persoonlijke gegevens van Frederik Franks (van) Diepenbos (bosch)
Frederik Franks Diepenbos, geboren op 28 mei 1792 te Wommels, gedoopt op 24 juni 1792 te Wommels (Hervormd), als zoon van Frank Diepenbos en Aaltje Hendriks Watsema. Overleden op 28 mei 1870 te Balk, 78 jaar oud.
kleermaker te Wommels (1818), kleermaker te Schraard (1820, 1822) kleermaker te Balk
aangifte overlijden op 30 mei 1870 aktenummer 65, getuigen:
Jan Jakobs Betzema arbeider 35 jaar wonende te Balk
Geert Thomas Rinkema zonder beroep 52 jaar wonende te Balk
Op 11 januari 1818 getrouwd in de gemeente Bolsward met:
Beytske Hessels de Boer, geboren op 9 september 1796 te Bolsward, als dochter van Hessel Durks en Sjoukje Tjerks. Overleden op 25 januari 1873 te Balk, 76 jaar oud.
naaister te Balk (1829)
aangifte overlijden op 27 januari 1873 aktenummer 1, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooij gemeente veldwachter 43 jaar wonende te Balk
Peter de la Rie gemeente veldwachter 37 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sieuwke, geboren op 1 november 1818 te Schraard.
2. Antje, geboren op 17 april 1820 te Schraard. Overleden op 7 april 1890 te Workum, 69 jaar oud. Op 7 april 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Douwes Robijns, oud 27 jaar, geboren te Workum als zoon van Douwe Gerrits Robijns en Meine Jacobs Kuiper.
3. Alida (Aaltje), geboren op 7 augustus 1822 te Schraard. Overleden op 15 juni 1829 op nummer 27 te Balk.
aangifte overlijden op 15 juni 1829 blad 33, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 46 jaar wonende te Balk
Sietse Adams Hofstra wever 26 jaar wonende te Balk
4. Frank, geboren circa 1824 (8 december 1824?) te Balk. Kleermaker te Makkum. Op 3 juli 1852 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met Antje Klazes Horjus, 27 jaar oud, geboren te Makkum, als dochter van Klaas Sikkes Horjus en Joukjen Franzen Sybrandy.
5. Hessel (van Diepenbos), geboren op 4 maart 1828 op nummer 27 te Balk. Kleermaker te Nijemirdum. Overleden op 12 december 1894 te Nijemirdum. 66 jaar oud. Op 13 november 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jeltje Hottinga, oud 23 jaar, geboren te Sloten, als dochter van Meine Wybrens Hottinga en Hendrikje Jans van der  Meer.
aangifte geboorte op 4 maart 1828 aktenummer 17, getuigen
Oeds Egberts Wouwenaar werkman 60 jaar wonende te Balk op nummer 27
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 44 jaar wonende te Balk op nummer 28
aangifte overlijden op 12 december 1894 aktenummer 63, getuigen:
Wiebe Wierda arbeider 42 jaar wonende te Nijemirdum
Hendrik Gatsonides ketelboeter 43 jaar wonende te Nijemirdum
6. Hendricus (van Diepenbos), geboren op 16 februari 1831 op nummer 27 te Balk. Overleden op 8 november 1842 te Balk, 11 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 februari 1831 aktenummer 14, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 47 jaar wonende te Balk
Adam Hofstra wever 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 november 1842 blad 14, getuigen:
Johannes Thomas Trinks wolkammer 45 jaar wonende te Balk
Hermanus Durks Duijf uurwerkmaker 37 jaar wonende te Balk
7. Alida (van Diepenbos), geboren op 13 november 1833 op nummer 35 te Balk. Overleden op 14 maart 1891 te Sneek, 57 jaar oud. Op 15 maart 1866 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eeltje Jans Jeltema, bakker te Sneek (1866), oud 26 jaar, geboren te IJlst als zoon van Jan Klazes Jeltema en Wytske Jelles van der Veen.
8. Jacobus (van Diepenbos), geboren op 11 augustus 1836 op nummer 35 te Balk. Overleden op 24 mei 1837 op nummer 130 te Balk, 9 maanden oud.
aangifte geboorte op 13 augustus 1836 blad 36, getuigen
Marten Zwanenburg huisschilder en glazenmaker 42 jaar wonende te Balk
Frank van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 mei 1837 blad 8, getuigen:
Sjirk Jans Haga wolkammersknecht 58 jaar wonende te Balk
Piebe Dirks Duijff timmermansknechtt 23 jaar wonende te Balk
9. Rooske, geboren op 31 maart 1838 op nummer 130 te Balk. Overleden op 31 december 1838 op nummer 130 te Balk, 9 maanden oud.
aangifte geboorte op 2 april 1838 blad 14, getuigen:
Johannes Thomas Trinks wolkammer 40 jaar wonende te Balk
Aldert Hendriks Stint timmermansknecht 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 31 december 1838 blad 17 / 1-12, getuigen:
Johannes Thomas Trinks wolkammer 43 jaar wonende te Balk
Piebe Dirks Duif timmermansknecht 25 jaar wonende te Balk
10. Rooske, geboren op 3 maart 1840 op nummer 130 te Balk. Overleden op 11 maart 1869 te Balk, 29 jaar oud. (dood gevonden in erne welput bij der overledenes woning) Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fekke Johannes Boelsma, oud 23 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Johannes Harmens Boelsma en Immertje Fekkes van der Goot.
aangifte geboorte op 4 maart 1840 blad 15, getuigen:
Johannes Thomas Trinks wolkammer 43 jaar wonende te Balk
Yke Nannes van der Goot winkelier en inlands kramer 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 maart 1869 aktenummer 20, getuigen:
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmid 54 jaar wonende te Balk
Jelle Johannes Schaafsma klokmaker 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
Fredrik Diepenbos
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 26 - huisnummer Balk 27
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Frederik Franks Diepenbos
 
Frederik Diepenbos
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1849
 
Fredrik Diepenbos
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1853
 
Fredrik Diepenbos
bron: Leeuwarder Courant van 10 januari 1868
 
Frederik Diepenbos
bron: Leeuwarder Courant van 20 februari 1872
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Frederik Franks Diepenbos 1792-1870 Eeltje Jans Jeltema 1839-1905
     
woonadressen familie Diepenbos
periode adres bron
1818 - 1822 Schraard  
1824 Balk  
1828 van Swinderenstraat 1  
1829 van Swinderenstraat 1 volkstelling 1829; blad 26, huisnummer Balk 27
1831 van Swinderenstraat 1  
1836 van Swinderenstraat 1  
1840 Raadhuisstraat 25 volkstelling 1840; huisnummer Balk 130
1849 - 1859 Raadhuisstraat 25 woningregister 1849 - 1859 blad 257; huisnummer Balk 130 / 184
1859 - 1869 Raadhuisstraat 25 woningregister 1859 - 1869 blad 86; kad. gem. Balk sectie A 154, huisnr. Balk 184
1869 - 1879 Raadhuisstraat 25 woningregister 1869 - 1879 blad 16; kad. gem. Balk sectie A 451, volgnummer 43 / 30
     
notariële acten
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 september 2020 laatste wijziging: 3-09-2020