persoonlijke gegevens van Anne Pieters Cramer
Anne Pieters Cramer, geboren op 17 augustus 1765 te Balk, gedoopt op 11 augustus 1765 te Balk (Hervormd), als zoon van Pieter Clases en Antje Arjens. Overleden op 19 februari 1826 op nummer 47 te Balk, 61 jaar oud.
schoenlapper te Balk (1826)
aangifte overlijden op 20 februari 1826 blad 4, getuigen:
Tomas Jans Rinkema koopman 47 jaar wonende te Balk nummer 132
Johannes Thomas Trenks wolkammer 29 jaar wonende te Balk nummer 131
Op 12 mei 1793 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk:
Aaltje Everts Dijkstra, geboren op 23 december 1766 te Gaast, gedoopt op 1 januari 1767 te Gaast/Ferwoude (Hervormd) als dochter van Evert Johannes, strandmeester in Gaast, en Gerritje Jacobs. Overleden op 2 december 1826 op nummer 133 te Balk, 59 jaar oud.
breidvrouw te Balk (1826)
aangifte overlijden op 2 december 1826 blad 79 / 3-7, getuigen:
Tomas Jans Rinkema graankoper 48 jaar wonende te Balk nummer 132
Hendrik Rienks Ronner wolkammersknecht 44 jaar wonende te Balk nummer 133
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pieter Clases 17??-1780 Anne Pieters Cramer 1765-1826  
  Arjen Pieters Cramer 1756-1826  
  Jacob Pieters Cramer 1759-1825  
woonadressen familie Cramer
periode adres bron
1795 - 1804 Raadhuisstraat 21 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 172, nummer 126
1812 Raadhuisstraat 21 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 133
1826 Raadhuisstraat 21 Aaltje Everts Dijkstra overleden op dit adres
notariële acten
 
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Gerrit Tijssens Bosman, erflater
- Lykeltje Gerryts Bosman, winkelier te Balk
- Wimpkje Gerryts Bosman te Oldemarkt, gehuwd met Hylke Meinzes de Vries
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 52 d.d. 3 juli 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 juli 2019 laatste wijziging: 3-01-2020