persoonlijke gegevens van Meindert Gerrits Dijkstra
Meindert Dijkstra, geboren op 24 december 1882 te Nijega HON, als zoon van Gerrit Baukes Dijkstra, arbeider te Nijega HON (1882), en Pietertje Ybema. Overleden op 14 augustus 1931 te Balk, 48 jaar oud.
kuiper te Harich (1911- 1931)
aangifte overlijden op 15 augustus 1931 aktenummer 53; getuigen:
Ane Duijff arbeider 53 jaar wonende te Harich
Durk Kuperus werkman 54 jaar wonende te Harich
Op 13 juni 1912 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Janke Stroband, geboren op 13 juni 1885 te Koudum, als dochter van Thijs Stroband, arbeider te Koudum, en Riemke de Graaf. Overleden op 13 september 1963 te Sneek, 78 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje, geboren op 5 augustus 1913 te Harich. Overleden op 30 augustus 1920 te Nijemirdum, 7 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 augustus 1920 aktenummer 56; getuigen:
Halbe Doele aanspreker 70 jaar wonende te Balk
Ane Duijff arbeider 42 jaar wonende te Harich
 
Pietertje Dijkstra Pietertje Dijkstra
bron: Limburger Koerier van 2 september 1920
 
 
<<< bron: Leeuwarder Coourant van 1 september 1920
 
2. Thijs, geboren op 31 oktober 1915 te Harich. Overleden op 12 augustus 1980 te Leeuwarden, 64 jaar oud, ongehuwd.
Thijs Dijkstra is in 1934 geslaagd voor zijn onderwijzersdiploma en in 1936 voor de hoofdakte. Voor jonge onderwijzers was er in die tijd geen werk. Thijs werd aangesteld als "kwekeling met akte" aan de school met de Bijbel te Balk. Dat betekende een volldige dagtaak als onderwijzer zonder dat de overheid er een cent voor betaalde. Uit de kas van de schoolvereniging kreeg hij f 10,- per maand. Na verloop van tijd kreeg hij een vaste aanstelling en bleef hij tot na de oorlog onderwijzer te Balk. In Alkmaar is hij leraar geweest aan de Mulo, daarna onderwijzer op een Lagere School te Haarlem. Na het behalen van diverse akten kreeg hij een aanstelling als leraar Engels aan het Christelijk Lyceum te Almelo, later te Bussum en tenslotte aan het Stedelijk Lyceum te Hengelo.
3. Gerrit, geboren op 23 januari 1920 te Harich. Overleden op 4 juli 2008 te Leeuwarden 88 jaar oud. Op 18 april 1946 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met Maaike Brouwer, geboren op 13 april 1919 te Nijverdal.
Op 12 jarige leeftijd probeerde Gerrit Dijkstra voor het gezin als kleine zelfstandige wat extra te verdienen. Op zijn vrije middagen bracht hij diverse levensmiddelen aan de man. De ene week werden de bestellingen gedaan die hij de week daarop afleverde. De levensmiddelen werden ingekocht bij de firma de Vries & van der Wal aan de Dubbelstraat. Van 1932 - 1936 ging hij naar de Mulo, toen nog aan de Pijpsterstikke. In 1937 kreeg hij een aanstelling op het notariskantoor van Van Giffen ook in de Dubbelstraat. Dit duurde tot 1943 omdat toen elke werkgever van de Duitse bezetter zijn werknemers bekend moest maken. Daarna verdiende hij zijn geld door het verzorgen van de administratie van o.a. de notaris en de Volharding. Via deze laatste klant kon hij in 1944 als administratieve kracht aan het werk op het kantoor van de C.A.F. in Leeuwarden, waar hij later zijn loopbaan afsloot als financieel-economisch directeur.
4. Pieter, geboren op 1 oktober 1923 te Harich. Overleden op 17 augustus 2014 te Leeuwarden, 90 jaar oud.
Piet Dijkstra is vrij kort naar de MULO in Balk geweest. Hij kon een studiebeurs, f 500,- per jaar, krijgen via de gemeente Gaasterland uit het Vrouwe C(onstantia) J(ohanna) Rengersleen. Deze beurs bestaat nog steeds. Met die beurs kon hij studeren aan het gymnasium in Sneek en later theologie in Groningen. Hij wilde echter geen predikant worden. Na afronding van de studie psychologie werd hij wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit te Groningen.
 
 
 
Meindert Gerrits Dijkstra
foto 086-002 en gegevens beschikbaar gesteld door Sjoerd Dijkstra kleinzoon van Meindert Dijkstra
Meindert Dijkstra bezig met het maken van botervaten bij de zuivelfabriek. De botervaten werden gemaakt voor éénmalig gebruik ten behoeve van de export.
 
De familie Dijkstra woonde op Eigen Haard in de middelste woning, nu Gaaikemastraat 56. Meindert Dijkstra was kuiper op de zuivelfabriek in Balk. Omdat Meindert Dijkstra besmet raakte met tbc werd er in december 1930 een dakkapel aan de voorzijde van de woning op Eigen Haard gemaakt. Hij heeft er niet lang gebruik van kunnen maken want 8 maanden later overleed hij en bleef zijn vrouw achter met 3 kleine kinderen.
Een eerdere rampspoed overviel het gezin op 30 augustus 1920. Dochter Pietertje was samen met haar 6 jarige vriendin Murkje Haantjes bloemen aan het plukken nabij de Luts voor Eigen Haard. Waarschijnlijk is één van beide meisjes in het water gevallen en probeerde de ander haar te redden. Beide meisjes zijn toen verdronken.
foto en gegevens beschikbaar gesteld door Sjoerd Dijkstra kleinzoon van Meindert Dijkstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Gerrit Baukes Dijkstra 1828-1893 Meindert Dijkstra 1882-1931  
     
woonadressen familie Dijkstra
periode adres bron
1912 - 1920 Gaaikemastraat 56 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 78; huisnummer Harich 142
1921 - 1930 Gaaikemastraat 56 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 137; huisnummer Harich 153
1931 - 1939 Gaaikemastraat 56 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 150; huisnummer Harich 173
1939 - 19?? Gaaikemastraat 56  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 april 2009 laatste wijziging: 11-01-2020