Hendrik Jans Doorenspleet Register hypotheken 69: 7 / 346
Hendrik Jans Dorenspleet, geboren op geboren op 10 februari 1806 te Balk, gedoopt op 9 maart 1806 te Balk (Hervormd), als zoon van Jan Stoffels Dorenspleet en Syberg Annekes Schots. Overleden op overleden 21 juni 1883, Gaasterland, 77 jaar oud.
winkelier te Balk (1840), koopman te Balk (1842, 1844, 1847)
Op 25 augustus 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Neeltje Pieters Reekers, geboren circa 1803 te Balk, gedoopt op 6 december 1803 te Balk, als dochter van Pieter Hendriks Rekers en Antje Tjeerds Bekema. Overleden op 24 april 1864, Gaasterland, 60 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Siebrig, geboren op 28 augustus 1840 op nummer 67 te Balk. Overleden op 24 juli 1842, Gaasterland, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 29 augustus 1840 blad 39, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 46 jaar wonende te Balk
Ruurd Klazes Visser visser 41 jaar wonende te Balk
2. Pieter, geboren op 22 juni 1842 op nummer 67 te Balk. Overleden op 28 september 1927, Gaasterland, 85 jaar oud. Op 2 juni 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marijke Lykles Haarsma, oud 19 jaar, geboren te Hemelum, als dochter van Lykle Franzes Haarsma en Hetske Durks Kempe.
aangifte geboorte op 23 juni 1842 blad 33, getuigen:
Durk Sjoerds Pelsma smidsknecht 23 jaar wonende te Balk
Ruurd Klazes Visser schipper 42 jaar wonende te Balk
3. Sybrig, geboren op 4 november 1844 op nummer 67 te Balk. Overleden op 10 januari 1892, Gaasterland, 47 jaar oud. Op 30 mei 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiebe Hettinga, oud 25 jaar, geboren te Wijckel, als zoon van Johannes Wiebes Hettinga en Beitske Alberts Bouma.
aangifte geboorte op 5 november 1844 blad 57, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 52 jaar wonende te Balk
Pieter Reins Huisman boer 48 jaar wonende te Balk
4. Antje, geboren op 14 juni 1847 te Balk. Overleden op 23 januari 1935, Gaasterland, 87 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 juni 1847 blad 33, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 53 jaar wonende te Balk
Jurjen Sjoerds Pelsma grofsmidsknecht 26 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hendrik Jans Doorenspleet
bron: Leeuwrader Courant van 26 juni 1883
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Stoffels Doornspleet 1768-1831 Hendrik Jans Doorenspleet 1806-1883  
  Stoffel Jans Doornspleet 1796-1889  
woonadressen familie
periode adres bron
1840 van Swinderenstraat 57 volkstelling 1840, huisnummer Balk 67
1849 - 1859 van Swinderenstraat 57 woningregister 1849 - 1859 blad 89; huisnummer Balk 67 / 77
1859 - 1869 van Swinderenstraat 57 woningregister 1859 - 1869 blad 29; kad. gem. Balk sectie A nr 241, huisnr. Balk 77
1869 - 1879 van Swinderenstraat 57 woningregister 1869 - 1879 blad 47; kad. gem. Balk sectie A nr. 241, volgnr.213/200
1879 - 1883 van Swinderenstraat 57 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 52; kad. gem. Balk sectie A nummer 241
     
eigendommen van Hendrik Jans Doorenspleet
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 175ged   publ. verkoop 1100,- 22 apr 1842 1300,- 24 mei 1853    
Balk A 241          
Balk A 355          
Balk I 288   publ. verkoop 1255,- 22 mrt 1853        
Balk I 53   koopbrief 450,- 28 jan 1862        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio 7, nummer 346
notariële acten
 
1833 Balk, notaris W. J. Hemsing  Verhuring. Betreft de verhuur van een huis en erf te Balk, jaarlijkse  huursom fl. 68,-
- Hendrik Jans Doornspleet, schutter te Balk, verhuurder
- Fokke Roelofs Roelofsma, koopman te Balk, huurder
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 60 d.d. 7 december 1833
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing  Royement, akte niet aanwezig
- Grietje Kornelis Fortuin te Balk, gehuwd met Auke  Johannes van der Werf
- Stoffel Jans Doornspleet, kastelein te Balk
- An Jans Doornspleet te Sloten, gehuwd met Linze Johannes Pool
- Hendrik Jans Doornspleet, schutter te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 53 d.d. 22 mei 1834
 
1842 Balk, notaris W. J. Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Balk, Ruigahuizen, Harich, koopsom fl. 7311
- Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk, weduwnaar van  Dieuwke Foekes Landman, verkoper, tevens als vader van en   voogd over Foeke, Jan en Dottje Jongstra
- Jeltje Pieters Jongstra, boerin te Oudemirdum, gehuwd met  Sjouke Hanzes Bergsma, verkoper
- Hinke Pieters Jongstra te Balk, verkoper
- Roelof Pieters Jongstra, slager te Oudemirdum, verkoper
- Broer Sjoerds Bouma, huisman en veenbaas te Oudega,   gehuwd met Jacobje Pieters Jongstra, verkoper, tevens als   toeziend voogd
- Jouke Huberts Boertje, koopman en winkelier te Balk, koper
- Hendrik Jans Doornspleet, koopman te Balk, koper
- Roelof Pieters Jongstra, slager te Oudemirdum, koper
- Poppe Idskes Poppes, erflater
- Stoffel Jans Doornspleet, huisman te Harich, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 Repertoirenr.: 28 en 33 d.d. 23 maart 1842
 
1842 Balk, notaris W. J. Hemsing Verkoping  Betreft de verkoop van kaphout, opbrengst fl. 2411
- jonkheer Onco van Swinderen, directeur der belastingen te Groningen, verkoper
- Hendrik Jans Doornspleet te Balk, koper
- Jan Thomas Rinkema te Balk, koper
- Thomas Jans Rinkema te Balk, koper
- Roelof Peekes de Vries te Balk, koper
- Betze Dooitjes Schram te Balk, koper
- Age Machiels Tromp te Balk, koper
Betreft kaphout, kapitaal fl. 1882
- Frederik Wilhelm Fokke, geneesheer te Balk, borg
- Haitje Hantjes Visser, winkelier te Balk, borg
- Gerben Pieters Theekes, schipper te Balk, borg
- Jelle Meinesz, ontvander der belastingen te Balk, borg
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 Repertoirenr.: 94 d.d. 17 november 1842
 
1853 Langweer, notaris T. S. van der Ley  Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 1300
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen,  burgemeester te Rijs, schuldeiser
- Hendrik Jans Dorenspleet, koopman te Balk, gehuwd met  Neeltje Pieters Rekus, schuldenaar
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74028 Repertoirenr.: 50 d.d. 11 mei 1853
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 500
- Hendrik Jans Doornspleet te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Binne van der Sluis te Balk, acceptant
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 11 d.d. 9 februari 1865
 
1870 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1600
- Hendrik Jans Doorenspleet te Balk, debiteur
- Pieter Hendriks Doorenspleet te Balk, debiteur
- Siebrig Hendriks Doorenspleet te Balk, debiteur
- Antje Hendriks Doorenspleet te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, crediteur
- Lieuwe Klazes Visser te Harich, acceptant
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7043 Repertoirenr.: 94 d.d. 7 november 1870
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 januari 2009 laatste wijziging: 1-11-2020