persoonlijke gegevens van Jacob Hanzes Dijkstra, verwer te Balk
Jacob Hanzes Dijkstra, geboren op 13 november 1844 te Balk op nummer 62, als zoon van Hans Jacobs Dijkstra, huisschilder en glazenmaker te Balk, en Wiepkjen Jans Poppes. Overleden op 6 januari 1917 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 november 1844 aktenummer B 60, huisschilder te Balk, getuigen:
Sytse Arends winkelier 56 jaar wonende te Balk
Jouke Sipkes Sloterdijk bakker 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 januari 1917 aktenummer 6, huis- en rijtuigschilder te Balk, getuigen:
Pieter de Vries koperslager 43 jaar wonende te Balk
Marten Sikkes boscharbeider 32 jaar wonende te Balk
Op 6 juni 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkjen Wytses Betzema, geboren op 8 september 1846 te Balk op nummer 135, als dochter van Wytse Betzes Betzema, werkman te Balk, en Idskjen Jacobs van Elselo. Overleden op 12 januari 1933 te IJlst, 86 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 september 1846 aktenummer B 37, werkman te Balk, getuigen:
Jurjens Harmens Harmanides kleermaker 68 jaar wonende te Balk
Geert Thomas Rinkema koopman 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 januari 1933 aktenummer 2, zonder beroep te IJlst, getuigen:
Sijbren van der Wal aanspreker 76 jaar wonende te IJlst
Rommer van Netten aanspreker 65 jaar wonende te IJlst
Uit dit huwelijk:
1. Hans, geboren op 16 mei 1870 te Balk. Overleden op 22 september 1892 te Balk, 22 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 mei 1870 aktenummer 70, verversknecht te Balk, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 71 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 64 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 september 1892 aktenummer 81, verversknecht te Balk, getuigen:
Theunis Betzema kuipersknecht 58 jaar wonende te Balk
Gerrit Pelsma timmermknecht 57 jaar wonende te Balk
2. Wietze, geboren op 6 oktober 1872 te Balk. Overleden op 15 april 1955 te ?, 82 jaar. Op 30 mei 1901 getrouwd in de gemeente Hindeloopen met Dieuwke van der Kooy, oud 23 jaar, geboren te Koudum als dochter van Marten van der Kooy en Ymkje Jans Kamstra.
aangifte geboorte op 7 oktober 1872 aktenummer 118, verwer te Balk, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 71 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 64 jaar wonende te Balk
3. Wiepkjen, geboren op 5 februari 1875 te Balk. Overleden op 14 december 1927 te Franeker, 52 jaar oud. Op 8 juli 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hidde du Bois, oud 28 jaar, geboren te Franeker als zoon van Pieter du Bois en Hendrikje de Vries.
aangifte geboorte op 5 februari 1875 aktenummer 23, verwer te Balk, getuigen:
Foppe Eelkes Schram koopman 38 jaar wonende te Balk
Bauke Klazes Betzema kuiper 33 jaar wonende te Balk
4. Jakob, geboren op 12 mei 1877 te Balk. Overleden op 11 januari 1879 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 mei 1877 aktenummer 76, verwer te Balk, getuigen:
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 71 jaar wonende te Balk
Bauke Klazes Betzema kuiper 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 januari 1879 aktenummer 5, verversknecht te Balk, getuigen:
Hendrik Jans Doorenspleet zonder beroep 72 jaar wonende te Balk
Bauke Klazes Betzema kuiper 37 jaar wonende te Balk
5. Idskjen, geboren op 19 juli 1879 te Balk. Op 1 juni 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik de Jong, oud 31 jaar, geboren te Folsgare als zoon van Theunis de Jong en Anneke Sikkema.
aangifte geboorte op 19 juli 1879 aktenummer 116, verwer te Balk, getuigen:
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 73 jaar wonende te Balk
Bauke Klazes Betzema kuiper 38 jaar wonende te Balk
6. Martje, geboren op 22 mei 1881 te Balk. Overleden op 17 augustus 1881 te Balk, 2 maanden oud.
aangifte geboorte op 24 mei 1881 aktenummer 69, verwer te Balk, getuigen:
Hendrik Jans Doorenspleet winkelier 75 jaar wonende te Balk
Wietze Betzes Betzema werkman 60 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 augustus 1881 aktenummer 63, zonder beroep te Balk, getuigen:
Eelke van Wijk commies, deurwaarder 72 jaar wonende te Balk
Johannes Sijtema commies 28 jaar wonende te Balk
7. Geertje, geboren op 24 mei 1882 te Balk.
aangifte geboorte op 25 mei 1882 aktenummer 75, verwer te Balk, getuigen:
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 76 jaar wonende te Balk
Bauke Klazes Betzema kuiper 41 jaar wonende te Balk
8. Betze, geboren op 15 januari 1884 te Balk. Overleden op 5 januari 1895 te ?, 10 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 januari 1884 aktenummer 7, huisverwer te Balk, getuigen:
Bauke Klazes Betzema kuiper 42 jaar wonende te Balk
Age Sipkes Hofstra goudsmidsknecht 26 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 januari 1895 aktenummer 2, zonder beroep te Balk, getuigen:
Durk Haarsma schipper 47 jaar wonende te Balk
Bonne Dijkstra schoenmaker 28 jaar wonende te Balk
9. Jan, geboren op 6 november 1885 te Balk.
aangifte geboorte op 7 november 1885 aktenummer 152, verwer te Balk, getuigen:
Bauke van Dijk verversknecht 38 jaar wonende te Balk
Cornelis Hofstra verversknecht 36 jaar wonende te Balk
10. Martje, geboren op 22 oktober 1886 te Balk. Op 20 november 1913 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lieuwe Brameyer, oud 28 jaar, geboren te Bolsward als zoon van Frans Brameyer, brievenbesteller te Dokuum, en Grietje Oudeboon.
aangifte geboorte op 23 oktober 1886 aktenummer 142, verwer te Balk, getuigen:
Durk Mous arbeider 68 jaar wonende te Balk
Cornelis Hofstra verversknecht 37 jaar wonende te Balk
11. Jacob, geboren 13 februari 1888 te Balk.
aangifte geboorte op 13 februari 1888 aktenummer 22, verwer te Balk, getuigen:
Betze Betzema schippersknecht 43 jaar wonende te Balk
Poppe van der Feer schippersknecht 26 jaar wonende te Balk
12. Eelkje, geboren op geboren 6 mei 1889 te Balk.
aangifte geboorrte op 7 mei 1889 aktenummer 50, verwer te Balk, getuigen:
Gerrit Pelsma timmerknecht 54 jaar wonende te Balk
Sijbout Tjipke Potma zonder beroep 31 jaar wonende te Balk
 
woonadressen familie Dijkstra
periode huidig adres bron
1869 - 1879 woningregister 1869 - 1879 blad 46; A 240; 198
1879 - 1890
van Swinderenstraat 58
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 52; A 240
1890 - 1900
van Swinderenstraat 58
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 79; nr 78
1900 - 1909
van Swinderenstraat 58
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 88; nr 78
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 december 2010 laatste wijziging: 24-09-2020