Sikke Doele Register hypotheken 69: 126 / 276
Sikke Doele, geboren op 16 maart 1880 te Balk als zoon van Halbe Jans Doele, timmerman te Balk en Bontje Sikkes de Jong. Overleden op 4 november 1965 te Noordbergum, 85 jaar oud.
timmerman te Balk
Op 18 mei 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rinske Hofstra, geboren op 10 juli 1878 te als dochter van Evert Johannes Hofstra, koopman te Balk en Eeke Ykes van der Goot. Overleden op ? (voor 1965)
Uit dit huwelijk:
1. Halbe, geboren 20 november 1911 te Balk. Overleden op 4 oktober 1967 te Leeuwarden, 55 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met G. Bokma. Zoon Sikke Doele (1942-2002) was redacteur bij de Leeuwarder Courant.
Halbe Doele was de eerste directeur van de in 1948 opgerichte Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling
 
regionale omroep Halbe Sikkes Doele
bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 1946
 
Onder leiding van Halbe Doele werd in 1948 slag bij Warns herdacht
bron: Leeuwarder Courant van 27 september 1948
 
vertaling
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1955
 
Halbe Sikkes Doele
bron: Leeuwarder Courant van 18 augustus 1969 bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1967
 
2. Evert, geboren op 1 augustus 1914 te Balk. Overleden op 16 september 1963 te Balk, 49 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Tine Oenema.
Evert Doele
bron: Leeuwarder Courant van 17 september 1963
 
3. Eeke Bontje, geboren 6 augustus 1917 te Balk. Overleden op 1 augustus 1977 te Woudsend, 59 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met K. Faber
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Halbe Jans Doele 1850-1927 Sikke Halbes Doele 1880-1965  
     
woonadressen familie Doele
periode adres bron
1913 - 1920 Lytse Side 7 register van huisnummering 1910-1920 blad 28; nr. 360 / 394
1920 - 1924 Lytse Side 7 register van huisnummering 1920-1930 blad 35; nr. 417
1924 - 1930 Lytse Side 7 register van huisnummering 1920-1930 blad 35; nr. 418
1930 - 1938 Lytse Side 7 register van huisnummering 1930-1939 blad 30; nr. 404
1938 - 19??    
     
eigendommen van Sikke Doele
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A
670
 
koopacte
2400,-
22 nov 1923
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 276
notariële acten
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Sikke Doele te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 168 d.d. 8 november 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 november 2008 laatste wijziging: 1-11-2020