persoonlijke gegevens van Halbe Hanzes Drijfhout
Halbe Hanzes Drijfhout, geboren op 30 mei 1783 te Balk, gedoopt op 15 juni 1783 te Balk (Hervormd) als zoon van Hans Sijbolts en Tjetje Halbes. Overleden op 13 juni 1844 op nummer 28 te Balk, 61 jaar oud.
wagenmaker te Balk
aangifte overlijden op 13 juni 1844 blad 9, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 49 jaar wonende te Balk
Paulus Johannes Gijzen schoenmaker 29 jaar wonende te Balk
1. ) Op 13 mei 1804 getrouwd in de Nederlands Hervormde kerk te Balk met:
Bregtje Tjerks Wildeboer, geboren op 24 januari 1779 te Balk, gedoopt op 31 januari 1779 te Balk (Hervormd) als dochter van Tjerk Pytters Wildeboer en Johanna Hendriks. Overleden op 14 juli 1814, Gaasterland, 35 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hans, geboren op 28 oktober 1804 te Balk, gedoopt op 25 november 1804 te Balk (Hervormd), goud- en zilversmid te Balk. Overleden op 26 augustus 1849, 44 jaar oud.
1. ) Op 29 april 1827 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wietske Stoffels Tromp, 22 jaar oud, geboren te Woudsend als dochter van Stoffel Adolfs Molenaar en Janke Joukes.
2. ) Op 14 juni 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Alberts Stuurhaan, 37 jaar oud, geboren te Joure als dochter van Albert Hendriks en Fokje Joukes.
2. Pieter, geboren op 26 september 1805 te Balk, gedoopt op 13 oktober 1805 te Balk (Hervormd). Overleden op 1 oktober 1806 te Balk, 1 jaar oud.
3. Tjeerdtje, geboren op 16 juli 1807 te Balk, gedoopt op 9 augustus 1807 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
4. Pieter, geboren op 14 augustus 1808 te Balk, gedoopt op 18 september 1808 te Balk (Hervormd), wagenmaker te Balk. Overleden op 27 december 1863, Gaasterland, 55 jaar oud. Op 25 april 1830 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Harmke Scholtes Sietsma, 21 jaar oud, geboren te Wijckel als dochter van als dochter van Scholte Gerlofs en Sybrich Harmens.
5. Sybolt, geboren op 13 augustus 1810 te Balk, gedoopt op 9 september 1810 te Balk (Hervormd). Overleden op 28 mei 1899 te Leeuwarden, 88 jaar oud. Op 22 april 1838 getrouwd in de gemeente Haskerland met Aukjen Piers Lusthof, oud 22 jaar, geboren te Joure als dochter van Pier Ages Lusthof en Jetske Rienks
6. Johanna, geboren op 13 oktober 1812 op nummer 28 te Balk. Overleden op 20 juni 1885 te Balk, 72 jaar oud. Op 22 januari 1832 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Hendriks Doele, oud 24 jaar, geboren te Drachten als zoon van Hendrik Willems Doele en Nijligjen Hendriks Overal.
aangifte geboorte op 14 oktober 1812 aktenummer 53 door Halbe Hanzes Drijfhout mr. wagenmaker, getuigen:
Gerrit Binnes Fellinga bode van ons Mairie 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Oeds Egberts Wouwenaar meester bakker 44 jaar wonende te Balk op nummer 29
aangifte overlijden op 22 juni 1885 aktenummer 55, getuigen:
Gerben Blaauw winkelier 45 jaar wonende te Balk
Jelle Willems de Boer schoenmaker 36 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 7 juni 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Piers Hornstra, geboren circa 1778 te Nieuwehorne, als dochter van Pier Gerrits en Tietje Jelles Hornstra. Overleden op 31 december 1826 op nummer 28 te Balk, 49 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
7. Tjettjen, geboren op 15 april 1816 te Balk. Overleden op 11 november 1882, Utingeradeel, 66 jaar oud. Op 6 mei 1840 getrouwd in gemeente Gaasterland met Sies Jacobs van der Zee, oud 24 jaar, geboren te  Knijpe, als zoon van Jacob Sieses van der Zee en Aaltje Idses van der Tuin.
8. Martjen, geboren op 31 oktober 1818 op nummer 28 te Balk. Overleden op 23 februari 1840 op nummer 168 te Balk, 21 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 31 oktober 1818 akte 62, door Halbe Hanzes Drijfhout mr. wagenmaker, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg politiedienaar 27 jaar wonende te Balk op nummer 120
Wander Annes Tuinier politiedienaar 40 jaar wonende te Balk op nummer 106
aangifte overlijden op 24 februari 1840 blad 5, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 44 jaar wonende te Balk, geburen
Johan F. C. Sluijter zadelmaker 41 jaar wonende te Balk, geburen
 
 
 
Halbe Hanzes Drijfhout
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 28 - huisnummer Balk 28
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Halbe Hanzes Drijfhout
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Halbe Hanzes Drijfhout (1783-1844) Hans Halbes Drijfhout (1804-1849)
    Pieter Halbes Drijfhout (1808-1863)
woonadressen familie Drijfhout
periode adres bron
1805 van Swinderentraat 2 Halbe Hanzes (2de post); blad 46 / volgnummer 21
1812 van Swinderenstraat 2 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 28
1829 van Swinderenstraat 2 volkstelling 1829; huisnummer Balk 28
1840 Dubbelstraat 9 volkstelling 1840; huisnummer Balk 168
     
eigendommen van Halbe Hanzes Drijfhout
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
284
00 04 00
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 67 Halbe Hanses Drijfhout, wagenmaker te Balk
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 oktober 2008 laatste wijziging: 25-09-2020