persoonlijke gegevens van Durk Alberts Duif, schipper te Balk
Durk Alberts Duif, geboren op 10 november 1777, gedoopt op 3 december 1777 te Stavoren (Hervormd), als zoon van Albert Durks, grootschipper, en Trynke Piebes. Overleden op 27 januari 1817 te Loenen, 39 jaar oud.
aangifte overlijden op 31 januari 1817 aktenummer B 2, schipper te Balk, getuigen:
Jan Veldkamp koopman 65 jaar wonende te Balk
Age Michiels Tromp koopman 30 jaar wonende te Balk
Op 24 oktober 1802 getrouwd in de Nederlands Hervormde kerk te Stavoren met:
Aafke Hermanus Swering, geboren op 6 december 1783, gedoopt op 21 december 1783 in Stavoren (Hervormd), als dochter van Harmanus Hendriks Swering en Rootje Arjens Korff. Overleden op 8 februari 1867 te Balk, 83 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 februari 1867 aktenummer 7, schipper te Balk, getuigen:
Jan Willems van de Wetering zonder beroep 48 jaar wonende te Balk
Jan Roelofs de Vries koopman 37 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Albert, geboren op 26 augustus 1803 te Balk, gedoopt op 11 september 1803 te Balk (Hervormd). Overleden op 16 mei 1870 te Wijckel , 66 jaar oud. Op 9 mei 1830 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Myke Rommerts de Vries, oud 26 jaar, geboren te Nijemirdum als dochter van Rommert Bokkes de Vries en Lolkje Ages Aagsma.
aangifte overlijden op 17 meio 1870 aktenummer 62, bouwkundige te Wijckel, getuigen:
Fokke Jacobs Klijnsma landbouwer 43 jaar wonende te Wijckel
Willem Gatzes de Boer landbouwer 70 jaar wonende te Wijckel
2. Hermanus, geboren 26 mei 1805 te Balk, gedoopt op 9 juni 1805 te Balk (Hervormd). Overleden op 6 april 1878 te Ruigahuizen, 72 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 6 april 1878 aktenummer 34, zonder beroep te Balk, getuigen:
Fokke Jacobs Klijnsma arbeider 28 jaar wonende te Ruigahuizen
Pieter Eelkes de Winter slager 32 jaar wonende te Ruigahuizen
3. Trijntje, geboren op 13 juni 1807 te Balk, gedoopt op 28 juni 1807 te Balk (Hervormd). Overleden op 20 augustus 1831 te Balk op nummer 129, 24 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 augustus 1831 aktenummer B 12, zonder beroep te Balk, getuigen:
Johan Georg Konig huisschilder en glazenmaker 36 jaar wonende te Balk
Johannes Thomas Trinks wolkammer 34 jaar wonende te Balk
4. Hendrik, geboren op 14 december 1808 te Balk, gedoopt op 8 juni 1809 te Balk (Hervormd). Overleden op 31 juli 1825 te Balk op nummer 129, 16 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 augustus 1825 aktenummer B 18, zonder beroep te Balk, getuigen:
Thomas Jans Rinkema schipper 46 jaar wonende te Balk op nummer 132
Johannes Thomas Trinks wolkammer 28 jaar wonende te Balk op nummer 131
5. Rootje, geboren op 23 december 1810 te Balk, gedoopt op 13 januari 1811 te Balk (Hervormd). Overleden op 8 mei 1949 te Balk op nummer 77, 38 jaar oud. Op 20 mei 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jurjen Johannes ten Brink, veldwachter te Balk, oud 29 jaar, geboren te Balk als zoon van Johannes Jurjens ten Brink en Trijntje Bouwes Jaringsma.
aangifte overlijden op 9 mei 1849 aktenummer 7, zonder beroep te Balk, getuigen:
Eibert Rinzes Hoekstra slager 44 jaar wonende te Balk
Wiebe harmens de Jong werkman 31 jaar wonende te Balk
6. Piebe, geboren op 22 september 1813 op nummer 129 te Balk . Timmermansknecht te Balk. Overleden op ? te ?, ? jaar oud. Op 19 mei 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Luitjens Bootsma, oud 26 jaar, geboren te IJlst als dochter van Luitje Esgers Bootsma en Afke Jans de Jong.
aangifte geboorte op 23 september 1813 aktenummer 49, schipper te Balk, getuigen:
Harmen Hendriks Damhuis paardendokter 75 jaar wonende te Balk op nr. 127
Koop Jans Rinkema schipper 30 jaar wonende te Balk op nr. 130
7. Arjen, geboren op 6 november 1815 op nummer 129 te Balk. Hulponderwijzer te Sondel. Overleden op 13 juni 1895 te Balk, 79 jaar oud. Op 20 mei 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikje Fekkes van der Goot, oud 27 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Fekke Hendriks van der Goot en Trijntje Klaazes Bruinsma.
aangifte geboorte op 6 november 1815 aktenummer 58, schipper te Balk, getuigen:
Harmen Hendriks Damhuis rentenier 75 jaar wonende te Balk op nr. 127
Koop Jans Rinkema schipper 33 jaar wonende te Balk op nr. 130
aangifte overlijden op 13 juni 1895 aktenummer 60, schipper te Balk, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 53 jaar wonende te Balk
Cornelis de Jong bakker 64 jaar wonende te Balk
 
