Wietze Dijkstra Register hypotheken 69: 114 / 178
Wietze Dijkstra, geboren op 6 oktober 1872 te Balk als zoon van Jacob Hanses Dijkstra, verver te Balk en Eelkjen Wietzes Betzema. Overleden op 15 april 1955.
schilder te Balk
Op 30 mei 1901 getrouwd in de gemeente Hindeloopen met:
Dieuwke van der Kooy, geboren op 4 mei 1878 te Koudum als dochter van Marten van der Kooy en Ymkje Jans Kamstra. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:

1. Hans, geboren op 21 augustus 1902 te Balk. Op 7 juni 1934 getrouwd met Janneke Hoekema.

 
woonadressen familie Dijkstra
periode adres bron
1931 - 1934 van Swinderenstraat 67 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 98; huisnummer Balk 111
1934 - 1936 Lytse Side bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 337; huisnummer Balk 405
1936 - 1939 van Swinderenstraat 32 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 59; huisnummer Balk 68
     
eigendommen van Wietze Dijkstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
539
 
1/2 toewijzing
1858,-
1 feb 1910
       
Balk
A
540
         
Balk
A
541
         
Balk
A
875
 
scheiding
2300,-
22 apr 1912
       
Balk
A
876
         
Balk
A
877
         
Balk
A
878
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1119, folio 114, nummer 178
notariële acten
 
1909 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1858
- Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, verkoper
- Wytze Jacobs Dijkstra te Balk, koper
- Jacob Jacobs Dijkstra te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 104 en 3 d.d. 27 december 1909
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Wietze Jacobs Dijkstra te Balk, schuldenaar
- Jacob Jacobs Dijkstra te Balk, schuldenaar
- Onderlinge Hypotheekbank te Arnhem, schuldeiser
- Durk Wijma te Wijckel, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 88 d.d. 4 mei 1910
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 november 2010 laatste wijziging: 24-09-2020