Jelte Douwes Dijkstra Register hypotheken 69: 110 / 514
Jelte Douwes Dijkstra, geboren op 12 oktober 1851 te Oosterzee, als zoon van Douwe Jeltes Dijkstra en Rinske Jans Hoekstra. Overleden op 11 december 1941, Gaasterland, 90 jaar oud.
landbouwer te Harich
1. ) Op 13 mei 1881 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Dieuwke (Djoeke) Jaarsma, geboren op 4 januari 1854 te , als dochter van Wiebren Doedes Jaarsma en Hiltje Meines Gaastra. Overleden op 12 maart 1891, Gaasterland, 37 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hiltje, geboren op 8 maart 1883 te Harich. Op 4 mei 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Durk Wierstra, oud 28 jaar, geboren te Harich als zoon van Lykele Ages Wierstra en Ibeltje Durks Tuinier.
2. Rinske, geboren op 24 december 1886 te Harich. Overleden op 25 juli 1963 te ?, 76 jaar oud. Op 14 mei 1914 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Siemen Albada, oud 31 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen als zoon van Bauke Hendriks Albada en Grietje Jans van der Zee.
3. Douwe, geboren op 4 maart 1891 te Harich. Overleden op 7 november 1985 te ?, 94 jaar oud. Op 26 mei 1922 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Geeske Lootsma, oud 31 jaar, geboren te Warns als dochter van Freerk Lootsma en Fennigje Attama.
 
2. ) Op 6 december 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Willemke Gerrits Pelsma, geboren op 26 juli 1862 te Balk, als dochter van Gerrit Klazes Pelsma en Sietske Jans Plug. Overleden op 15 januari 1928, Gaasterland, 65 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
4. Gerrit, geboren op 27 september 1895, Gaasterland. Overleden op 20 december 1895, Gaasterland, 2 maanden oud.
5. Sietske, geboren op 24 januari 1897, Gaasterland.
6. Gerrit, geboren op 5 november 1899, Gaasterland. Overleden op 24 mei 1910, Gaasterland, 10 jaar oud.
7. Dieuwke, geboren op 21 juli 1901, Gaasterland. Overleden op 8 maart 1994 te ?, 92 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Wiebren Albada, oud ? jaar, geboren te ? als zoon van Hylke Albada en Antje Landman.
 
eigendommen van Jelte Douwes Dijkstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
239
 
toewijzing
1560,-
6 dec 1904
       
Balk
G
559
 
toewijzing
20666,60
20 dec 1906
       
Balk
G
560
         
Balk
G
561
         
Balk
G
562
         
Balk
G
563
         
Balk
G
564
         
Balk
G
573ged
         
Balk
G
574ged
         
Balk
G
575ged
         
Balk
G
573ged
 
koopacte
2,-
29 sep 1910
       
Balk
G
574ged
         
Balk
G
575ged
         
Balk
H
275
 
koopacte
3240,-
15 jun 1917
       
Balk
G
71
 
koopacte
5650,40
20 mei 1919
       
Balk
G
260
         
Balk
G
710
 
koopacte
4510,-
8 jul 1919
       
Balk
G
709
 
koopacte
3010,-
24 dec 1919
       
Balk
G
570
 
koopacte
5600,-
15 jan 1927
       
Balk
G
571
         
Balk
G
572
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1115, folio 110, nummer 514
notariële acten
 
1905 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte met hypotheek
Betreft de verkoop van een huis met hok en erf te Balk, koopsom fl. 1560
- Jelte Douwes Dijkstra te Harich, verkoper
- Hylke Banning te Balk, koper
bron Tresoar:  toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 90 d.d. 14 juni 1905
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een weiland te Harich, koopsom fl. 3240
- Jan Baukes Albada te Harich, verkoper
- Siemen Baukes Albada te Harich, verkoper
- Jelte Douwes Dijkstra te Harich, koper
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 98 d.d. 16 mei 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 mei 2009 laatste wijziging: 24-09-2020