Attje van Dijk Register hypotheken 69: 113 / 310
Gerlof Bijlsma, geboren op 3 april 1888 te Woudsend als zoon van Jan Bijlsma en Aplonia Wassenaar. Overleden op 15 april 1983 te Joure, 95 jaar oud.
Op 25 mei 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Attje van Dijk, geboren op 29 augustus 1890 te Balk als dochter van onbekende vader en Oedske van Dijk. Overleden op 17 september 1965 te Sneek, 75 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

 

eigendommen van Attje van Dijk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
118
 
koopacte
350,,-
20 nov 1908
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1118, folio 113, nummer 310

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 oktober 2008 laatste wijziging: 24-09-2020