persoonlijke gegevens van Marten van Dijk,
Marten Abrahams van Dijk, geboren op 26 mei 1866 te Workum, als zoon van Abraham Martens van Dijk, timmerman te Arum (1893), en Grietje Ymes de Jong. Overleden op 27 maart 1922 te Balk, 55 jaar oud.
bakker te Bolsward (1893), bakker te Parrega (1894, 1895, 1897, 1899), broodbakkersknecht te Harlingen (1902), agent in naaimachines (1903), fabrieksarbeider te Balk (1903, 1905, 1911), kaasmaker te Balk (1911-1920), weitapper in zuivelfabriek (1921-1922)
aangifte overlijden op 28 maart 1922 aktenummer 22, Marten van Dijk, fabrieksarbeider te Balk, getuigen:
Sikke Doele aanspreker 42 jaar wonende te Balk
Gatze Plantinga ambtenaar ter secretarie 27 jaar wonende te Balk
Op 13 mei 1893 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Lijsbeth Rintjes Wijngaarden, geboren op 21 oktober 1870 te Parrega, als dochter van Rintje Wijngaarden, winkelier te Parrega (1893), en Hylkjen Jongsma. Overleden op 21 april 1949 te Ruigahuizen, 78 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hylkjen, geboren op 13 mei 1894 te Parrega.
2. Abraham, geboren op 27 december 1895 te Parrega. Op 20 mei 1920 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Aaltje van der Molen, oud 25 jaar, geboren te Kolderwolde, als dochter van: Geert van der Molen en Miek Polma.
3. Rintje, geboren op 10 juni 1897 te Parrega. Overleden op 11 oktober 1983 te ? , 86 jaar oud. Op 23 december 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wypkje van der Schaaf, oud 21 jaar, geboren te Heeg, als dochter van Willem van der Schaaf en Rinske van der Schuit
4. Grietje, geboren op 9 april 1899 te Parrega. Overleden op 5 november 1970 te ?, 71 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Sibbele Sikkes.
5. Yme, geboren op 5 september 1902 te Harlingen.
6. Gerardus, geboren op 14 juni 1905 te Balk
aangifte geboorte op 15 ju i 1905 aktenummer 92, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 63 jaar wonende te Wijckel
Kleis de Lange fabrieksarbeider 32 jaar wonende te Balk
7. Hidde, geboren op 12 mei 1911 te Balk.
aangifte geboorte op 13 mei 1911 aktenummer 59, getuigen:
Kleis de Lange fabrieksarbeider 37 jaar wonende te Harich
Harmen de Jong kaasmaker 31 jaar wonende te Harich
 
 
 
Marten van Dijk
bron: Leeuwarder Courant van 8 april 1898
 
Marten van Dijk
bron: Nederlandse Staatcourant van 24 maart 1900
 
Marten van Dijk Marten van Dijk
bron: Leeuwarder Courant van 8 april 1900
 
Marten van Dijk
bron: Leeuwarder Courant van 21 juni 1900 bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1900
 
Marten van Dijk
bron: Nederlandse Staatcourant van 21 juni 1900
 
Lijsbeth Wijngaarden  
kaashandel marten van Dijk
bron: Balkster Courant van 6 mei 1905
 
 
 
 
 
<<< Lijsbeth Rintjes Wijngaarden
foto beschikbaar gesteld door de familie Tromp uit Bakhuizen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Marten van Dijk 1866-1922 Rintje van Dijk 1897-1983
     
woonadressen familie van Dijk
periode adres bron
1893 Bolsward  
  Parrega  
  Harlingen  
1903 - 1905 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 213; huisnummer Balk 149c / 225
1905 - 190? Raadhuisstraat bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 230; huisnummer Balk 158a / 242
190? - 1910 Raadhuisstraat 44 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 241; huisnummer Balk 163 / 257
1910 - 1914 Raadhuisstraat register van huisnummering 1910 - 1920 blad 21; huisnummer Balk 257 / 291
1914 - 1919 Harich register van huisnummering Harich 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Harich 93
1919 - 1920 van Swinderenstraat 61 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balkr 102
1920 - 1930 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 98; huisnummer Balk 102
1931 - 1939 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 92; huisnummer Balk 104
1939 - 19?? van Swinderenstraat 61  
19?? - 1949 Ruigahuizen  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2012 laatste wijziging: 24-01-2020