Anne Berends Coldeweijer inschrijving register hypotheken 69: 36 / 19
Anne Berends Coldeweijer, geboren op 6 april 1805 te Nijemirdum, gedoopt op 9 april 1805 te Balk (Rooms katholiek) zoon van Berend Pieters Colleweyer en Jeltje Annes. Overleden op 20 oktober 1881 te Balk, 76 jaar oud.
beroep: koopman (1861, 1866, 1871), winkelier (1861, 1862, 1864) zonder beroep (1881)
aangifte overlijden op 22 oktober 1881 aktenummer 74, getuigen:
Bauke Douwes de Vries zwartverver 63 jaar wonende te Balk
Sietze Bernardus Eiling schoenmaker 43 jaar wonende te Balk
Op 14 oktober 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Lolkjen Douwes Rekers, geboren op 8 februari 1838 op nummer 45 te Balk., dochter van Douwe Jans Rekers en Tjepkjen Abes Bijma. Overleden op 29 maart 1917 te Sloten, 79 jaar oud.
beroep: winkeliersche (1861)
aangifte geboorte op 8 februari 1838 blad 5, getuigen:
Willem Jacobs Damstra boendermaker 31 jaar wonende te Balk
Johannes Jans Mous smidsknecht 30 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Jeltje, geboren op 4 februari 1861 te Balk. Overleden op 28 december 1861 te Balk, 10 maanden oud.
beroep:
aangifte geboorte op 4 februari 1861 aktenummer 11, getuigen:
Aldert Zacharias Voetman ketelboeter 57 jaar wonende te Balk
Jurjen Alderts Stuurman koopman 48 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 30 december 1861 aktenummer 82, getuigen:
Aldert Zacharias Voetman ketelboeter 59 jaar wonende te Balk
Jurjen Alderts Stuurman koopman 49 jaar wonende te Balk
2. Jeltje (Coldewayer), geboren op 18 november 1862 te Balk. Overleden op 8 augustua 1897 te Mirns en Bakhuizen, 34 jaar oud. Op 29 mei 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fimme Nagelhout 26 jaar oud, geboren te Mirns en Bakhuizen, zoon van Hans Beerends Nagelhout en Jantje Johannes Voets.
beroep: dienstbode (1884)
aangifte geboorte op 19 november 1862 aktenummer 119, getuigen:
Inne Rimmers Ottema arbeider 67 jaar wonende te Balk
Jurjen Alderts Stuurman koopman 50 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 augustus 1897 aktenummer70, getuigen:
Popke Stegenga boer 60 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Lieuwe van der Hoff timmerknecht 52 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
3. Berend, geboren op 9 augustus 1864 te Balk. Overleden op 18 november 1942 te Sloten, 78 jaar oud. Op 30 september 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Sonsma, 24 jaar oud, geboren te Mirns en Bakhuizen, dochter van Auke Martens Sonsma en Gooikje Pieters Hylkema.
beroep: schippersknecht te Balk (1893)
aangifte geboorte op 10 augustus 1864 aktenummer 97 getuigen:
Wierde Eiberts Stalma zwartverver 59 jaar wonende te Balk
Aldert Zacharias Voetman ketelboeter 62 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 november 1942 aktenummer10, getuigen:
Mathijs Negenman huisschilder 51 jaar wonende te Sloten
4. Douwe, geboren op 26 juli 1866 te Balk. Overleden op 30 januari 1893 te Balk, 27 jaar oud. Ongehuwd.
beroep: koperslagersknecht te Balk (1893)
aangifte geboorte op 26 juli 1866 aktenummer 87, getuigen:
Aldert Zacharias Voetman ketelboeter 64 jaar wonende te Balk
Jurjen Alderts Stuurman koopman 54 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 31 januari 1893 aktenummer 6, getuigen:
Hendrik Kramer schipper 35 jaar wonende te Balk
Johannes Pelsma schippersknecht 23 jaar wonende te Balk
5. Pieter, geboren op 4 maart 1871 te Balk. Overleden op 24 februari 1961 te Bolsward, 89 jaar oud. Op 1 januari 1923 getrouwd in de gemeente Bolsward met Sybrigje Teerenstra, leeftijd 50 jaar, geboren te Wolsum, Romke Teerenstra en Ottje Adema.
beroep: schipper (1923)
aangifte geboorte op 6 maart 1871 aktenummer 28, getuigen:
Sybren Gerrits van der Veer suikerbakker 45 jaar wonende te Balk
Gerlof Cornelis Postma stoelwinder 27 jaar wonende te Balk
6. Tjebbe, geboren op 24 oktober 1874 te Balk. Overleden op 31 januari 1959 te Beverwijk, 84 jaar oud. Op 19 mei 1904 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Oeke Oosterbaan, leeftijd 28 jaar, geboren te Sloten (frl), dochter van Simon Oosterbaan, kleermaker, en Aaltje Tjalma.
beroep: schilder (1904)
aangifte geboorte op 24 oktober 1874 aktenummer 132, getuigen:
Harmen de Vries suikerbakker 58 jaar wonende te Balk
Jan Harmens Wortman kramer 54 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 9 april 1858
 