 
 
verkoop hektjalk
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1817
hektjalk
model van een hektjalk
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 185 - huisnummer Balk 129
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Aafke Sweering
 
boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 1857
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Durk Alberts Duif 1777-1817 Albert Dirks Duijf 1803-1870
    Hermanus Dirks Duijf 1805-1878
    Jurjen Johannes ten Brink 1809-1866
    Piebe Dirks Duijf 1813-1848
    Arjen Dirks Duijf 1815-1895
 
periode adres bron
1803 - 1811    
1812 Raadhuisstraat 26 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 129
1829 Raadhuisstraat 26 volkstelling 1829; huisnummer Balk 129
1840 Raadhuisstraat 26 volkstelling 1840; huisnummer Balk 129
1849 - 1859 Raadhuisstraat 26 woningregister 1849 - 1859 blad 256; huisnummer Balk 129
1859 - 1867 Raadhuisstraat 21 woningregister 1859 - 1869 blad 87; kad.nr A 151 huisnummer Balk 187
eigendommen van Durk Alberts Duif
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
156
00 04 20
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 69 weduwe Durk Alberts Duif, winkeliersche te Balk
notariële acten
 
1817 Sloten, notaris J. Ruardi 
Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een hektjalkschip, koopsom fl. 2453
- Aafke Hermanus Zwering te Balk, weduwe van Dirk Alberts  Duif, verkoper
- Aarnt Arents Postma te Stavoren, koper
Bron Tresoar:: Toegangsnr.  : 26 Inv. nr. 118004 repertoirenrs. 80 en 82 d.d. 3 april 1817
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een burgerhuis met bleek en tuin te Balk, koopsom fl. 1287
- Aafke Hermanus Swering te Balk, weduwe van Dirk Alberts  Duyff, verkoper
- Albert Dirks Duyff te Ruigahuizen, verkoper
- Hermanus Dirks Duyff te Balk, verkoper, tevens als voogd  over Aafke en Luitjen Piebes Duyff
- Arjen Dirks Duyff te Sondel, verkoper en toeziend voogd
- Jurjen Johannes ten Brink te Balk, weduwnaar van Roodtje  Dirks Duyff en Antje Luitjens Bootsma, verkoper, tevens als  vader van en voogd over Hein, Dirk en Trijntje en Johannes,  Aaltje en Antje ten Brink
- Siemen Sipkes Kiep te Balk, toeziend voogd
- Lykele Franzes Haarsma te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 9 en 14 d.d. 4 februari 1857
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Verkoping Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 215
- Afke Hermanus Swering te Balk, weduwe van Dirk Alberts  Duyff, verkoper
- Hermanus Dirks Duyff te Balk, verkoper, tevens als voogd  over Aafke en Luitjen Piebes Duyff
- Arjen Dirks Duyff te Sondel, verkoper en toeziend voogd
- Jurjen Johannes ten Brink te Balk, weduwnaar van Roodtje  Dirks Duyff en Antje Luitjens Bootsma, verkoper, tevens als  vader van en voogd over Hein, Dirk en Trijntje en Johannes,  Aaltje en Antje ten Brink
- Siemen Sipkes Kiep te Balk, toeziend voogd
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 47 d.d. 5 mei 1857
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 maart 2017 laatste wijziging: 27-02-2022