een nieuw orgel in de Doopsgezinde kerk te Balk werden er op 6 december 1908 enkele liederen gezongen door een kinderkoor onder leiding van Cornelis Jacobus Cannegieter.
bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1908 bron: Leeuwarder Courant van 28 juni 1917
 
waterschap De Luts waterschap Wollegaast
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1924 bron: Leeuwarder Courant van 27 september 1937
 
waterschap De Luts jubileum
bron: Leeuwarder Courant van 30 mei 1939
 
kaatsvereniging Cannegieter
bron: Leeuwarder Courant van 26 juli 1968
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Cornelis Cannegieter 1878-1952  
     
woonadressen familie Cannegieter
periode adres bron
  Witmarsum  
     
1900 - 190? Raadhuisstraat 68 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 214; huisnummer Balk 150 / 226
190? - 190? van Swinderenstraat 59 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 91; huisnummer Balk 79 / 100
    deel 4 blad 181
1908 - 1910 van Swinderenstraat 26 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 55; huisnummer Balk 55 / 61
1910 - 1920 Raadhuisstraat 7 register van huisnummering 1911 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 316 / 343
1921 - 1930 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 326; huisnummer Balk 366
1931 - 1939 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 299; huisnummer Balk 353
1939 - 1961 Raadhuisstraat 7  
eigendommen van Cornelis Jacobus Cannegieter
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
790
 
koopacte
4000,-
12 april 1910
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1119, folio 114, nummer 271
notariële acten
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte. Betreft de verkoop van een huis, timmerschuur te Balk, koopsom fl. 4000
- Jacob Dijkstra te Balk, verkoper
- Cornelis Jacobus Cannegieter te Balk, koper   
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087  Repertoirenr.: 12 d.d. 14 februari 1910
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Obligatie
- Cornelis Jacobus Cannegieter te Balk, schuldenaar
- Klaas Johannes van Hout te Sneek, schuldeiser
- Hendrik Stoffelsma te Balk, acceptant
Bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 61 d.d. 30 april 1910
 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 april 2012 laatste wijziging: 28-10-2020