Bernardus Casparus Eiling  
Geertje Lieuwes van der Meulen Register hypotheken 69: 51 / 73
Bernardus Casparus Eiling, geboren op 10 maart 1803 te Horstmar/Leer, als zoon van (Stephanus) Benedictus Eiling en Anna Margaretha Schücking. Overleden op 21 oktober 1858 op nummer 181 te Balk, 55 jaar oud.
schoenmaker te Balk
aangifte overlijden op 21 oktober 1858 aktenummer B23, schoenmaker, getuigen:
Bernard Herman Wortman zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
Pieter Gosses Pakker grofsmid 39 jaar wonende te Balk
Op 18 april 1837 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Geertruida Lieuwes van der Meulen, geboren op 12 november 1814 te Heeg, als dochter van Lieuwe Lieuwes van der Meulen en Uilkjen Sytzes Fluitman. Overleden op 31 juli 1886 te Balk, 71 jaar oud.
aangifte overlijden op 2 augustus 1886 aktenummer 41, getuigen:
Take Theekens zonder beroep 69 jaar wonende te Balk
Pieter Larooij grofsmid 51 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sietze, geboren op 20 maart 1838 op nummer 58 te Balk. Overleden op 10 april 1894 te Balk, 56 jaar oud. Op 28 juli 1877 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Pietertje Joukes Veldman, oud 33 jaar, geboren te Doniaga als dochter van Jouke Pieters Veldman en Antje Pieters de Vries.
aangifte geboorte op 21 maart 1838 aktenummer B11, schoenmaker, getuigen:
Otte Jans de Jong koopman 70 jaar wonende te Balk
Lucas Tjerks Ijsbrandi kledermaker 30 jaar wonende te Balk
2. Margaretha (Grietje), geboren op 14 maart 1839 op nummer 58 te Balk. Overleden op 7 juli 1889 te Harich, 49 jaar oud. Op 27 mei 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Teye Portyk, oud 41 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Johannes Wytzes Portyk en Sjutje Teyes de Boer.
aangifte geboorte op 15 november 1839 aktenummer B46, schoenmaker, getuigen:
Jouke Wyberens van Os kastelein 37 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder en glazenmaker 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 juli 1889 aktenummer 64, getuigen:
Hidde Koornstra arbeider 68 jaar wonende te Ruigahuizen
Lieuwe Hornstra zonder beroep 51 jaar wonende te Ruigahuizen
3. Benedictus Laurentius, geboren op 14 november 1841 op nummer 58 te Balk. Overleden op 20 januari 1924, Gaasterland, 82 jaar oud. Op 13 juni 1880 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje van der Hoff, oud 27 jaar, geboren te Franeker als dochter van Johannes Lieuwes van der Hoff en Trijntje Broers van Dijk.
aangifte geboorte op 15 november 1841 aktenummer B52, schoenmaker, getuigen:
Jurjen Johannes ten Brink wagenmakersknecht 32 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder en glazenmaker 26 jaar wonende te Balk
4. Uilkjen, geboren op 18 oktober 1843 op nummer 58 te Balk. Overleden op 6 juli 1874, Hemelumer Oldeferd, 30 jaar oud. Op 17 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerrit van der Wal, oud 24 jaar, geboren te Harich als zoon van Wiepke Sjoukes van der Wal en Marijke Jozefs Gersjes.
aangifte geboorte op 20 oktober 1843 aktenummer B44, schoenmaker, getuigen:
Jurjen ten Brink wagenmakersknecht 34 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder en glazenmaker 24 jaar wonende te Balk
5. Antonius, geboren op 23 februari 1845 op nummer 121 te Balk. Overleden op 11 december 1850 op nummer 165 te Balk, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 februari 1845 aktenummer B9, schoenmaker, getuigen:
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmidsknecht 30 jaar wonende te Balk
Bernardus Franciscus van de Velde zonder beroep 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 december 1850 aktenummer B19, schoenmaker, getuigen:
Rinze Hiddes Koornstra slager 66 jaar wonende te Balk
Wietze Betzes Betzema koopman 30 jaar wonende te Balk
6. Lieuwe, geboren op 12 januari 1847 te Balk. Overleden op 5 april 1847 op nummer 126 te Balk, 83 dagen oud.
aangifte geboorte op 12 januari 1847 aktenummer B2, schoenmaker, getuigen:
Bernard Herman Wortman baardscheerder 63 jaar wonende te Balk
Otte Rinkes Wildeboer schoenmaker 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 april 1847 aktenummer B7, schoenmaker, getuigen:
Hermanus Duijff uurwerkmaker 41 jaar wonende te Balk
Harmen Gerlofs Postma werkman 36 jaar wonende te Balk
7. Lieuwe, geboren op 20 november 1848 te Balk. Overleden op 12 januari 1922 te Workum, 73 jaar oud.
1. ) Op 9 mei 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantje Pelsma, oud 24 jaar, geboren te Balk als dochter van Petrus Sjoerds Pelsma en Engelina van Kessel.
2. ) Op 4 juli 1896 getrouwd in de gemeente Workum met Klaaske Huisman, oud 44 jaar, geboren te Warns als dochter van Ypke Jans Huisman en Wytske Johannes Voets.
aangifte geboorte op 21 november 1848 aktenummer B48, schoenmaker, getuigen:
Hermanus Duijff uurwerkmaker 43 jaar wonende te Balk
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmidsknecht 33 jaar wonende te Balk
schoenmaker
bron: Leeuwarder Courant van 21 mei 1875
 
