persoonlijke gegevens van Paulus Klazes Duisterhout
Paulus Klazes Duisterhout, geboren op 8 oktober 1777 te Balk, gedoopt op 12 oktober 1777 te Balk (Hervormd), als zoon van Claas Tjeerts en Grijttje Clazes. Overleden op 31 december 1829 te Balk op nr. 109, 52 jaar oud.
winkelier te Balk
aangifte overlijden op 2 januari 1830 aktenummer B1, winkelier, getuigen:
Hendrik Caspers Pothof timmerman 76 jaar wonende te Balk, geburen
Hendrik Gerlofs Kramer weever 29 jaar wonende te Balk, geburen
Op 7 februari 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Gatske Klazes Visser, geboren circa 1792. Overleden op 7 maart 1859 te Balk op nr 153, 67 jaar oud. 2e huwelijk met Wiebe Obes Rijstra.
aangifte overlijden op 7 maart 1859 aktenummer 22, getuigen:
Wierd Egberts Stalma zwartverver 54 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Postma stoelwinder 51 jaar wonende te Balk
 
eigendommen van Paulus Klazes Duisterhout
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
178
00 03 80
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 70 weduwe en erven Paulus Klazes Duisterhout te Balk
notariële acten
 
1816 Sloten, notaris J. Ruardi  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis etc te Balk, koopsom fl. 550
- Paulus Klazes Duisterhout te Langweer, verkoper; en anderen
- Age M. Tromp te Balk, koper
- F.W. Focke te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118004 Repertoirenr.: 29 en 30 d.d. 16 oktober 1816
 
1822 Balk, notaris M. Westendorp  Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en tuin en steeg te Balk,koopsom fl. 1000
- Siedze Arends Siedzema, koopman te Balk, verkoper
- Poulus Klazes Duisterhout te Balk, gehuwd met Gatske Klazes Visser, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002  Repertoirenr.: 302 d.d. 7 september 1822
 
1826 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 400
- D.G. Gemeente te Balk, schuldeiser
- Poulus Klazes Duisterhout, winkelier te Balk, gehuwd met Gatske Klazes, schuldenaar
bron Tresaor:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 339 d.d. 27 januari 1826
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 7-07-2019