bron: Leeuwarder Courant van 29 oktober 1878
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Anne Berends Coldeweijer 1805-1881  
Douwe Jans Rekers 1800 - 1875 broers / zusters  
     
woonadressen Anne Berends Coldeweijer
periode adres bron
1840   volksteling 1840; huisnummer Harich 40
1849 - 1859   woningregister 1849 - 1859 blad 1058; huisnummer Wijckel 58
woonadressen familie Coldeweijer
periode adres bron
1859 - 1869 Raadhuisstraat 68 woningregister 1859 - 1869 blad 67; kad. gem. Balk sectie A 181, h.nr.. Balk 150
1869 - 1879 Raadhuisstraat 68 woningregister 1869 - 1879 blad 25; kad. gem. Balk sectie A 181 volgnr. 95 / 82
1880 - 1890 van Swinderenstraat 16 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 118; kad. gem. Balk sectie A 480
1890 - 1900 Raadhuisstraat 34 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 252; huisnummer Balk 176
1900 - 1905 Raadhuisstraat 34 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 257; huisnummer Balk 176 / 275
1905 - 1910 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 238; huisnummer 161a /251
1911 - 1913 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 155; huisnummer Balk 251 / 282
eigendommen van Anne Berend Coldeweijer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk B 23   scheiding 1900,- 14 jun 1853        
Balk B 24          
Balk B 25          
Balk A 181   publ. verkoop 615,- 22 dec 1857 1200,- 23 mrt 1877    
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1041, folio 36, nummer 19
notariële acten
 
1857 Balk, notaris Gerryt Zandstra Koopakte.
Een huis en erf en weidland te Wijckel, koopsom fl. 4000,-
-  Anne Berends Coldeweyer, wonende te Wijckel, verkoper
-  Willem Gatzes de Boer, gehuwd met Jakobje Ages Jongsma, wonende te Oudega, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 7036 Aktenr 8 d.d. 4 februari 1857
 
1857 Balk, notaris Gerryt Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Een huis en erf te Balk, koopsom fl. 615,-
-  Hendrik Annes Visser, wonende te Heeg, verkoper
-  Anne Berends Coldeweyer, wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 7036 Aktenr 115 en 107 d.d. 2 december 1857
 
1859 Balk, notaris Gerryt Zandstra Huwelijkse voorwaarden.
- Anne Berends Coldeweyer wonende te Balk, vermeld
- Lolkje Douwes Reekers, dochter van Douwe Jans Reekers, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 7036 Aktenr 95 d.d. 27 september 1859
 
1877 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie, kapitaal fl 1200,-
-  Anne Berends Coldeweyer, wonende te Balk, debiteur
-  Jhr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, wonende te Rijs, crediteur
-  Durk Wijma, wonende te Balk, acceptant
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 7071 Aktenr 23 d.d. 7 maart 1877
 
1878 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing
Een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1305,-
-  Jelle Zijlstra, curator, wonende te Langweer, verkoper
-  Anne Berends Coldeweyer, wonende te Balk, verkoper
-  Gerben Blaauw, wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7051 Repertoirenr.: 7071 Aktenr 121 en 115 d.d. 2 november 1878
 
1878 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Verkoping, roerende goederen, opbrengst fl 42,-
-  Jelle Zijlstra, curator, wonende te Langweer, verkoper
-  Anne Berends Coldeweyer, wonende te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7051 Repertoirenr.: 7071 Aktenr 120 d.d. 23 november 1878
 
1879 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Royement
- Jhr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, wonende te Rijs, vermeld
- Anne Berends Coldeweyer, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7052 Repertoirenr.: 7071 Aktenr 44 d.d. 3 mei 1879
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 november 2023 laatste wijziging: 2-01-2024