Douwe Rinkes Dijkstra Register hypotheken 69: 111 / 78
Douwe Rinkes Dijkstra, geboren op 1 juli 1862 te Koudum, als zoon van Rinke Douwes Dijkstra en Gerritje Botes van der Meulen. (bron: Nostalgisch Koudum) Overleden op 21 juni 1931 te Balk, 68 jaar oud.
tuinman te Harich en Balk
Op 3 juni 1886 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Holkjen de Jong, geboren op 29 augustus 1864 te Koudum, als dochter van Jan Annes de Jong en Aaltje Jacobs Brouwer. Overleden op 10 november 1943 te Woudsend, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, geboren op 15 mei 1887 te Koudum. Op 30 juni 1910 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rienk Posthumus, oud 31 jaar, geboren te Woudsend als zoon van Ate Posthumus en Wytske de Jong.
2. Alida, geboren op 3 juni 1891 te Koudum. Op 23 mei 1914 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jelle Bruinsma, oud 25 jaar, geboren te Arum als zoon van Johannes Bruinsma en Houkje Mensonides.
3. Rinke, geboren op 11 februari 1895, Gaasterland. Overleden op 6 februari 1896, Gaasterland, 1 jaar oud.
4. Rinkje, geboren op 18 mei 1897 te Harich. Overleden op ?? 1955 te Hilversum. Op 8 mei 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Uilke Zwaan, oud 25 jaar, geboren te Koudum als zoon van Hendrik Zwaan en Gooits de Vries.
5. Janneke, geboren op 25 juni 1899 te Harich. Overleden op 17 mei 1998 te Rijswijk, 98 jaar oud. Op 20 mei 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Roelof Piersma, oud 27 jaar, geboren te Balk als zoon van Pier Durks Piersma en Jacobje de Boer.
 
 
 
familiefoto
foto 059-006 beschikbaar gesteld door Toby (Jacoba) Stijl - Piersma
De familie Dijkstra ter gelegenheid van hun 40-jarig ??? huwelijksfeest in 1926 ???
staand v.l.n.r.
Rienk Posthumus, Rinkje Dijkstra, Uilke Zwaan, Janneke Dijkstra, Roelof Piersma, Alida Dijkstra
zittend v.l.n.r
Gerritje Dijktra, Douwe Rinkes Dijkstra, Holkjen de Jong, Jelle Bruinsma
 
Tot 1892 was Douwe Rinkes Dijkstra voerman en tuinman bij de familie Carpentier in Koudum. Hierna wordt Douwe tuinman bij de familie Meinesz in Harich. Rond 1900 gaat de familie in Balk wonen aan de Harichsterzijde, nu Meerweg. Hij koopt de woning van zijn baas Meine Meinesz.
 
bron: Toby Stijl-Piersma
getuigschrift van de familie Carpentier uit Koudum
 
bron: Toby Stijl-Piersma
getuigschrift van de familie Carpentier uit Koudum
 
woonadressen familie Dijkstra
periode adres bron
1886 - 1892 Koudum  
1892 - 1900 Harich bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 92; huisnummer Harich 75
1900 - 1905 Harich bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 92; huisnummer Harich 75 / 75
1905 - 1910 Meerweg bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 4; huisnummer Balk 5 / 6
1911 - 1920 Meerweg bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 64; huisnummer Balk 6
1921 - 1930 Meerweg bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 3; huisnummer Balk 6
1931 - 1939 Meerweg bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 4; huisnummer Balk 6
     
eigendommen van Douwe Rinkes Dijkstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
802
 
koopacte
1250,-
10 mei 1905
       
Balk
A
802
         
Balk
A
511
 
koopacte
1500,-
3 oct 1905
       
Balk
A
512
         
Woudsend
A
1318
 
koopacte
1350,-
30 dec 1913
       
Balk
A
731ged
 
ruiling
-
11 sep 1914
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio 111, nummer 78
notariële acten
 
1905 Koudum, notaris J. de Jong Koopakte
Betreft de verkoop van een huiznge met erf en aanbehoren te Koudum, koopsom  fl. 600
- Douwe Dijkstra te Balk, verkoper
- Sybren Dijkstra te Koudum, koper    
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72088 Repertoirenr.: 41 d.d. 19 maart 1905
 
1913 Koudum, notaris S. Sierks Testament
- Douwe Rinkes Dijkstra te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72099 Repertoirenr.: 103 d.d. 4 oktober 1913
 
1913 Koudum, notaris S. Sierks Testament
- Holkje Jans de Jong te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72099 Repertoirenr.: 103 d.d. 4 oktober 1913
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2012 laatste wijziging: 29-10-2020