Evert Luitjens Dooper
Evert Luitjens Dooper, geboren op 8 maart 1863 te Balk, als zoon van Luitjen Sybrens Dooper, landbouwer te Balk, en Albertje Everts de Vries. Overleden op 25 november 1927 te Huizum, 64 jaar oud.
voerman, stalhouder te Balk
aangifte geboorte op 10 maart 1863 aktenummer 26 door Luitjen Sybrens Dooper voerman te Balk, getuigen:
Tijs Jans van der Meer zetmeijer 28 jaar wonende te Balk
Willem Piers Piersma timmerman 29 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 november 1927 aktenummer 134, getuigen:
Engelbertus Nicolaas Beckers aanspreker 35 jaar wonende te Leeuwarden
Jacobus Kamsma schoenmaker 39 jaar wonende te Huizum
1. ) Op 8 maart 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Durkjen van der Hoff, geboren op 4 november 1863 te Harich, als dochter van Durk Beerends van der Hoff en Trijntje Sjoukes Bouma. Overleden op ? te Amerika, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Durk, geboren op 18 maart 1885 te Balk. Overleden op 24 december 1899 te Balk, 14 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 maart 1885 aktenummer 38 door Evert Dooper voerman te Balk, getuigen:
Willem Piersma timmerman 51 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 55 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 december 1899 aktenummer 70, getuigen:
Willem Piersma timmerman 65 jaar wonende te Balk
Hisse Lijklema schipper 55 jaar wonende te Balk
2. Luitjen, geboren 28 januari 1887 te Balk.
aangifte geboorte op 29 januari 1887 aktenummer 16 door Evert Dooper voerman te Balk, getuigen:
Willem Piersma timmerman 52 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 57 jaar wonende te Balk
3. Gerrit, geboren op 4 mei 1888 te Balk.
aangifte geboorte op 5 mei 1888 aktenummer 49 door Evert Dooper voerman te Balk, getuigen:
Willem Piersma timmerman 54 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 58 jaar wonende te Balk
4. Siebren, geboren op 21 februari 1891 te Balk
aangifte geboorte op 21 februari 1891 aktenummer 23 door Evert Dooper voerman te Balk, getuigen:
Willem Piersma timmerman 56 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 31 jaar wonende te Balk
5. Albertje, geboren op 2 april 1893 te Balk.
aangifte geboorte op 3 april 1893 aktenummer 46 door Evert Dooper voerman te Balk, getuigen:
Willem Piersma timmerman 59 jaar wonende te Balk
Kerst Huisman arbeider 23 jaar wonende te Balk
6. Marijke, geboren op 10 november 1896 te Balk. Overleden op 12 juni 1899 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 10 november 1896 aktenummer 134 door Evert Dooper stalhouder te Balk, getuigen:
Willem Piersma timmerman 62 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers brievenbesteller 44 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 december 1899 aktenummer 70, getuigen:
Willem Piersma timmerman 65 jaar wonende te Balk
Bokke van der Wal logementhouder 47 jaar wonende te Balk
7. Trijntje, geboren op 31 december 1898 te ?
aangifte geboorte op 31 december 1898 aktenummer 144 door Evert Dooper stalhouder te Balk, getuigen:
Willem Piersma timmerman 64 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 40 jaar wonende te Balk
8. Durk, geboren op 16 augustus 1900 te Balk.
aangifte geboorte op 16 augustus 1900 aktenummer 106 door Evert Dooper stalhouder te Balk, getuigen:
Willem Piersma timmerman 66 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers brievenbesteller 48 jaar wonende te Balk
9. Hendrik, geboren op 9 augustus 1902 te Balk.
aangifte geboorte op 11 augustus 1902 aktenummer 88 door Evert Dooper stalhouder te Balk, getuigen:
Willem Piersma timmerman 68 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers brievenbesteller 50 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 10 juli 1926 getrouwd in de gemeente Leeuwarderadeel met:
Henderika Nieuwenhuis, geboren op 11 september 1874 te Balk als dochter van Bernardus Nieuwenhuis en Maria Fischer. Overleden op 5 december 1948 te Balk, 74 jaar oud.
 
 
 
Evert Dooper Evert Dooper
bron: Leeuwarder Courant 20 juli 1885
 
bron: Leeuwarder Courant 26 maart 1888 >>>
 
Evert Dooper
bron: Leeuwarder Courant 28 maart 1888
 
Evert Dooper Evert Dooper
bron: Leeuwarder Courant 11 juni 1888 bron: Leeuwarder Courant 3 oktober 1892
 
Evert Dooper Evert Dooper
bron: Leeuwarder Courant 20 maart 1896
 
Evert Dooper
bron: Leeuwarder Courant 27 december 1927
 
 
  bron: Leeuwarder Courant 1 januari 1900
 
woonadressen familie Evert Luitjens Dooper
periode adres bron
1884 - 1890 ? bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 168; huisnummer ?
1890 - 1900 Pypsterstikke bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 14; huisnummer Balk 15
1900 - 19?? Pypsterstikke bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 16; huisnummer Balk 15 / 20
19?? - 1909 Wijckel bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 45; huisnummer Wijckel 38 / 92
1909 - 1926 Verenigde Staten  
1926 - 1927 Huizum  
1927 - 1930 van Swinderenstraat 21 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 51, huisnummer Balk 56
1931 - 1939 van Swinderenstraat 21 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 50; huisnummer Balk 58
     
notariële acten
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf en land te Wijckel, koopsom fl. 633
- Johanna Regenbogen te Utrecht, weduwe van Klaas Krull, verkoper, tevens als  voogd over Jacobus Krull
- Catharina Krull te Leiden, verkoper
- Grietje Krull te Utrecht, verkoper
- Agelt Krull te Utrecht, verkoper
- Grietje Krull te Utrecht, verkoper
- Riemer Krull te Utrecht, verkoper
- Noordelijke Hypotheekbank te Zorgvlied, verkoper
- Afke Ykes Ykema te Wijckel, weduwe van Klaas Willems van de Wetering, verkoper
- Willem Klazes van de Wetering te Wijckel, verkoper
- Yke Klazes van de Wetering te Wijckel, verkoper
- Reinskje Klazes van de Wetering te Sloten, verkoper
- Harmen Korf de Jong te Heerenveen, verkoper
- Albert Hendriks Propstra te Nijehaske, verkoper
- Rein Rimmers Ottema te Wijckel, verkoper
- Jacob Campen te Sneek, koper, tevens als toeziend voogd
- Evert Dooper te Balk, koper
- Jouke Posthuma te Wijckel, koper, tevens als vader van en bewindvoeder over  de goederen van zijn zoon Jouke Posthuma te Wijckel
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 13 en 21 d.d. 21 januari 1903
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Finale toewijzing
Betreft de verkoop van weiland en hooiland te Wijckel en Tjerkgaast, koopsom  fl. 1811
- Albert Propstra te Nijehaske, verkoper
- Evert Luitjens Dooper te Balk, koper
- Wiebren Hendriks Jongstra te Harich, koper
- Rintje van Dijk te Sloten, koper   
bron Tresoar : Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 22 d.d. 5 februari 1903
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 mei 2011 laatste wijziging: 1-11-2020