persoonlijke gegevens van Jan Stoffels Doornspleet
Jan Stoffels Doornspleet, geboren circa 1768 te Balk, als zoon van Stoffel Jans, kastelein te Balk, en Jeltje Hendriks. Overleden op 6 juni 1831 op nummer 67 te Balk, 63 jaar oud.
koopman te Balk
aangifte overlijden op 8 juni 1831 blad 8, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 37 jaar wonende te Balk
Obe Meines Smid grofsmid 28 jaar wonende te Balk
Op 6 december 1795 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Sijbrig Antkes Schots, geboren circa 1765 te Balk,, als dochter van Antke Hendricus en An Andries. Overleden op 30 juni 1833 op nummer 67 te Balk, 68 jaar oud. Eerder getrouwd geweest met timmerman Kornelus Fortuin te Sneek.
winkeliersche te Balk
aangifte overlijden op 1 juli 1833 blad 7, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer timmerman 39 jaar wonende te Balk
Gooitzen Harmens Meiboom bakker 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Stoffel, geboren op 8 september 1796 te Balk, gedoopt op 25 september 1796 te Balk (Hervormd), kastelein in de Zwaan te Balk. Overleden op 18 december 1889, Gaasterland, 93 jaar oud. Op 4 mei 1820 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Ides Frankena, oud 24 jaar, geboren te Molkwerum, als dochter van Yde Frankes Frankena en Piertjen Sikkes.
2. An, geboren op 5 september 1799 te Balk, gedoopt op 6 oktober 1799 te Balk (Hervormd). Op 24 mei 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Linse Johannes Pool, oud 28 jaar, geboren te Ureterp als zoon van Johannes Klaases Pool en Korneliske Linses.
3. Antke, geboren op 21 september 1802 te Balk, gedoopt op 10 oktober 1802 te Balk (Hervormd).
1. ) Op 29 mei 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Sjoerds Visser, leeftijd 20 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Sjoerd Floris Visser en Willemke Durks Gorter
2. ) Op 10 december 1834 getrouwd in gemeente Gaasterland met Aaltje Gooitzens Bijlsma, oud 36 jaar, geboren te  Harlingen als dochter van Gooitzen Lieuwes Bijlsma en Antje Harmens.

4. Hendrik, geboren op 10 februari 1806 te Balk, gedoopt op 9 maart 1806 te Balk (Hervormd). Op 25 augustus 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Neeltje Pieters Rekers, oud 35 jaar, geboren te Balk als dochter van Pieter Hendriks Rekers en Antje Tjeerds Bekema.

 
 
 
Jan Stoffels Doornspleet
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 74 - huisnummer Balk 67
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jan Stoffels Dorenspleet
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Stoffels Doornspleet 1768-1831 Stoffel Jans Doornspleet 1796-1889
    Antke Jans Dorenspleet 1802-1849
    Hendrik Jans Doornspleet 1806-1883
woonadressen familie Doorenspleet
periode adres bron
1802 - 1804 van Swinderenstraat 57 reeelcohieren 1715-1804 blad 163 nummer 65
1812 van Swinderenstraat 57 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 67
1829 van Swinderenstraat 57 volkstelling 1829; blad 74 huisnummer Balk 67
1831 van Swinderenstraat 57  
1833 van Swinderenstraat 57  
eigendommen van Jan Stoffels Doornspleet
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
241
00 02 30
huis en erf
A 5
           
Balk H 274 01 79 80 weiland H 3              
Balk I 53 01 32 70 weiland I 1              
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 66 Jan Stoffels Doornspleet, landbouwer te Balk
notariële acten
 
1827 Balk Notaris: Willem Jan Hemsing Verkoping van rogge en grasgewas,opbrengst fl. 345
- Jelle Meinesz (ontvanger der belastingen) wonende te Balk, verkoper
- Joseph Carels Zalmstra (boer) wonende te Mirns, koper
- Sjouke Hanses Bergsma (boer) wonende te Oudemirdum, koper
- Jan Stoffels Stoffelsma (boer) wonende te Harich, koper
-  Hendrik Rintjes van der Goot (boer) wonende te Balk
-  Pieter Reins Huisma
- Meinse Alles Bosma (boer) wonende te Harich
- Jan Stoffels Doornspleet (koopman) wonende te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 7022 Aktenummer 19 d.d. 2 juli 1827
 
1829 Balk Notaris: Willem Jan Hemsing Testament
- Jan Stoffels Doornspleet (winkelier en koopman) wonende te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 7022 Aktenummer 36 d.d. 10 april 1829
 
1833 Balk Notaris: Willem Jan Hemsing Boedelscheiding
- Jan Stoffels Doornspleet, in leven gehuwd met Sybrig Ankes Schots, erflaters
- Grietje Cornelis Fortuin wonende te Ureterp, gehuwd met Auke Johannes van der Werf, vermeld
- Stoffel Jans Doornspleet (kastelein) wonende te Balk, vermeld
- An Jans Doornspleet wonende te Sloten, gehuwd met Linze Johannes Pool, vermeld
- Antke Jans Doornspleet (schutter) wonende te Balk
- Hendrik Jans Doornspleet (schutter) wonende te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 7022 Aktenummer 51 d.d. 18 juli 1833
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 januari 2009 laatste wijziging: 29-10-2021