Hermanus Dirks Duif inschrijving hypotheken 2 register 69: 44 / 17
Hermanus Duif, geboren 26 mei 1805 te Balk, gedoopt op 9 juni 1805 te Balk (Hervormd), als zoon van Durk Alberts Duif en Aafke Hermanus Swering. Overleden op 6 april 1878 te Ruigahuizen, 72 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 20 oktober 1865 aktenummer 34, getuigen:
Fokke Jakobs Klijnsma arbeider 28 jaar wonende te Ruigahuizen
Pieter Eelkes de Winter slager 32 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hermanus Dirks duif
bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1865
 
Hermanus Dirks Duif
bron: Leeuwarder Courant van 11 februari 1879
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Durk Alberts Duif 1777-1817 Hermanus Dirks Duif 1805-1878  
  broers / zusters / zwagers  
  Albert Dirks Duijf 1803-1870  
  Piebe Dirks Duif 1813-1848  
  Arjen Dirks Duijf 1815-1895  
woonadressen familie Duyf
periode adres bron
     
1859 - 186? Raadhuisstraat 21 woningregister 1859 - 1869 blad 87; kad. gem. Balk sectie A 151, huisnr. Balk 187
186? - 1869 Rûchhústerwei 1  
1869 - 1878 Rûchhústerwei 1 woningregister 1869 - 1879 blad 203; kad. gem. Balk sectie I nr. ?, volgnummer 973a
     
eigendommen van Hermanus Dirks Duijf
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 151   koopbrief 750,- 23 dec 1856        
Balk I
63
  publ verkoop 700,- 19 mei 1865        
Balk I
293
         
Balk I 300   koopbrief 300,- 28 nov 1865        
Balk I 297          
Balk B 122   1/2 publ. verkoop   15 apr 1875        
Balk B 123ged          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1049, folio 44, nummer 17
notariële acten
 
1848 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Boedelbeschrijving
- Berber Klazes van Wielen wonende te Balk, gehuwd met Klaas Gerbens Boersma, vermeld
- Klaaske Klazes Postuma van Wie wonende te Dedemsvaart, gehuwd met Herman Baas, vermeld
- Geertje Douwes de Ring wonende te Koudum, gehuwd met Johan Felix Munniks, vermeld
- Lolke Wiebes Postma (smid) wonende te Kimswerd
- Thomas Douwes de Ring (bakker) wonende te Terschelling, vermeld
- Lolke Lolkes Postma (schavenmaker) wonende te Koudum, vermeld
- Teunis Lolkes van der Zee (bakker) wonende te Warns, vermeld
- Geertje Tjeerds Postma wonende te Warns, gehuwd met Anne Wytzes Feersma, vermeld
- Hermanus Duyff (klokmaker) wonende te Balk, taxateur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 7022 Aktenr, 48 d.d. 3 mei 1848
 
1853 Balk, notaris Gerryt Zandstra Provisionele en finale toewijzing. Weidland, koopsom fl. 2460,-
- Halbe Hanzes Drijfhout wonende te Balk, verkoper
- Hermanus Duyff wonende te Balk, voogd over Albert en Bregtje Halbes Drijfhout, verkoper

- Pieter Halbes Drijfhout wonende te Balk, toeziend voogd

- Bauke Jans van der Goot wonende te Balk, koper

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7024 Repertoirenr.: 7036 Aktenr, 22 en 27 d.d. 16 november 1853
 
1857 Balk, notaris Gerryt Zandstra Verkoping onroerende goederen. Opbrengst fl. 215,-
- Afke Hermanus Swering wonende te Balk, weduwe van Dirk Alberts Duyff, verkoper
- Hermanus Dirks Duyff wonende te Balk, voogd over Aafke en Luitjen Piebes Duyff, verkoper
- Arjen Dirks Duyff wonende te Sondel, verkoper en toeziend voogd
- Jurjen Johannes ten Brink wonende te Balk, weduwnaar van Roodtje Dirks Duyff en Antje Luitjens Bootsma, vader van en voogd over Hein, Dirk en Trijntje en Johannes, Aaltje en Antje ten Brink, verkoper
- Siemen Sipkes Kiep wonende te Balk, toeziend voogd
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 7036 Aktenr, 47 d.d. 5 mei 1857
 
1865 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopacte. Bosland te Ruigahuizen, koopsom fl. 2207,-
- Dirk Pieters Herschoe wonende te Nijega, Doniawerstal, verkoper
- Sytse Abes de Boer wonende te Scharnegoutum, verkoper
- Benjamin Feikes Stegenga wonende te Wijckel, koper
- Benjamin Herres Stegenga wonende te Wijckel, koper
- Sjoerd Gerrits Ykema wonende te Balk, koper
- Sjouke Femmes van der Wal wonende te Wijckel, koper
- Cornelis Jans Posthuma wonende te Sondel
- Gerardus Ernst Eppinga wonende te Wijckel
- Hermanus Dirks Duyff wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 7071 Aktenr, 107 d.d. 22 november 1865
 
1869 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopakte. Een huis met erf te Balk, koopsom fl. 700,-
- Hermanus Dirks Duyff wonende te Balk, verkoper
- Dirk Jurjens ten Brink wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7042 Repertoirenr.: 7071 Aktenr, 114 d.d. 25 oktober 1869
 
1872 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Verkoping van roerende goederen opbrengst fl. 548,-
- Siementje Jochums Dijkstra wonende te Nijemirdum, verkoper
- Hermannus Dirks Duyff wonende te Ruigahuizen, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7045 Repertoirenr.: 7071 Aktenr, 22 d.d. 19 maart 1872
 
1873 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopakte. Een stuk grond te Balk, koopsom fl. 349,-
- Hermanus Dirks Duyff wonende te Ruigahuizen, verkoper
- Pieter Eelkes de Winter wonende te Ruigahuizen, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7046 Repertoirenr.: 7071 Aktenr, 10 d.d. 12 februari 1873
 
1874 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele toewijzing en inhouding. 3 woningen en landen te Ruigahuizen.
- Hermanus Dirks Duyff wonende te Ruigahuizen, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7047 Repertoirenr.: 7071 Aktenr, 10 d.d. 11 februari 1874
 
1876 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing en inhouding
2 huizen en bouwland te Ruigahuizen, koopsom fl 800,-
- Jitze Jans van der Zee wonende te Ruigahuizen, verkoper
- Hermannus Dirks Duyff wonende te Ruigahuizen, verkoper
- Pier Ages Jongsma wonende te Nijemirdum, koper
- Wiebe Hendriks Pelsma wonende te Nijemirdum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 39 d.d. 15 maart 1876
 
1876 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopakte Een perceel land te Ruigahuizen, koopsom fl 800,-
- Hermanus Dirks Duyff wonende te Ruigahuizen, verkoper
- Jhr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen wonende te Rijs, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 72 d.d. 12 april 1876
 
1877 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Testament
-  Hermanus Dirks Duyff wonende te Ruigahuizen, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 72 d.d. 3 augustus 1877
 
1879 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huizen met land te Ruigahuizen, koopsom fl. 2112,-
- Arjen Dirks Duyff wonende te Wijckel, verkoper
- Dirk Alberts Duyff wonende te Balk, verkoper
- Dirk Jurjens ten Brink wonende te Balk, verkoper
- Hendrik Arends wonende te Veenklooster, gehuwd met Aafke Piebes Duyff, verkoper
- Luitjen Piebes Duyff wonende te Harich, verkoper
- Yde Kok wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7052 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 9 en 13 d.d. 12 februari 1879
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 december 2019 laatste wijziging: 21-01-2024