Luitz(j)en Sybrens Dooper Register hypotheken 69: 88 / 217
Luitsen Sijbrens Dooper, geboren op 22 mei 1839 op nummer 172 te Balk, als zoon van Syberen Aukes Dooper en Baukjen Johannes Marijnen. Overleden op 18 mei 1924 te Harich, 84 jaar oud.
landbouwer te Balk, veehouder te Ruigahuizen
aangifte geboorte op 23 mei 1839 pagina B 25; getuigen:
Franke van Elselo winkelier 27 jaar wonende op te Balk
Johan Fredrik Christoffel Sluiter zadelmaker 40 jaar wonende op te Balk
aangifte overlijden op 19 mei 1924 aktenummer 54, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 64 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 72 jaar wonende te Balk
Op 6 mei 1862 getrouwd in de gemeente Stavoren met:
Albertje Everts de Vries, geboren op 17 oktober 1838 te Oudemirdum, als dochter van Evert Berends de Vries en Janke Durks van de Pol. Overleden op 6 maart 1921 te , 82 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Evert, geboren op 8 maart 1863 te Balk. Overleden op 25 november 1927 te Huizum, 64 jaar oud. Op 8 mei 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Durkjen van der Hoff, oud 20 jaar, geboren te Harich als dochter van Durk Beerends van der Hoff en Trijntje Sjoukes Bouma.
2. Baukjen, geboren op 31 augustus 1864 te Balk. Overleden op 25 november 1933 te ?, 69 jaar oud. Op 11 mei 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Maurits Veltman, oud 27 jaar, geboren te Stavoren als zoon van Obe Veltman en Jetske Douwes Flapper.
3. Janke, geboren op 22 juni 1866 te Balk. Overleden op 9 februari 1938 te Roodhuis, 71 jaar oud. Op 5 april 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter van der Hoff, oud 26 jaar, geboren te Follega als zoon van Pieter Lieuwes van der Hoff en Gatske Pieters Zeilstra.
4. Siebren, geboren op 9 februari 1868 te Balk. Overleden op 17 juli 1952 te ? , 84 jaar oud. Op 7 mei 1908 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Maria Bouwhuis, oud 30 jaar, geboren te Eesterga als dochter van Egbert Bouwhuis en Intje Tinga.
5. Durk, geboren 15 december 1869 te Balk. Overleden op 15 februari 1916 te ?, 46 jaar oud. Op 5 mei 1906 getrouwd in de gemeente Workum met Jeltje Vallinga, oud 36 jaar, geboren te Workum als dochter van Robijn Vallinga en Akke de Jong.
6. Aaltje, geboren op 27 april 1872 te Balk. Overleden op 30 oktober 1945 te Workum, 73 jaar oud. Op 20 augustus 1903 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Franzes Jorna, oud 31 jaar, geboren te Terband als zoon van Frans Jorna en Minke Meintes Boersma.
7. Johannes, geboren op 5 november 1874 te Balk.
8. Auke, geboren op 23 september 1876 te Balk. Overleden op 30 juni 1957 te ?, 80 jaar oud. Op 5 mei 1916 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Aaltje Agricola, oud 31 jaar, geboren te St. Nicolaasga als dochter van Lubbert Agricola en Afke Zwaga.
9. Berend, geboren op 24 april 1879  te Balk. Overleden op 9 augustus 1918 te Balk, 39 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 april 1879 aktenummer 76 door Luitjen Sybrens Dooper voerman te Balk, getuigen:
Johannes Tijsses van Hout winkelier 39 jaar wonende te Balk
Willem Piers Piersma timmerknecht 45 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 augustus 1918 aktenummer 41, van boerenbedrijf wonende te Balk, getuigen:
Jolle de Vries werkman 65 jaar wonende te Balk
Jacob Mous groentenkoopman 59 jaar wonende te Balk
 
 
 
Luitjen Sybrens Dooper
bron: Leeuwarder Courant 31 juli 1877
 
Luitjen Sybrens Dooper Luitjen Sybrens Dooper
bron: Leeuwarder Courant 23 december 1880
 
Luitjen Sybrens Dooper
bron: Leeuwarder Courant 9 mei 1884
<<< bron: Leeuwarder Courant 27 november 1880
 
woonadressen familie Dooper
periode adres bron
1869 - 1879 Pypsterstikke woningregister 1869 - 1879 blad 60; kad. gem. Balk sectie A nummer 301
1879 - 1890 Pypsterstikke bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 158; kad. gem. Balk sectie A nummer 564
1890 - 1900 Lutswal 14 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 244; Ruigahuizen 26
1900 - 1910 Lutswal 14 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 245; Ruigahuizen 26 / 36
1910 - 1916 Lutswal 14 register van huisnummering 1910 -1920 blad 3; huisnummer Ruigahuizen 36
1921 - 1921   bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 275; huisnummer Balk 310
1921 - 1924   bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 12; huisnummer Harich 13
eigendommen van Luitjen Sybrens Dooper
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
433
  1/2 publ verkoop
1750,-
26 febr 1878
       
Balk
I
40
 
1/2 publ verkoop
3100,-
21 apr 1884
       
Balk
I
41
         
Balk
I
330
         
Balk
I
331
         
Balk
I
42
 
koopbrief
3800,-
15 nov 1888
       
Balk
I
432
         
Balk
I
433
         
Balk
I
13
 
toewijzing
6726,-
31 okt 1903
       
Balk
I
43
         
Balk
I
446
         
Balk
I
14
 
toewijzing
2813,40
19 okt 1904
       
Balk
I
15
         
Balk
I
16
         
Balk
I
44
         
Balk
I
5
 
toewijzing
1945,60
7 nov 1905
       
Balk
I
39
         
Balk
I
373
 
toewijzing
2973,60
20 dec 1906
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1093, folio 88, nummer 217
notariële acten
 
1878 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1750
- Otte Cornelis Bouwstra te Harich, verkoper
- Siemen Ages Wierstra te Harich, verkoper
- Johannes Siebrens Dooper te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7051 Repertoirenr.: 5 en 17 d.d. 9 januari 1878
 
1888 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van 2 percelen weiland te Ruigahuizen, koopsom fl. 1500
- Frank Luitjens Brouwer te Mirns en Bakhuizen, verkoper
- Lammert Johannes de Jong te Mirns en Bakhuizen, verkoper
- Luitjen Siebrens Dooper te Ruigahuizen, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7061 Repertoirenr.: 92 d.d. 31 oktober 1888
 
1893 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1100
- Johannes Siebrens Dooper te Balk, verkoper
- Luitjen Siebrens Dooper te Ruigahuizen, verkoper
- Meine Lieuwes Visser te Harich, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7066 Repertoirenr.: 4 d.d. 25 januari 1893
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 juli 2019 laatste wijziging: 1-11-2020