Pieter Halbes Drijfhout Register hypotheken 69: 17 / 114
Pieter Halbes Drijfhout, geboren op 14 augustus 1808 te Balk, gedoopt op 18 september 1808 te Balk (Hervormd) als zoon van Halbe Hanzes Drijfhout en Bregt Tjerks Wildeboer. Overleden op 27 december 1863 te Balk, 55 jaar oud.
wagenmaker te Balk
aangifte overlijden op 28 december 1863 aktenummer 107, getuigen:
Siemen de Jong winkelier 38 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 54 jaar wonende te Balk
Op 25 april 1830 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Harmke Scholtes Sietsma, geboren op 16 juni 1809, gedoopt op 25 juni 1809 te Wijckel (Hervormd) als dochter van Scholte Gerlofs en Sybrich Harmens. Overleden op 10 januari 1854 op nummer 28 te Balk, 44 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 januari 1854 blad 002, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 58 jaar wonende te Balk
Siemen de Jong winkelier 28 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Bregtje, geboren op 6 november 1831 op nummer 169 te Balk. Overleden op 24 augustus 1868 te Balk, 36 jaar oud. Op 13 september 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Eiberts Hoekstra, oud 26 jaar, geboren te Balk als zoon van Eibert Rinses Hoekstra, slager te Balk, en Trijntje Sjoerds van der  Meulen.
aangifte geboorte op 7 november 1831 aktenummer 72 door Pieter H. Drijfhout, wagenmakersknecht, getuigen:
Sake Bruins Agricola timmermansknecht 33 jaar wonende te Balk
Koop Harmens Dam logement en billardhouder 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 augustus 1868 aktenummer 64, getuigen:
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 58 jaar wonende te Balk
Christiaan Heiner timmerman 25 jaar wonende te Balk
2. Scholte, geboren op 12 oktober 1833 op nummer 8 te Balk. Overleden op 6 juli 1900, Gaasterland, 66 jaar oud. Op 9 mei 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantjen Trinks, oud 34 jaar, geboren te Balk als dochter van Johannes Thomas Trinks en Annigjen Alberts Ekker.
aangifte geboorte op 14 oktober 1833 blad 44 door Pieter H. Drijfhout, wagenmakersknecht, getuigen:
Pieter Pieters Delftra winkelier 65 jaar wonende te Balk
Jan Douwes Huisstra boer 48 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 juli 1900 aktenummer 51, getuigen:
Wieger Draaijer veehouder 76 jaar wonende te Balk
Gijsbert Koelstra werktuigkundige 59 jaar wonende te Balk
3. Sybrigjen, geboren op 4 januari 1836 op nummer 28 te Balk. Overleden op 13 maart 1889 te Balk, 53 jaar oud. Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjirk Gosses Haga, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Gosse Sjirks Haga en Antje Johannes Verbeek.
aangifte geboorte op 5 januari 1836 blad 2; door Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 40 jaar wonende te Balk
Willem Jans Kuiper werkman 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 maart 1889 aktenummer 26, getuigen:
Douwe Stellingwerff slagersknecht 35 jaar wonende te Balk
Johannes Lam schoenmaker 30 jaar wonende te Balk
4. Halbe, geboren op 19 mei 1838 op nummer 28 te Balk. Overleden op 18 juli 1862 te Balk, 24 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 21 mei 1838 blad 22; door Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 42 jaar wonende te Balk
Hidde Wibius van der Ploeg horlogemaker 22 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 juli 1862 aktenummer 63, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 67 jaar wonende te Balk
Siemen de Jong winkelier 37 jaar wonende te Balk
Halbe Pieter Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 25 juli 1862
 
5. Jurjen, geboren op 11 november 1841 op nummer 28 te Balk. Kuiper te Balk. Overleden op 28 maart 1872 te Balk, 30 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 13 november 1841 blad 51; door Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Gerrit Hendriks Goudemond blauwverver 47 jaar wonende te Balk
Willem Ottes de Jong bakker 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 29 maart 1872 aktenummer 26, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 77 jaar wonende te Balk
Jelle Tjeerds Meinesz koopman 36 jaar wonende te Balk
Jurjen Pieter Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1872
 
