persoonlijke gegevens van Arjen Dirks Duif
Arjen Dirks Duif, geboren op 6 november 1815 op nummer 129 te Balk, als zoon van Durk Alberts Duif, schipper te Balk (1815) en Afke Hermanus Zwering (rentenier te Balk (1846). Overleden op 13 juni 1895 te Balk, 79 jaar oud.
hulponderwijzer te Sondel (1846-1861), winkelier te Wijckel (1875, 1880-1887), zonder beroep te Balk (1890-1895)
aangifte geboorte op 6 november 1815 aktenummer 58, schipper te Balk, getuigen:
Harmen Hendriks Damhuis rentenier 75 jaar wonende te Balk op nr. 127
Koop Jans Rinkema schipper 33 jaar wonende te Balk op nr. 130
aangifte overlijden op 13 juni 1895 aktenummer 60, schipper te Balk, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 53 jaar wonende te Balk
Cornelis de Jong bakker 64 jaar wonende te Balk
Op 20 mei 1846 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hendrikje Fekkes van der Goot, geboren op 27 april 1819 op nummer 48 te Wijckel als dochter van Fekke Hendriks van der Goot, huisman te Wijckel (18??), en Trijntje Klaazes Bruinsma. Overleden op 2 juli 1887 te Wijckel, 68 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje (Duyff), geboren op 5 februari 1848 te Sondel.
 
 
 
Arjen Dirks Duif
bron: Leeuwarder Courant van 27 november 1857
 
Arjen Dirks Duif
bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1862
 
Arjen Dirks Duif
bron: www.riedo.nl
Rechts de Openbare Lagere school (anno 2019 Jacobus Boomsmastraat 4) met links de schoolmeesterswoning (anno 2019 Jacobus Boomsmastraat 6) te Sondel. De school is gebouwd in 1829. De woning in 1865 ook als vervanger van een bestaande woning.
 
Arjen Dirks Duif
foto's beschikbaar gesteld door Albert Visser
Dit familie-erfstuk is door vererving bij de familie Visser uit Wijckel terecht gekomen. Albert Visser heeft zijn voornaam middels vernoeming over een aantal generaties van timmerman Albert Dirks Duif (1803-1870). De initialen op de pijpenkop kloppen met deze naam. Deze Albert Duif had echter ook nog een jongere broer, Arjen Duif. Hij was schoolmeester aan de Openbare Lagere School in Sondel en kreeg in 1862 eervol ontslag. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij deze pijpenkop gekregen bij zijn afscheid in 1862.
 
Arjen Dirks Duif
Links de Gerefomeerde Kerk met pastorie in 1920 aan de huidige Jachtlustweg 21 en 23 te Wijckel.
In 1888 verkoopt Arjen Dirks Duif zijn woning met winkel aan "De Kerkelijke Kas" van de in dat jaar opgerichte Gereformeerde Gemeente in Wijckel. In dat jaar bouwt de jonge kerkgemeenschap een eigen gebouw op het weiland naast de woning. In 1908 wordt de woning gesloopt/verbouwd tot pastorie.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Durk Alberts Duif 1777-1817 Arjen Dirks Duijf 1815-1895 Jaitje Willems Kuiper 1835-1915
  broers / zusters  
  Albert Dirks Duijf 1803-1870  
  Hermanus Dirks Duif 1805-1878  
  Piebe Dirks Duif 1813-1848  
woonadressen familie Duif
periode adres bron
1859 - 1861 Sondel bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 8; kad. gem. Balk C 201, huisnr Sondel 20
1861 - 1879 Wijckel ??
1880 - 1890 Jachtlustweg 23 bevolkingsregster 1880 - 1890 blad 236; kad. gem Balk sectie B nummer 1068
1890 - 1895 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 60; huisnummer Balk 61
notariële acten
 
1857 Balk, notaris Gerryt Zandstra Provisionele en finale toewijzing en inhouding
2 huizen en erven te Wijckel, koopsom fl 850,- (betreft Munnikleane 5 en ? )
- Pieter Sytzes Tjietjema wonende te Wijckel, verkoper
- Catharina Pieters Mulder wonende te Wijckel, weduwe van Sytze Willems Tjietjema, verkoper
- Willem Sytzes Tjietjema wonende te Maastricht, verkoper
- Abeltje Sytzes Tjietjema wonende te Amsterdam, verkoper
- Anna Sytzes Tjietjema wonende te Wijckel, verkoper
- Anna Sytzes Tjietjema wonende te Wijckel, verkoper
- Arjen Dirks Duyff wonende te Sondel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 7036 Aktenr 119 en 110 d.d. 9 december 1857
 
1876 Workum, notaris Klaas Tjebbes Provisionele en finale toewijzing
-  Zwaantje Gerrits van der Wal wonende te Wijckel, weduwe van Jan Durks Jaarsma, moeder van en voogd over Ymkje en Gerrit Jans Jaarsma, verkoper
- Gerlof Durks Jaarsma wonende te Koudum, toeziend voogd, verkoper
een huis en weiland te Balk, koopsom fl. 9508
- Cornelis Tjebbes wonende te Workum, koper
huis en weiland te Balk, koopsom fl. 2861
- Wiebe Hofstee wonende te Wijckel
huis en weiland, koopsom fl. 3501
- Hendrik Arjens van der Goot wonende te Wijckel
huis en weiland te Balk, koopsom fl. 4306
- Bate Taes Aukema wonende te Wijckel
een huis en weiland te Balk, koopsom fl. 4207
- Arjen Durks Duif wonende te Wijckel
- Hermanus Durks Duif wonende te Ringahuizen
weiland en hooiland te Balk, koopsom fl. 2605
- Frans Sibles Haarsma wonende te Bakhuizen
hooiland te Balk, koopsom fl. 200
- Siemen Ages Wierstra wonende te Harich
bouwland te Balk, koopsom fl. 445
- Pieter Hanzes van Dijk wonende te Wijckel
hooiland te Balk, koopsom fl. 860
- Minze Klazes Bosma wonende te Nijega, Hemelumer Oldephaert
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141072 Repertoirenr.: 141095 Aktenr 34 en 44 d.d. 10 maart 1875
 
1880 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing
Weiland met een houtwal en 6 huizen met erven te Wijckel en Sloten, koopsom fl. 2455,-
- Arjen Dirks Duyff wonende te Wijckel, verkoper
- Dirk Alberts Duyff wonende te Harich, verkoper
- Dirk Jurjens ten Brink wonende te Balk, verkoper
- Luitjen Piebes Duyff wonende te Harich, verkoper
- Hendrik Sietzes Arends wonende te Blija, gehuwd met Aafke Piebes Duyf, verkoper
- Willem de Jong wonende te Kolderwolde, koper
-  Arjen Dirks Duyff wonende te Balk , koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7061 Repertoirenr.: 7071 Aktenr 111 en 116 d.d. 22 september 1880
 
1888 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopakte. Een huis en erf en grond te Wijckel, koopsom fl 1700,-
- Arjen Dirks Duyff wonende te Balk, verkoper
- Jaitje Willems Kuiper wonende te Balk, gehuwd met Trijntje Arjens Duyff, verkoper
- De Kerkelijke Kas , koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7061 Repertoirenr.: 7071 Aktenr 89 d.d. 17 oktober 1888
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 november 2019 laatste wijziging: 24-12-2023