persoonlijke gegevens van Arjen Pieters Cramer
Arjen Pieters Cramer, geboren op 10 november 1756, gedoopt op 14 november 1756 te Balk (Hervormd) als zoon van Pieter Clases en Antje Arjens. Overleden op 30 oktober 1826 op nummer 147 te Balk , 69 jaar oud.
schoenlapper te Balk
aangifte overlijden op 30 oktober 1826 blad B 63, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide verver en glazenmaker 53 jaar wonende te Balk op nummer 146
Pijtter Hepkes Hoornstra schoenmakersknecht 50 jaar wonende te Balk op nummer 147
Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
Neltje Offes de Jong, geboren op 13 maart 1761 te Balk, als dochter van Offe Harmens, timmerman te Balk / Woudsend, en Oeke Ages. Overleden op 10 augustus 1826 op nummer 147 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 augustus 1826 blad B 22, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide verver en glazenmaker 52 jaar wonende te Balk op nummer 146
Pijtter Hepkes Hoornstra schoenmakersknecht 50 jaar wonende te Balk op nummer 147
Uit dit huwelijk:
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pieter Clases 17??-1780 Arjen Pieters Cramer 1756-1826  
  Jacob Pieters Cramer 1759-1825  
  Anne Pieters Cramer 1765-1826  
woonadressen familie Cramer
periode adres bron
1784 - 1792 van Swinderenstraat 19 reeelcohieren 1715-1805 blad 159 nummer 40
1792 - 1797 ?  
1897 - 1810 van Swinderenstraat 45 reeelcohieren 1715-1805 blad 162 nummer 58
1812 Raadhuisstraat 4 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 147
1826 Raadhuisstraat 4  
eigendommen van Arjen Pieters Cramer
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
135
00 01 19
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 159 erven Arjen Pieters Kramer te Balk
notariële acten
 
1810 Wijckel, notaris F.Z. Reneman Koopakte Betreft een huis en tuin te Balk, koopsom fl. 1200
- Arjen Pieters Cramer te Balk
- Hidde Jacobs te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 146002 Repertoirenr.: 11 d.d. 1 april 1810
 
1812 Balk notaris Marinus Westendorp. Verkoop van een huis etc. te Balk
- Tjeerd Pieters Wildeboer wonende te Balk, verkoper
- Arjen Pieters Kremer wonende te Balk,  gehuwd met Neltje Offerts de Jong, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 7003 d.d. 5 maart 1812
 
1826 Lemmer. Memories van seccessie. Overledene: Neltje Offes de Jong te Balk

Filmnummer: 240. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap vrouw van reeds 30/10/1826 overleden Arjen Pieters Cramer, mr.schoenmaker (enige testamentair erfgenaam); geen kinderen; schoonzuster van wijlen NN Pieters (moeder van Zytze, koopman en wijlen Antje Arends, vrouw van Idske Poppes, idem Harich en moeder van minderjarige Arend, Trijntje en Poppe Idskes Poppes). Saldo fl. 1.119,59.

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 42 Inventarisnr.: 12004 aktenummer 365
 
1826 Lemmer. Memories van seccessie. Overledene: Arjen Pieters Kramer te Balk

Filmnummer: 240 Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap (wednr. Neltje Offes de Jong; geen kinderen); broer van wijlen NN Pieters (moeder van Zytze, koopman en wijlen Antje Arends, vrouw van Idske Poppes, idem Harich en moeder van minderjarige Arend, Trijntje en Poppe Idskes Poppes). Saldo fl. 2.299,92.

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 42 Inventarisnr.: 12004 aktenummer 364
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 oktober 2012 laatste wijziging: 3-01-2020