persoonlijke gegevens van Dirk Alberts Duijf
Dirk Alberts Duijf, geboren op 18 mei 1840 op nummer 145 te Balk, als zoon van Albert Dirks Duijf, timmerman te Balk, en Mieke Rommerts de Vries. Overleden op 2 augustus 1899 te Wijckel, 59 jaar oud. Werkman te Balk (1870,1874,1878)
aangifte geboorte op 19 mei 1840, blad 24 getuigen:
Gerrit Tijsses Bosman rentenier 77 jaar wonende te Balk
Klaas Wiebes Pelsma meester schoenmaker 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 augustus 1899, aktenummer 45, getuigen:
Stoffel van der Gaast veehouder 64 jaar wonende te Wijckel
Johannes Huisman rijksveldwachter 45 jaar wonende te Wijckel
Op 5 november 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Feddigjen Gerlofs Sijtsma, geboren op 24 oktober 1840 te Harich, als dochter van Gerlof Jans Sijtsma en Ybeltje Tjeerds Zijlstra. Overleden op 18 februari 1927 te Wijckel, 86 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Mieke, geboren op 12 november 1870 te Balk. Overleden op 12 december 1878 te Balk, 8 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 november 1870, aktenummer 156 getuigen:
Bernard Hendriks ten Brink winkelier 37 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 62 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 december 1878, aktenummer 99, getuigen:
Bernard Hendriks ten Brink winkelier 45 jaar wonende te Balk
Michiel Siebes Visser timmerman 54 jaar wonende te Balk
2. Albert, geboren op 12 maart 1874 te Balk. Overleden op 19 mei 1964 te Purmerend, 90 jaar oud. 1. ) Op 24 mei 1897 getrouwd in de gemeente Sneek met Minke Tjietjes Albada, geboren te Harich, als dochter van Tjietje Baukes Albada, landbouwer te Harich, en Geeltje Hielkes van der Gaast. 2. ) Op 19 mei 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanneske Jacobs Visser, geboren te Warns als dochter van Jacob Martens Visser en Geeske Romkes Postma.
aangifte geboorte op 14 maart 1874 aktenummer 28, getuigen:
Jochem Hendriks Porte brievenbode 53 jaar wonende te Balk
Dirk te Brink horlogemaker 31 jaar wonende te Balk
 
 
 
Het koetshuis van de familie Tromp in Balk. Links de witte schuur in Harich
 
foto 336-023 beschikbaar gesteld door Albert Aukes Visser
Feddigjen Gerlofs Sijtsma in haar werkkleding met haar jongste kleindochter Geeske Alberst Duijf op de bank in de voortuin van Landlust aan de Wikelerdyk net buiten Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Albert Dirks Duyf 1803-1870 Dirk Alberts Duyf 1840-1899 Albert Dirks Duyf 1874 - 1964
     
woonadressen familie Duijf
periode adres bron
1869 - 1879 van Swinderenstraat 15 woningregister 1869 - 1879 blad 53; kad. gem. Balk sectie A 467; volgnr. 252 / 239
1880 - 18?? van Swinderenstraat 15 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 113; kad. gem. Balk sectie A nummer 467
18?? - 1890 Stinsenwei 13 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 590; kad. gem. Balk sectie H nummer 374
1890 - 1896 Stinsenwei 13 bevolkingsregister 1890 1900 blad 81; huisnummer Harich 63
1896 - 1900 Wikelerdyk 9a???  
1900 - 1910 Wikelerdyk 9a  
1910 - 1920 Wikelerdyk 9a  
1921 - 1927 Wikelerdyk 9a  
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 maart 2017 laatste wijziging: 1-11-2020