6. Antje, geboren op 6 januari 1844 op nummer 28 te Balk. Overleden op 18 april 1873 te Balk, 29 jaar oud. Op 12 mei 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bauke Klazes Betzema, kuipersknecht te Balk, oud 26 jaar, geboren te Balk als zoon van Klaas Baukes Betsema en Sjoukjen Theunis Beekhof.
aangifte geboorte op 6 januari 1844 blad 4; door Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 48 jaar wonende te Balk
Rintje Hendriks van der Goot bakker 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 april 1873 aktenummer 35, getuigen:
Foppe Eelkes Schram koopman 36 jaar wonende te Balk
Andries Willems Martena kleermaker 28 jaar wonende te Balk
7. Tjettje, geboren op 12 maart 1847 te Balk. Overleden op 20 december 1926 te Huizum, 79 jaar oud. Op 6 augustus 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Gerrits Simons, kleermaker te Nijega en Balk, oud 23 jaar, geboren te Heerenveen, als zoon van Gerrit Gerrits Simons, leerlooiersknecht te Heerenveen, en Froukjen Jans Lemstra.
aangifte geboorte op 15 maart 1847 blad 17; door Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 51 jaar wonende te Balk
David Nieuwhof rijkscommies 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 december 1926 aktenummer 163, getuigen:
Rienk Dijkstra aanspreker 59 jaar wonende te Huizum
Tijs Tijsma ambtenaar ter secretarie 26 jaar wonende te Huizum
8. Hans, geboren op 23 februari 1850 te Balk. Overleden op 11 mei 1875 te Balk, 25 jaar oud. Ongehuwd.
Wagenmakersknecht te Hommerts (1870), te Oldemarkt (1874), te Oosterend (1874-1875) bij timmerman Douwe Pieters Hoekstra, zonder beroep (1875).
aangifte geboorte op 25 februari 1850 blad 16; door Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 54 jaar wonende te Balk
Leonardus Lambertus Deden rijkscommies 47 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 mei 1875 aktenummer 45, getuigen:
Jelle Tjeerds Meinesz koopman 39 jaar wonende te Balk
Jans Steinhorst broodbakker 32 jaar wonende te Balk
 
 
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk.
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Pieter Halbes Drijfhout.
bron 380-026: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
 
bron: Leeuwarder Courant van 10 januari 1860
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Halbe Hanzes Drijfhout 1783-1844 Pieter Halbes Drijfhout 1808-1863 Jacob Eiberts Hoekstra 1830-1889
    Scholte Drijfhout 1833-1900
    Sjirk Gosses Haga 1839-1927
  kwartierstaat Groenewoud Bauke Klazes Betzema 1841-1922
    Jan Gerrits Simons 1844-1880
woonadressen familie Drijfhout
periode adres bron
1831 Dubbelstraat 7 geboorteakte Bregtje, huisnummer Balk 169
1833 Meerweg 15 geboorteakte Scholte, huisnummer Balk 8
1836 van Swinderenstraat 2 geboorteakte Sybrigje, huisnummer Balk 28
1840 van Swinderenstraat 2 volkstelling 1840; huisnummer Balk 28
1849 - 1859 van Swinderenstraat 2 woningregister 1849 - 1859 blad 36; huisnummer Balk 28 / 34
1859 - 1863 van Swinderenstraat 2 woningregister 1859 - 1869 blad 11; kad. gem. Balk sectie A nr. 284; huisnr. Balk 34
     
eigendommen van Pieter Halbes Drijfhout
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
284
       
f 1000,-
8 nov 1844
28 nov 1874
geheel
             
f 500,-
1 mrt 1848
28 nov 1874
geheel
             
f 1000,-
11 dec 1857
28 nov 1874
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1022, folio 17, nummer 114
notariële acten
 
