persoonlijke gegevens van Tjerk Willems Deinema
Tjerk Willems Deinema, geboren op 15 februari 1871 te Hallum, als zoon van Willem Tjerks Deinema en Hendrikje Annes Miedema. Overleden op 13 juli 1957 te Sneek, 86 jaar oud.
kaasmaker te Balk
Op 24 mei 1902 getrouwd in de gemeente Ferwerderadeel met:
Ytje Hendriks Stap, geboren op 15 augustus 1874 te Hallum, als dochter van Hendrik Jans Stap en Grietje Jacobs Brouwer. Overleden op 1 augustus 1942 te Harich, 69 jaar oud.
aangifte overlijden op 3 augustus 1942 aktenummer 53, zonder beroep te Harich, getuigen:
Meine Bosma goud- en zilversmid 69 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikje (Hinke), geboren op 17 mei 1903 te Leeuwarden. Overleden op 19 januari 1971 te Leeuwarden, 67 jaar oud. Op 25 april 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Theunis Leentjes, melkcontroleur te Heeg, Durk Leentje, fabrieksarbeider te Sloten, en Cornelia Klijnsma.
 
Hendrikje Deinema
bron: Leeuwarder Courant van 6 oktober 1923
Hinke is later benoemd als handwerkjuffrouw aan de Lagere School te waarschijnlijk Nijemirdum. Ze was naaister bij o.a. de familie Hepkema te Wijckel.
 
2. Willem geboren op 13 maart 1906 te Harich. Onderwijzer. Getrouwd met Florence Welman in Rotterdam.
 
Willem Deinema  
Willem Deinema
bron: Leeuwarder Courant van 14 juli 1925
 
Willem Deinema
bron: Leeuwarder Courant van 8 september 1931
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 februari 1912  
 
 
 
Tjerk Deinema Willem Deinema
foto 160-002 foto 160-001
Tjerk Deinema en Ytje Stap naast de schuur achter hun woning op Eigen Haard. Willem Deinema in de Luts met Eigen haard op de achtergrond
foto's beschikbaar gesteld door Ytsje van der Meer - Leentjes
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Tjerk Willem Deinema 1871-1957  
     
woonadressen familie Deinema
periode adres bron
1903 - 1910 Gaaikemastraat 58 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 137; huisnummer Harich 108h /140
1911 - 1920 Gaaikemastraat 58  
1921 - 1930 Gaaikemastraat 58 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 135; huisnummer Harich 151
1931 - 1939 Gaaikemastraat 58 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 148; huisnummer Harich 171
1939 - 1954 Gaaikemastraat 58  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 oktober 2010 laatste wijziging: 28-10-2020