persoonlijke gegevens van Doede Jans Dijkstra
Doede Jans Dijkstra, geboren 1758 op de Galamadammen onder Koudum, gedoopt op 15 oktober 1758 te Koudum (Hervormd), als zoon van Jan Pieters en Atje Murks. Overleden op 18 november 1825 op nummer 161 te Balk, 67 jaar oud.
kuiper te Balk (1825)
aangifte overlijden op 19 oktober 1825 blad 31, getuigen:
Sipke Jans Sloterdijk timmerman 50 jaar wonende te Balk op nummer 164
Theodorus Neijts ketelboeter 42 jaar wonende te Balk op nummer 157
Op 8 augustus 1784 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Fetje (Tetje) Lieuwes van Loenen, geboren op 6 oktober 1757 te Balk, gedoopt op 16 oktober 1757 te Balk (Hervormd), als dochter van Lieuwe Johannes, schoenmaker te Balk, en Rintje Attes. Overleden op 14 november 1828 op nummer 161 te Balk, 71 jaar oud.
kuiper te Balk (1825)
aangifte overlijden op 17 november 1828 blad 31 / 1-19, getuigen:
Sipke Jans Sloterdijk timmerman 50 jaar wonende te Balk op nummer 164
Jentje Jolles Wiarda schoolonderwijzer 42 jaar wonende te Balk op nummer 159
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Doede Jans Dijkstra 1758-1825  
Lieuwe Johannes 1721-17??    
woonadressen familie Dijkstra
periode adres bron
1785 Dubbelstraat 27 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 177, nummer 154
1785 - 1804 Dubbelstraat 29-31 reeelcohieren 1715 - 1805
1812 Dubbelstraat 29-31 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 161
1825 Dubbelstraat 29-31  
1827 Dubbelstraat 29-31  
eigendommen van Doede Jans
periode adres bron
1785 Dubbelstraat 27 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 177, nummer 154
1785 - 1804 Dubbelstraat 29-31 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 176, nummer 153
1786 - 1804 Dubbelstraat 29-31 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 177, nummer 153
     
notariële acten
 
1821 Balk, notaris Marinus Westendorp Testament
 Doede Jans Dijkstra (kuiper), wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 7003 Aktenr 270 d.d. 21 april 1821
 
1821 Balk, notaris Marinus Westendorp Testament
-  Fettje Lieuwes, gehuwd met Doede Jans Dijkstra, vermeld  
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 7003 Aktenr 271 d.d. 21 april 1821
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 november 2021 laatste wijziging: 23-01-2022