persoonlijke gegevens Antke Jans Dorenspleet
Antke Jans Dorenspleet, geboren op 21 september 1802 te Balk, gedoopt op 10 oktober 1802 te Balk (Hervormd), als zoon van Jan Stoffels Doorenspleet en Sybrig Antkes Schots. Overleden op 19 augustus 1849 op nummer 67 te Balk, 46 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 21 augustus 1849 blad 20 / 1-5, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 50 jaar wonende te Balk
Jurjen Johannes ten Brink veldwachter 40 jaar wonende te Balk
1. ) Op 29 mei 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Sjoerds Visser, geboren op 11 maart 1809 te Woudsend, gedoopt op 26 maart 1809 te Woudsend (Hervormd), als dochter van Sjoerd Floris Visser en Willemke Durks Gorter. Overleden op 15 november 1829 op nummer 91 te Balk, 20 jaar oud.
zonder bedrijf
aangifte overlijden op 16 november 1829 blad 49 / 1-5, getuigen:
Johannes Pieters Mulder werkman 68 jaar wonende te Balk
Mijntje Lykles Bosma werkman 43 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan (Dorenspleet), geboren op 4 juli 1829 op nummer 91 te Balk.
aangifte geboorte op 6 juli 1829 aktenummer 56, getuigen:
Fokke Roelof Roelofsma koopman 43 jaar wonende te Balk
Stoffel Jans Dorenspleet kastelein 32 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 10 december 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aaltje Gooitzens Bijlsma, geboren op te Harlingen, als dochter van Gooitzen Lieuwes Bijlsma en Antje Harmens. Overleden op 12 januari 1880 te Balk, 81 jaar oud.
zonder bedrijf
aangifte overlijden op 12 januari 1880 aktenummer 4, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooy gemeenteveldwachter 50 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 72 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan (Doornspleet), geboren op 1 oktober 1835 op nummer 67 te Balk.
aangifte geboorte op 1 oktober 1835 blad 39, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grofsmid 45 jaar wonende te Balk
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 37 jaar wonende te Balk
2. Antje (Doornspleet), geboren op 15 februari 1837 op nummer 67 te Balk.
aangifte geboorte op 15 februari 1837 blad 10, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grofsmid 47 jaar wonende te Balk
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 43 jaar wonende te Balk
3. Sybrig (Doorenspleet), geboren op 12 maart 1839 op nummer 67 te Balk.
aangifte geboorte op 12 maart 1839 blad 15, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 45 jaar wonende te Balk
Ruurd Klazes Visser visser 39 jaar wonende te Balk
4. Gooitje (Doorenspleet), geboren op 27 februari 1841 op nummer 67 te Balk.
aangifte geboorte op 27 februari 1841 blad 10, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 46 jaar wonende te Balk
Ruurd Klazes Visser visser 41 jaar wonende te Balk
5. Gooitsen (Doorenspleet), geboren op 16 november 1843 op nummer 67 te Balk.
aangifte geboorte op 16 november 1843 blad 46, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grofsmid 54 jaar wonende te Balk
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 51 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 115 - huisnummer Balk 91
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Antke Jans Dorenspleet
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Jan Stoffels Doornspleet 1768-1831 Antke Jans Dorenspleet 1802-1849  
  broers / zusters / zwagers  
  Stoffel Jans Doornspleet 1796-1889  
  Hendrik Jans Doornspleet 1806-1883  
woonadressen familie Dorenspleet
periode adres bron
1829 Westein 31-41 Balk 91
1829 Westein 31-41 volkstelling 1829
1840 van Swinderenstraat 57 volkstelling 1840; huisnummer Balk 67
1849 - 185? van Swinderenstraat 57 woningregister 1849 - 1859 blad 90; huisnummer Balk 67 / 77
185? - 1859 Raadhuisstraat 20 woningregister 1849 - 1859 blad 264; huisnummer Balk 134 / 188
1859 - 1862 Raadhuisstraat 20 woningregister 1859 - 1869 blad 88; kad. gem. Balk A 150, huisnr. Balk 188
1862 - 1869 Raadhuisstraat 61 woningregister 1859 - 1869 blad 70; kad. gem. Balk A 178; huisnr. Balk 153
1869 - 1879 Raadhuisstraat 61 woningregister 1869 - 1879 blad 24; kad. gem. Balk A 178, volgnummer 89 / 76
     
notariële acten
 
1844 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Lastgeving
-  Aaltje Gooitzens Bijlsmagehuwd met Antke Doornspleet , wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7013 Repertoirenr.: 7022 aktenr. 3 d.d. 1 februari 1844
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 29 oktober 2021 laatste wijziging: 29-10-2021