8. Anna, geboren op 17 mei 1851 te Balk. Overleden op 13 juni 1874 te Balk, 23 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 mei 1851 aktenummer B25, schoenmaker, getuigen:
Jan Jans de Vries winkelier 42 jaar wonende te Balk
Jacobus Hendriks van der Goot grossier 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 juni 1874 aktenummer 49, getuigen:
Pieter Jentjes Larooij grofsmid 39 jaar wonende te Balk
Nanne Douwes Rijpsma slager 31 jaar wonende te Balk
9. Antonius, geboren op 8 juli 1853 te Balk. Overleden op 24 januari 1911 te Balk, 57 jaar oud. Op 6 juni 1880 getrouwd in de gemeente Haskerland met Wimkjen Theunis van der Leest, oud 32 jaar, geboren  te Joure als dochter van Theunis van der Leest en Rieuwkjen Annes de Boer.
aangifte geboorte op 9 juli 1853 aktenummer B34, schoenmaker, getuigen:
Hermanus Duijff uurwerkmaker 48 jaar wonende te Balk
Harmen Gerlofs Postma koopman 42 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 januari 1911 aktenummer 6, getuigen:
Teijmen Wouter Bosma winkelier 52 jaar wonende te Balk
Jan Kok manufacturier 42 jaar wonende te Balk
10. Theodora, geboren op 12 januari 1857 te Balk. Overleden op 4 november 1859 op nummer 181 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 januari 1857 aktenummer B3, schoenmaker, getuigen:
Pieter Gosses Pakker grofsmid 37 jaar wonende te Balk
Hendrik Wortman kleermaker 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 november 1859 aktenummer 104, schoenmaker, getuigen:
Bernard Herman Wortman visser 77 jaar wonende te Balk
Pieter Gosses Pakker grofsmid 39 jaar wonende te Balk
 
 
 
schoenmakersknecht
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1844
 
Bernardus Eiling
bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1848
 
Bernardus Eiling
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1849
1. = Balk A 257, nu van Swinderenstraat 32, bewoond door Grietje Wiggeles Jongsma gehuwd met Bauke Pieters Poppes
2. = Balk A 158, nu Raadhuisstraat 30, in gebruik bij Bernardus Eiling schoenmaker
3. = Balk A 157, nu Raadhuisstraat 28, in gebruik bij Johannes Schaafsma logementhouder van herberg "De Zon" in de Dubbelstraat
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bernardus Caparus Eiling 1803-1858 Sietze Bernardus Eiling 1838-1894
    Anthoon Bernardus Eiling 1853-1911
woonadressen familie Eiling
periode adres bron
1838 - 1839 van Swinderenstraat 43  
1840 van Swinderenstraat 43 volkstelling 1840; huisnummer Balk 58
1841 - 1844 van Swinderenstraat 43  
1847 Balk 126  
1849 - 185? Raadhuisstraat 18 woningregister 1849 - 1859 blad 266; huisnummer Balk 135 / 189
185? - 1859 Raadhuisstraat 30 woningregister 1849 - 1859 blad 254; huisnummer Balk 127 / 181
1859 - 1869 Raadhuisstraat 30 woningregister 1859-1869 blad 84; kad. gem. Balk sectie A 158; huisnr. Balk 181
1869 - 1879 Raadhuisstraat 30 woningregister 1869-1879 blad 17; kad. gem. Balk sectie A nr. 158; volgnr. 47 / 34
1879 - 1886 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 17; kad. gem. Balk sectie A nummer 158
     
eigendommen van Geertje Lieuwes van der Meulen, weduwe van Bernardus Casparus Eiling
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
158
00 03 00
publ. verkoop
780,-
17 april 1860
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1056, folio 51, nummer 73
notariële acten
 
1860 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft 3 huizen en erven en hooiland te Balk, koopsom fl. 1463
- Jan Baukes van der Goot te Ruigahuizen, verkoper en toeziend voogd
- Hinke Martens Wispelwey te Balk, weduwe van Bauke Jans van der Goot,  verkoper, tevens als moeder van en voogd over Trijntje Baukes van der Goot
- Cornelia Poppes te Balk, weduwe van Marten Brants van der Goot, koper
- Johan Frederik Christoffel Sluyter te Balk, koper
- Geertje Lieuwes van der Meulen te Balk, weduwe van Bernardus Eilng, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 16 en 26 d.d. 25 januari 1860
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1500
- Geertje Lieuwes van der Meulen te Balk, weduwe van Bernardus Eiling, verkoper
- Sietze Bernardus Eiling te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 30 d.d. 23 maart 1877
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 augustus 2011 laatste wijziging: 18-10-2020