persoonlijke gegevens van Hendrik Stoffels Doornspleet (Dorenspleet, Doorenspleet)
Hendrik Stoffels Doornspleet, geboren op 22 maart 1773, gedoopt op 4 april 1773 te Wijckel als zoon van Stoffel Harmens en Hendrikje Hendriks. Overleden op 24 december 1827 op nummer 90 te Balk, 55 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 24 december 1827 pagina B 59 / 2-3, zonder beroep te Balk, getuigen:
Mintje Lykles Bosma werkman 41 jaar wonende te Balk op nummer 79
Roelof Pekes de Vries werkman 28 jaar wonende te Balk op nummer 92
Op 21 oktober 1798 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Klaaske Annekes Schots, geboren op 29 maart 1778 te Balk, gedoopt op 5 april 1778 te Balk (Hervormd) als dochter van Anke Hendriks en An Andries. Overleden op 3 november 1832 op nummer 90 te Balk, 54 jaar oud.
aangifte overlijden op 3 november 1832 pagina B 10, zonder beroep te Balk, getuigen:
Wobbe Ferdinands de Vries werkman 54 jaar wonende te Balk
Fokke Siemons de Boer werkman 49 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikjen, geboren op 24 maart 1799 te Balk, gedoopt op 7 april 1799 te Balk (Hervormd). Overleden op 14 januari 1829 te Hemelum, 29 jaar oud. Op 13 juni 1825 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Anne Siebrens van der Bank, arbeider te Hemelum, oud 31 jaar, geboren te Hemelum als zoon van Siebren Jans van der Bank en Geertjen Johannes.
2. An, geboren op 20 maart 1801 te Balk, gedoopt op 29 maart 1801 te Balk (Hervormd). Overleden op 11 augustus 1849 op nummer 90 te Balk, 48 jaar oud. Op 3 februari 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lambert Jacobs de Graaf, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Jacob Jans de Graaf en Maaike Douwes Cremer.
aangifte overlijden op 12 augustus 1849 pagina B 14, zonder beroep te Balk, getuigen:
Jacob Jolles Dijkstra werkman 32 jaar wonende te Balk
Rinze Aukes Overzee werkman 45 jaar wonende te Balk
3. Jeltje, geboren op 29 november 1803 te Balk, gedoopt op 11 december 1803 te Balk (Hervormd). Overleden op 19 april 1842 op nummer 90 te Balk, 39 jaar oud. Op 11 mei 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rein Lyckles Lycklema, oud 22 jaar, geboren te Balk, als zoon van Lyckle Murks en Jantje Lourens de Boer.
aangifte overlijden op 20 april 1842 pagina B 5, werkvrouw te Balk, getuigen:
Jan Hendriks van der Goot werkman 76 jaar wonende te Balk
Nanne Martens van der Goot werkman 58 jaar wonende te Balk
4. Stoffel, geboren op 20 maart 1808 te Balk, gedoopt op 10 april 1808 te Balk (Hervormd). Overleden op 5 februari 1847 te Balk, 38 jaar oud. Op 17 augustus 1834 in de gemeente Gaasterland met Geeske Jans Kuiper, oud 25 jaar, geboren te Balk als dochter van Jan Willems Kuiper en Jaike Hendriks van der Goot.
aangifte overlijden op 5 februari 1847 aktenummer B 3, werkman te Balk, getuigen:
Siemen Fokkes de Boer koopman 29 jaar wonende te Balk
Bonte Geerts de Jager werkman 24 jaar wonende te Balk
5. Anneke, geboren op 16 februari 1811 op nummer 89 te Balk, gedoopt op 17 maart 1811 te Balk (Hervormd). Werkman te Balk. Overleden op 24 mei 1828 op nummer 90 te Balk, 17 jaar oud.
aangifte geboorte op 16 februari 1811 aktenummer 5, getuigen:
Gerrijt Fellinga excuteur 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 24 mei 1828 aktenummer B 12, werkman te Balk, getuigen:
Wobbe Ferdinants de Vries koopman 41 jaar wonende te Balk op nummer 93
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 50 jaar wonende te Balk op nummer 81
6. Harmen, geboren op 25 maart 1813 op nummer 90 te Balk Overleden op 17 februari 1862 te Balk, 48 jaar oud. Op 15 oktober 1837 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Taapke Harmens van der Schuit, oud 31 jaar, geboren te Balk als dochter van Harmen Jelles van der Schuit en Petronella Suzanna Dellingh.
