persoonlijke gegevens van Rintje van Dijk
Rintje van Dijk, geboren op 10 juni 1897 te Parrega, als zoon van Marten Abrahams van Dijk en Lijsbeth Rintjes Wijngaarden. Overleden op 11 oktober 1983 te ?, 86 jaar oud.
centrifugist, boerenarbeider
Op 23 december 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wijpkje van der Schaaf, geboren op 17 juli 1895 te Heeg, als dochter van Willem van der Schaaf en Rinske van der Schuit. Overleden op 22 oktober 1979 te Sneek, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Lijsbeth, geboren op 5 juni 1917 te Harich.
2. Rinske, geboren op 12 november 1918 te Balk.
3. Marten, geboren op 26 maart 1920 te Balk.
4. Willem geboren op 28 november 1921 te Balk.
5. Abraham, geboren op 8 april 1924 te Balk.
6. Klaas, geboren op 17 februari 1930 te Ruigahuizen.
7. Hijlkje, geboren op 23 juli 1933 te Ruigahuizen.
8. Lipkje, geboren op 22 april 1935 te Ruigahuizen.
 
 
 
gezin van Dijk in Ruigahuizen
foto beschikbaar gesteld door de familie van Dijk
In 1925 verhuist het gezin van Dijk naar Ruigahuizen, wat nu de Jan Jurjensingel is. Bij het huis hielden ze schapen en kweekten groenten in eigen moestuin. In 1932 kwam er een kippenhok bij. Het oude huis werd in 1939 vervangen door nieuwbouw. Tijdens de tweede wereldoorlog en ook daarna telde het gezin 9 kinderen. Onderduikster Minna Aäron is volledig als 9e telg opgenomen in het gezin van Dijk. Zij staat ook op bovenstaande foto?
 
bouw woning voor Rintje van Dijk
Op 6 maart 1939 verleend de gemeente Gaasterland vergunning voor de bouw van een woonhuis in Ruigahuizen op kadastraal perceel Balk I 831 (Ruigahuizen 15). Dat nu Jan Jurjensingel 6. De buurman aan de linkerzijde was destijds Tjebbe Kuperus (Ruigahuizen 16) en aan de rechterzijde Auke de Vries (Ruigahuizen 14)
tekeningen: voorgevel, begane grond, situatie
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
 
 
Rintje van Dijk was bestuurslid van de Christelijke Woningbouwvereniging "Us Honk" te Balk. De in 1952 opgerichte woningbouwvereniging is op 6 april 1971 geheel opgegaan in de Woningstichting Gaasterland,
 
woonadressen familie van Dijk
periode adres bron
  Harich  
1918 - 1920 van Swinderenstraat 67 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 111
1920 - 1920 Raadhuisstraat register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 228 / 262
1921 - 1925 Raadhuisstraat bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 260; huisnummer Balk 292
1925 - 1930 Jan Jurjensingel bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 215; huisnummer Ruigahuizen 16
1931 - 1939 Jan Jurjensingel bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 214; huisnummer Ruigahuizen 15
1939 - 19?? Jan Jurjensingel  
19?? - 1970 Gaaikemastraat  
     
notariële acten
 
1924 Balk, notaris L. K. van Giffen Koopcontract
- Auke Fimmes de Vries wonende te Ruigahuizen, verkoper
- Rintje van Dijk wonende te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7108 Repertoirenr.: 86 d.d. 27 december 1924
 
1925 Balk, notaris L. K. van Giffen Hypotheek
- Rintje van Dijk wonende te Ruigahuizen, debiteur
- Willem Wijngaarden wonende te Balk, crediteur
- Dirk Reekers wonende te Balk, crediteur
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7109 Repertoirenr.: 160 d.d. 2 mei 1925
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2012 laatste wijziging: 24-01-2020