persoonlijke gegevens van Pieter (Petrus) Douwes Cramer, Hervormd predikant te Balk
Petrus Douwes Cramer, geboren op 27 februari 1740 te Stavoren, gedoopt op 6 maart 1740 te Stavoren (Hervormd), als zoon van Douwe Pieters Cramer, burgemeester te Stavoren, en Marike Hellendoorn. Overleden op 15 augustus 1815 te Balk, 75 jaar oud.
Op 11 januari 1763 getrouwd in Stavoren met:
Antje Siebes Kamstra, geboren op ? als dochter van ? en ?. Overleden op 1801 te Balk, 63 jaar oud,
Uit dit huwelijk:
1. Richtje, geboren circa 1763 te Stavoren, gedoopt op 30 maart 1763 te Stavoren (Hervormd). Overleden op 6 juli 1835 te Leeuwarden, 69 jaar oud. Op 29 juli 1798 getrouwd in Balk met Lammert Ponne afkomstig uit Balk. Uit dit huwelijk 2 kinderen, beide zijn jong overleden.
2. Baukje, geboren circa 1764 te Franeker, gedoopt op 19 september 1764 te Franeker (Hervormd). Overleden op 19 november 1832 op nummer 116 te Balk, 68 jaar oud. Op 11 april 1790 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met Wijtse Wijtses de Jongh, geboren te Balk als zoon van Wijtzes Wijtzes de Jong, jenerverstoker te Balk, en Wypkjen Dirks
3. Maria, geboren op 20 oktober 1770 te Hiaure en Bornwerd, gedoopt op 4 november 1770 te Hiaure (Hervormd). Overleden op 26 mei 1825 te Workum, 52 jaar oud. 1. ) Op 16 september 1810 getrouwd in Balk met Arent Sijtzes Arends. 2. ) Op 21 december 1817 getrouwd in de gemeente Workum met Jan Romkes Steensma, 48 jaar oud, geboren te Bolsward als zoon van Romke Steensma en Foekjen Hesseling.
 
Petrus Cramer
bron: Bataafsche Leeuwarder Courant van 25 augustus 1815
 
Petrus Cramer
bron: Leeuwarder Courant van 25 augustus 1815
 
Na het vertrek van ds. Cornelis Jongsma in 1776 naar Appingedam bleef de gemeente twee jaar vakant. Op 16 augustus 1778 werd Petrus Douwes Cramer, burgemeesterszoon uit Stavoren, bevestigd als predikant in Balk.
Hij was de oudste van 10 kinderen. Zijn studie volgde hij in Franeker. Hij had zijn studie nog niet afgerond, maar moest overhaast met Antje Siebes Kamstra trouwen. Zij gingen in ondertrouw voor 't gerecht te Franeker op 25 december 1762. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk vond plaats op 11 januari 1763 te Stavoren. Wellicht heeft het jonge bruidspaar eerst onderdak bij zijn ouders gevonden. Twee maanden later zag Richtie het levenslicht. Voor Pieter kwam er nu extra druk op de ketel om zijn studie zo snel mogelijk te voltooien om zijn gezin te kunnen onderhouden. Eind 1763, begin 1764 verhuisden ze naar Franeker waar Pieter , die intussen zijn roepnaam veranderd had in Petrus, dichter bij de academie was en waar hun tweede dochter werd geboren. na de voltooiing van zijn studie kreeg hij een beroep van de gecombineerde gemeente Hiaure en Bornwerd (De Lytse Jouwer en Boarnwert in West Dongeradeel). Hij werd op 28 september 1766 als predikant van deze twee kleine gemeenten bevestigd. In 1770 zag de derde dochter het levenslicht.
Hij zal uiteraard blij geweest zijn dat Balk hem het beroep deed toekomen. Hij zal de gemeente van Balk niet lang in onzekerheid hebben laten zitten, want door het beroep naar Balk aan te nemen kwam hij dichter bij zijn familie in Stavoren. In de kerkenraad zaten als ouderling Dirk Ages en Aemilius Alles en voor de diaconie waren dat te Ippes (begrafenisondernemer, 1790) en Meindert Yframs (van der Werf) die in 1763 op de schaats de Zuiderzee was overgestoken naar Enkhuizen.
Petrus Cramer was fel gekant tegen de komst van de Evangelische gezangen in 1806 en dat stak hij zeker niet onder stoelen of banken. Hij was wars van veranderingen. Voor hem bleef alles bij het oude.
 
bron: 525 jaar Protestantse gemeente Balk geschreven door Y.J. v.d. Lageweg gepubliceerd in Ûnderweis jan 2008
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 juni 2016 laatste wijziging: 1-01-2020