1835 Sloten, notaris J. Ruardi Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 1500,-
- Pieter Halbes Drijfhout te Balk
- Jan Stoffels Stoffelsma te Balk
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118011 Repertoirenr.: 416 d.d. 18 juli 1835
 
1844 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 1000,-
- Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk, gehuwd met Harmke Scholtes Sietsma, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7013 Repertoirenr.: 56 d.d. 30 oktober 1844
 
1848 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbewijs met onderzetting  Betreft een kapitaal van fl. 500,-
- Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk, gehuwd met  Harmke Scholtes Sietsma, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 33 d.d. 2 maart 1848
 
1849 Balk, notaris W. J. Hemsing  Boedelbeschrijving
- Hans Halbes Drijfhout, in leven gehuwd met Grietje  Alberts Stuurhaan, erflaters
- Hermanus Duyff, uurwerkmaker te Balk als voogd over  Halbe, Albert en Bregtje Drijfhout
- Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk als toeziend voogd
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7018 Repertoirenr.: 73 d.d. 11 september 1849
 
1853 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van weidland, koopsom fl. 2460,-
- Halbe Hanzes Drijfhout te Balk, verkoper
- Hermanus Duyff te Balk, verkoper, tevens als voogd over Albert en Bregtje Halbes Drijfhout
- Pieter Halbes Drijfhout te Balk, toeziend voogd
- Bauke Jans van der Goot te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7024 Repertoirenr.: 22 en 27 d.d. 16 november 1853
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis  Betreft een kapitaal van fl. 1000,-
- Pieter Halbes Drijfhout te Balk, debiteur
- Bregtje Pieters Drijfhout te Balk, gehuwd met Jacob  Egberts Hoekstra, debiteur
- Scholte Pieters Drijfhout te Balk, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, crediteur
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 106 d.d. 27 november 1857
 
1861 Balk, notaris G. Zandstra Boedelscheiding
- Gerben Pieters Thekens te Balk, weduwnaar van Hylkjen Rinkes Wildeboer
- Arend Pieters Wildeboer te Balk
- Jan Jacobs Bremer
- Pieter Halbes Drijfhout te Balk
- Kornelis Pieters Wildeboer te Balk
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7032 Repertoirenr.: 116 d.d. 3 december 1861
 
1861 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte  Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2333,-
- Arend Pieters Wildeboer te Balk, verkoper
- Lykele Jacobs Bremer te Balk, verkoper
- Pieter Halbes Drijfhout te Balk, verkoper
- Kornelis Pieters Wildeboer te Balk, verkoper
- Gerben Pieters Thekens te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7032 Repertoirenr.: 117 d.d. 3 december 1861
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra  Testament
- Pieter Halbes Drijfhout te Balk
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 119 d.d. 20 november 1863
 
1873 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte. 29/35 deel van een huis te Balk, koopsom fl 2900,-
- Jacob Egberts Hoekstra wonende te Balk, verkoper
- Jan Simons wonende te Oudega, Hemelumer Oldeferd; gehuwd met Tjettje Pieters Drijfhout, verkoper
- Hans Pieters Drijfhout wonende te Heeg, verkoper
- Sjirk Haga wonende te Balk, gehuwd met Sybrigje Pieters Drijfhout, verkoper
- Bauke Klazes Betzema wonende te Balk; gehuwd met Antje Pieters Drijfhout, verkoper
- Scholte Pieters Drijfhout wonende te Balk, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007046 Aktenr.: 12 d.d. 4 maart 1873
 
1874 Balk, notaris L. H. Potma  Royement, akte niet aanwezig
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
- Pieter Halbes Drijfhout
- Harmke Scholtes Sietsma
- Bregtje Pieters Drijfhout, gehuwd met Jacob Egberts Hoekstra
- Scholte Pieters Drijfhout
- Cornelis Jans Posthuma
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7047 Repertoirenr.: 106 d.d. 28 oktober 1874
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 september 2017 laatste wijziging: 30-06-2022