Jan Hessel Dölle Register hypotheken 69: 109 / 214
Jan Hessel Dölle, geboren op 2 november 1876 te Mirns en Bakhuizen, als zoon van Hessel Jans Dolle, schoenmaker, kastelein, aannemer te Bakhuizen, en Antje Fongers Kloosterman. Overleden op 5 april 1972 te St. Nicolaasga, 95 jaar oud.
aangifte geboorte op 3 november 1876 aktenr. 151, door Hessel Jans Dolle tapper te Mirns en Bakhuizen, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
Wybren Tietema gemeentesecretaris 67 jaar wonende te Balk
Op 28 mei 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maria Rypkema, geboren op 21 januari 1879 te Oranjewoud, als dochter van Pieter Rypkema, koopman, koemelker, dagloner, veehouder te Oranjewoud, en Grietje Brouwer. Overleden op 22 april 1935 te Balk, 56 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Regina Maria, geboren op 16 maart 1904 te Balk. Overleden op 21 juli 1988 te Leeuwarden, 84 jaar oud. Op 25 augustus 1927 getrouwd in de gemeente ? met Aant Werkman.
2. Hessel, geboren op 15 november 1905 te Balk. Overleden op 25 augustus 1979 te Sneek, 73 jaar oud. Op 28 mei 1936 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Johanna Maria Beljon, 28 jaar oud, geboren te Lemmer.
3. Anna Cornelia, geboren 16 april 1908 te Balk. Overleden op 18 februari 1909 te Balk, 10 maanden oud.
4. Anna Cornelia, geboren op 10 februari 1911 te Balk. Op 13 oktober 1942 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eduard Reimerink, 33 jaar oud, geboren te Solingen (Dtld). Overleden op 10 februari 2011 te Hengelo, 100 jaar oud.
5. Margaretha Tecla (Gretha), geboren op 14 maart 1913 te Balk. Overleden op 5 december 1985 te Warns, 72 jaar oud. Op 2 juli 1953 getrouwd in de gemeente ? met Gerrit Rein Kramer, 30 jaar oud, geboren te Allingawier.
6. Popke Ludgerus (Paul), geboren op 21 april 1915 te Balk. Overleden op 23 augustus 1983 te Bergen op Zoom. Op 6 november 1945 getrouwd in de gemeente Weststellingwerf met Henrica (Rie) Kruiper, 27 jaar oud, geboren te Wolvega.
7. Alfhonsus, geboren op 6 september 1916 te Balk. Op 25 november 1946 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Petronella Elisabeth van Hout, 29 jaar oud, geboren te Balk.
8. Maria Regina, geboren op 2 april 1918 te Balk.
 
 
 
Jan Hessel Dölle startte in 1902 samen met Hendrik Koelstra de firma Koelstra en Dölle aan de Lytse Side in Balk. Rond 1920 gaan beide heren apart verder. Lees het levensverhaal van Jan Hessel Dölle en de firma Dölle onder deze link.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Hessel Dölle 1876-1972 Hessel Jans Dölle 1905-1979
     
woonadressen familie Jan Hessel Dölle
periode adres bron
1903 - ???? van Swinderenstraat 29 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 59; huisnummer Balk 57 / 64
???? - 1907 van Swinderenstraat 29 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 58; huisnummer Balk 57 / vervallen
1907 - 1910 Dubbelstraat 15,17 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 317; huisnummer Balk 222a / 345
1911 - 1913 Dubbelstraat 15,17 register van huisnummering 1910-1920 blad 27; nummer 345 / 380
1913 - 1919 van Swinderenstraat 26 register van huisnummering 1911 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 61
1919 - 1920 van Swinderenstraat 17 register van huisnummering 1911 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 55
1921 - 1924 van Swinderenstraat 17 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 48; huisnummer Balk 53
1924 - 1930 Meerweg 4 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 31; huisnummer Balk 33
1931 - 1936 Meerweg 4 bevolkingsregister 1930 -1939 blad 30; huisnummer Balk 35
1936 - 1939 van Swinderenstraat 1 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 33; huisnummer Balk 39
     
eigendommen van Jan Hessel Dölle
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
667
 
1/2 koopacte
600,-
18 oct 1902
       
Balk
A
668ged
         
Balk
A
887ged
 
1/2 koopacte
88,-
12 aug 1916
       
Balk
A
958ged
         
Balk
H
931
 
1/2 koopacte
2576,-
3 juni 1920
       
Balk
A
934
 
koopacte
8000,-
31 jan 1924
       
Balk
A
935
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 214
notariële acten
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte met hypotheek
- Janke Berends de Vries te Balk, weduwe van Lieuwe Dooper, verkoper, tevens  als moeder van en voogd over Olke, Sybrand en Jan Dooper
- Jan Dolle te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 195 d.d. 31 december 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 december 2017 laatste wijziging: 25-09-2020