aangifte geboorte op 26 maart 1813 aktenummer 17, getuigen:
Jan Alberts uurwerkmakersknecht 49 jaar wonende te Balk op nummer 91
Bauke Betzes Betzema werkman 55 jaar wonende te Balk op nummer 94
aangifte overlijden op 18 februari 1862 aktenummer 16, arbeider te Balk, getuigen:
Pieter Lykles Bosma koopman 55 jaar wonende te Balk
Obbe Meinderts de Vries arbeider 35 jaar wonende te Balk
7. Jan, geboren op 14 maart 1816 op nummer 90 te Balk. Overleden op 14 december 1878 te Balk, 62 jaar oud.
1. ) Op 17 juli 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Henderika Willems de Jong, oud 24 jaar, geboren te Balk als dochter van Willem Hendriks de Jong en Geeske Sibles Pietersma.
2. ) Op 6 februari 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanna Elizabeth Chevallier, oud 36 jaar, geboren te Lemmer als dochter van niet genoemde vader en Margrietta Lolkes Welschuit (Wildschut)
aangifte geboorte op 14 maart 1816 aktenummer 31, getuigen:
Jan Alberts uurwerkmaker 49 jaar wonende te Balk op nummer 91
Bauke Betses Betsema werkman 61 jaar wonende te Balk op nummer 94
aangifte overlijden op 14 december 1878 aktenummer 100, arbeider te Balk, getuigen:
Hille Martens Homma arbeider 48 jaar wonende te Balk
Bonte Geerts de Jager werkman 57 jaar wonende te Balk
8. Baukjen, geboren op 30 mei 1819 op nummer 90 te Balk. Overleden op 12 november 1825 op nummer 90 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 mei 1819 aktenummer 35, getuigen:
Jan Alberts uurwerkmaker 55 jaar wonende te Balk op nummer 91
Bauke Betses Betsema werkman 63 jaar wonende te Balk op nummer 94
aangifte overlijden op 14 november 1825 pagina 30, zonder beroep te Balk, getuigen:
Jan Alberts uurwerkmaker 61 jaar wonende te Balk op nummer 91
Wobbe Ferdinants de Vries werkman 47 jaar wonende te Balk op nummer 93
9. Lijsbert, geboren op 1 april 1822 op nummer 90 te Balk. Overleden op 13 december 1864 te Sondel, 42 jaar oud. Op 7 oktober 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Christians Wermann, oud 24 jaar, geboren te Nijemirdum als zoon van Christian Ludowich Wermann en Akke Tjeerds van der Dijk.
aangifte geboorte op 2 april 1822 aktenummer 37, getuigen:
Jan Alberts uurwerkmakersknecht 58 jaar wonende te Balk op nummer 91
Bauke Betses Betsema werkman 65 jaar wonende te Balk op nummer 94
aangifte overlijden op 13 december 1864 aktenummer 90, zonder beroep te Balk, getuigen:
Jan Pieters Bakker arbeider 54 jaar wonende te Sondel
Rintje Jans Keizer arbeider 32 jaar wonende te Sondel
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 110 - huisnummer Balk 90
klik hier voor het complete formulier ingevuld door J. Bom Vermooten namens Klaaske Annekes Schots
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Stoffels Doornspleet 1773-1827 Lambert Jacobs de Graaf 1800-1870
     
woonadressen familie Doornspleet
periode adres bron
     
1811 Gaaikemastraat 46 Balk 89
1812 Westein 44 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 90
1813 Westein 44 Balk 90
1816 Westein 44 Balk 90
1819 Westein 44 Balk 90
1822 Westein 44 Balk 90
1825 Westein 44 Balk 90
1827 Westein 44 Balk 90
1829 Westein 44 volkstelling 1829, blad 110
1832 Westein 44 Balk 90
     
eigendommen van Hendrik Stoffels Doornspleet
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
211
00 00 84
huis en erf
A 5
Balk
A
212
00 03 80
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 65 erven Hendrik Stoffels Doornspleet te Balk
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 juli 2011 laatste wijziging: 5-11-2021