persoonlijke gegevens van Stoffel Hendriks Doornspleet, houtbaas te Ruigahuizen
Stoffel Hendriks Doornspleet, geboren op 7 februari 1877 te Balk als zoon van Hendrik Stoffels Doorenspleet en Ike Pieters de Haan. Overleden op 22 oktober 1962 te Kippenburg, 85 jaar oud.
1) Op 9 maart 1901 getrouwd in de gemeente Gaaasterland met:
Rinkje Pieters Boender, geboren op 7 februari 1878 te Sloten als dochter van Pieter Johannes Boender, werkman te Sloten,en Hiltje Schotanus. Overleden op 18 maart 1912, Gaasterland, 34 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 15 juli 1901 te Ruigahuizen. Overleden op 29 oktober 1970 te Nijemirdum. 1) Op 28 maart 1925 getrouwd met Trijntje Jongsma, 25 jaar oud, geboren te Wijckel, als dochter van Sietze Piers Jongsma en Grietje Hendriks Veldman. 2) Op 16 november 1962 getrouwd in de gemeente ? met His de Kroon, 65 jaar oud, geboren te Hemelum als dochter van Pier de Kroon en Hendrikje Sijtjes Keuning.
2. Johannes, geboren op 10 juni 1903 te Ruigahuizen. Overleden op 17 augustus 1986 te Leeuwarden, 83 jaar oud. Getrouwd met Martje Postma.
3. Ike, geboren op 4 augustus 1906 te Ruigahuizen. Overleden op 11 augustus 1985 te Hoorn, 79 jaar oud.
4. Hiltje, geboren op 23 mei 1909 te Ruigahuizen. Overleden op 14 april 1994 te Joure, 84 jaar oud. Getrouwd met Jacob H. Roelevink.
 
2) Op 1 augustus 1914 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Margje Foekes Visser, geboren op 5 december 1891 te Ruigahuizen, als dochter van Foeke Visser en Geertje van Hes. Overleden op 12 oktober 1971 te Bolsward, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
5. Hendrikje, geboren op 1 september 1915 te Ruigahuizen.
6. Foeke, geboren op op 20 mei 1917 te Ruigahuizen. Overleden op 29 december 1976 te Oudemirdum, 60 jaar oud.
7. Geertje, geboren op 7 januari 1920 te Ruigahuizen.
8. Uilke,
9. Rinkje, geboren op 13 november 1924 te ?. Overleden op 11 november 2003 te St. Nicolaasga, 78 jaar oud. Getrouwd met Paulus Yntema.
10 Clara,
 

gegevens deels beschikbaar gesteld door Nynke van Hooven

 
eigendommen van Stoffel Hendriks Doornspleet
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
E
708
 
koopacte
2000,-
29 juni 1920
       
Balk
E
1867
         
Balk
A
833 ged
 
toewijzing
3120,-
1 april 1921
       
Balk
E
1996
 
koopacte
3117,01
30 dec 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 40
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 11 januari 2009