persoonlijke gegevens van Jacob Everts Dijkstra
Jacob Everts Dijkstra, geboren op 30 mei 1770 te Gaast, gedoopt op 4 juni 1770 te Gaast (Hervormd), als zoon van Evert Johannes, strandmeester in Gaast, en Gerritje Jakobs. Overleden op 4 mei 1827 op nummer 44 te Balk, 56 jaar oud.
winkelier te Balk
aangifte overlijden op 5 mei 1827 paginanummer B29/1-1, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 45 jaar wonende te Balk op nummer 46
Poppe Tjerks van der Feer koopman 29 jaar wonende te Balk op nummer 45
Op 4 december 1803 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Geertje Hanzes van der Werf, geboren op 21 september 1778 te Balk, gedoopt op 4 oktober 1778 te Balk, als dochter van Hans Ygrams en Itskjen Jans. Overleden op 30 september 1826 op nummer 44 te Balk, 48 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 oktober 1826 paginanummer B 44/1-16, getuigen:
Ygram Jarigs Vermuelen schoenmakersknecht 37 jaar wonende te Balk
Poppe Tjerks van der Feer beurt- of veerschipper 28 jaar wonende te Balk op nummer 45
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje, geboren op 1 februari 1804 te Balk, gedoopt op 26 februari 1804 te Balk (Hervormd). Op 26 februari 1826 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Freedrik Taeekes Hoogendorff, oud 26 jaar, geboren te Koudum, als zoon van     Taeke Freedriks Hoogendorff  en Antje Ates.
2. Hans, geboren op 18 februari 1806 te Balk, gedoopt op 14 maart 1806 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
3. Idskjen, geboren op 31 mei 1809 te Balk, gedoopt op 4 juni 1809 te Balk (Hervormd). Overleden op 20 mei 1836 te Workum, 27 jaar oud. Op 15 juni 1828 getrouwd in de gemeente Workum met Klaas Johannes van Hout, oud 25 jaar, geboren te Workum, als zoon van Johannes Klaases van Hout en Antje Hazewindus.
4. Hans, geboren op 6 oktober 1812 op nummer 44 te Balk. Overleden op 15 november 1814 op nummer 44 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 oktober 1812 aktenr. 51 door Jacob Dijkstra schipper en winkelier te Balk, getuigen:
Jan Haitjes Visser visser 39 jaar wonende te Balk op nummer 42
Anne Piers van der Meulen meester kuiper 30 jaar wonende te Balk op nummer 46
aangifte overlijden op 16 november 1814 paginanummer B 39, getuigen:
Jan Haitjes Visser visser   wonende te Balk, geburen
Ygram Jarigs Vermuelen schoenmakersknecht 37 jaar wonende te Balk, geburen
5. Hans, geboren op 1 november 1815 op nummer 44 te Balk. Overleden op 24 mei 1855 te Balk, 39 jaar oud. Op 15 mei 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wypkjen Jans Poppes, oud 20 jaar, geboren te Balk, als dochter van Jan Baukes Poppes en Wypke Wytzes de Jong.
aangifte geboorte op 2 november 1815 aktenummer A 57, koopman te Balk, getuigen:
Ygram Jarigs Vermeulen schoenmaker 25 jaar wonende te Balk op nr. 45
Jan Hantjes Visser visser 42 jaar wonende te Balk op nr. 42
aangifte overlijden op 24 mei 1855 aktenummer B 9, huisschilder te Balk, getuigen:
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 42 jaar wonende te Balk
Jacob ? hulponderwijzer 36 jaar wonende te Balk
 
 
 
Jacob Evert Dijkstra
bron: patentregister 1808 gemeente Gaasterland
Jacob Everts Dijkstra vinden we als koopman in de 7e klasse en als winkelier in 't laagste debiet in het patentregister
 
woonadressen familie Dijkstra
periode adres bron
1812 van Swinderenstraat 21 Balk 44; Hans Jacobs Dijkstra geboren op dit adres
1826 van Swinderenstraat 21 Balk 44; Geertje Hanzes van der Werf overleden op dit adres
1827 van Swinderenstraat 21 Balk 44; Jacob Everts Dijkstra overleden op dit adres
     
eigendommen van Jacob Everts Dijkstra
 
van Swinderenstraat 21 te Balk
 
notariële acten
 

1827 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland Inventaris
- Fredrik Teekens Hogendorf, slager te Balk, gehuwd met Gerritje Jacobs
  Dijkstra als voogd over minderjarige kinderen van wijlen Jacob Everts Dijkstra en Geert
- Gerritje Jacobs Dijkstra te Balk, gehuwd met Fredrik Teekens Hogendorf

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004  Repertoirenr.: 27 d.d. 28 juli 1827
 

1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 1427
- Frederik Teekes Hogendorf, slager te Balk, verkoper, tevens als voogd over Hans Jacobs Dijkstra, kind van wijlen Jacob Everts Dijkstra en Geertje Hanzes van der Werf
- Klaas Johannes van Hout, timmerman te Workum, gehuwd met Idskjen Jacobs Dijkstra, verkoper
- Cornelis Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Poppe Tjerks van der Feer, koopman te Balk, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 136 en 143 d.d. 24 december 1828
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 april 2015 laatste wijziging: 29-10-2020