Sino Johan van Dijk Register hypotheken 69: 113 / 485
Sino Johan van Dijk, geboren op 29 december 1896 te Anjum, als zoon van Geert van Dijk, predikant te Anjum (1895-1933) predikant te Oudemirdum (1933-1940), en Mintje Wijnia. Overleden op 23 mei 1989 te Joure, 92 jaar oud. Veehouder te Goutum, graanhandelaar en fouragehandelaar te Balk, controleur steunverleening te Balk
Op 30 november 1921 getrouwd in de gemeente Hennaarderadeel met:
Jitske Strikwerda, geboren op 25 december 1899 te Waaxens, als dochter van Anne Strikwerda, veehouder te Waaxens, en Eisje de Jong. Overleden op 20 oktober 1978 te Joure, 78 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Geert, geboren op 27 november 1922 te Goutum. Overleden op 25 november 1922 te Goutum, 18 dagen oud.
2. Geert, geboren op 26 oktober 1923 te Goutum. Naar Detroit (USA)
3. Anne, geboren op 19 juni 1925 te Goutum. Naar Owen Sound (Canada)
4. Mintje, geboren op 4 mei 1927 te Balk. Naar Orillia (Canada)
5. Eisje, geboren op 27 april 1930 te Balk. Naar Joure.
6. Jeltje, geboren op 17 februari 1934 te Balk. Naar Halsteren.
 
 
 
Sino van Dijk Goutum
bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 maart 1926
 
Sino van Dijk
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs op 17 juli 1929
In 1925 moest het echtpaar Jouke Schaap en Jantje Visser hun bedrijf op de hoek van de Meerweg en Pypsterstikke beëindigen. Het pand en het bedrijf werden verkocht aan Sino Johan van Dijk, veehouder te Goutum, en zijn zwager Jacob Annes Strikwerda, fouragehandelaar te Waaxens. In de moeilijke dertiger jaren slaagden ze er nauwelijks in het hoofd boven water te houden. Toen van Dijk in Balk 'armmeester' kon worden, ging Jacob Strikwerda in 1934 alleen verder met het bedrijf.
 
Sino van Dijk
bron: Friesch Dagblad van 4 oktober 1934
 
Sino van Dijk Sino van Dijk
bron: Friesch Dagblad van 26 juni 1935 bron: Leeuwader Courant van 29 oktober 1935
 
Sino van Dijk
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 juni 1938
 
Sino van Dijk
bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 december 1940
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sino Johan van Dijk 1896-1989  
     
woonadressen familie van Dijk
periode adres bron
1921 - 1925 Goutum 67  
1925 - 1926 Raadhuisstraat 8 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 324; huisnummer Balk 363
1926 - 1930 Meerweg 12 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 12; huisnummer Balk 15
1931 - 1935 Meerweg 12 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 3; huisnummer Balk 17
1935 - 1939 Pypsterstikke 9 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 157, huisnummer Harich 99
1939 - 194? Pypsterstikke 9  
194? - 1989 Joure  
eigendommen van Sino Johan van Dijk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Koudum F 31   scheiding 500,- 17 feb 1909        
Balk A 1025   1/2 koopacte 13000,- 9 okt 1925        
Balk H 992   1/2 ruiling 20,- 27 jul 1926        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1118, folio 113, nummer 485
notariële acten
 
1921 Wommels, notaris Klaas Gorter  Koopakte
- Sino Johan van Dijk te Kubaard, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 140111 Aktenr. : 137 Repertoirenr.: 140116 d.d. 14 november 1921
 
1923 Leeuwarden, notaris Sikke Molenaar  Hypotheek
- Sino Johan van Dijk te Goutum, schuldeiser
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 079160 Aktenr. : 01776 Repertoirenr.: 079166 d.d. 27 april 19231924 Leeuwarden, notaris Sikke Molenaar  Hypotheek
- Sino Johan van Dijk te Goutum, schuldenaar
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 079162 Aktenr. : 02248 Repertoirenr.: 079166 d.d. 1 mei 1924
 
1926 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen  Provisionbele toewijzing
- Sino Johan van Dijk (fouragehandelaar) te Balk, verkoper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007111 Aktenr. : 0331 Repertoirenr.: 07121 d.d. 25 maart 1926
 
1926 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen  Verkoping
- Sino Johan van Dijk (fouragehandelaar) te Balk
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007111 Aktenr. : 0338 Repertoirenr.: 07121 d.d. 1 april 1926
 

1933 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling

- Sino Johan van Dijk (fouragehandelaar) te Balk, schuldenaar
- Jacob Annes Strikwerda (fouragehandelaar) te Balk, schuldenaar
- Sjoerd Burggraaff (timmerman) te Lollum, schuldeiser
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007118 Aktenr. : 01726 Repertoirenr.: 07121 d.d. 21 september 1933
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 maart 2018 laatste wijziging: 24-09-2020