Sietze Bernardus Eiling Register hypotheken 69: 86 / 189
Sietze Bernardus Eiling, geboren op 20 maart 1838 te Balk, als zoon van Bernardus Casparus Eiling, schoenmaker te Balk, en Geertruida Lieuwes van der Meulen. Overleden op 10 april 1894 te Balk, 56 jaar oud..
Op 28 juli 1877 getrouwd in de gemeente Doniawerstal, met:
Pietertje Joukes Veldman, geboren 25 januari 1844 te Doniaga, Doniawerstal, als dochter van Jouke Pieters Veldman en Antje Pieters de Vries. Overleden op 25 maart 1895 te Balk, 51 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus, geboren op 18 juni 1878 te Balk. Werkman te Amsterdam. Op 6 mei 1908 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Johanna Koops, 35 jaar oud, geboren te Soest, als dochter van Cornelis Koops en Willemijntje Klok. Johanna Koops is weduwe van Gerard van Beerschoten.
Bernardus Eiling
bron: Provinciale Drentsche en Asser Courant van 2 juni 1897.
De Bernardus Eiling genoemd in dit artikel is hoogstwaarschijnlijk de zoon van Sietze en Pietertje uit Balk.
Na het overlijden van zijn ouders en de verkoop van hun woonhuis aan de Raadhuisstraat 30 te Balk woont Bernardus even in Workum (per 10 juli 1895). Op 11 oktober 1895 gaat hij wonen bij zijn oom Anthoon Eiling, schilder van beroep, aan de Raadhuisstraat 25 in Balk. Zijn jongere broer Jouke woont daar al. Jouke overlijdt op 6 april 1896 op 16 jarige leeftijd. Bernardus is niet uitgeschreven van dat adres uit het bevolkingsregister 1890-1900. In het register van 1900-1910 vind ik hem niet meer terug bij zijn oom en tante.
Op 21 juni 1897 wordt hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Sloten in Noord Holland. Hij is knecht van beroep. Op 1 december 1897 vertrekt hij naar Amsterdam. Daarna woont hij afwisselend in Sloten (NH) en Amsterdam. Hij verblijft een tijdje te Venrath in Duitsland en in Veenhuizen bij Norg.
 
2. Jouke, geboren op 15 juni 1879 te Balk. Overleden op 6 april 1896 te Balk, 16 jaar oud
3. Antje, geboren op 15 juli 1880 te Balk. Op 21 mei 1904 getrouwd in de gemeente Sneek met Pieter Zeilstra, 23 jaar oud, geboren te Sneek als zoon van Martinus Zeilstra, fabriekswerker te Sneek, en Anna de Vries.
4. Anne, geboren op 5 januari 1882 te Balk. Overleden op 5 februari 1883 te Balk, 1 jaar oud.
5. Anne, geboren op 27 januari 1884 te Balk. Overleden op 30 januari 1884 te Balk, 3 dagen oud.
6. Anne, geboren op 11 januari 1885 te Balk. Overleden op 28 november 1887 te Balk, 2 jaar oud.
 
 
 
schoenmaker ondertrouw
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1875 bron: Leeuwarder Courant van 27 juli 1877
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Bernardus Caparus Eiling 1803-1858 Sietze Bernardus Eiling 1838-1894  
  Anthoon Bernardus Eiling 1853-1911  
woonadressen familie Eiling
periode adres bron
1869 - 1879 Raadhuisstraat 30 woningregister 1869 - 1879 blad 17; kad. gem. Balk sectie A nr. 158; volgnr. 47 / 34
1879 - 1890 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 17; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 158
1890 - 1894 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 257; huisnummer Balk 181
     
eigendommen van Sietze Bernardus Eiling
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
158
 
koopbrief
1500,-
20 april 1877
f 1500,-
30 juni 1877
   
Balk
D
648
 
1/3 bij koopbrief
2000,-geheel
29 april 1882
       
Balk
D
649
         
Balk
D
650
 
1/6 bij koopbrief
300,-
13 okt 1891
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1091, folio 86, nummer 189
notariële acten
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1500
- Geertje Lieuwes van der Meulen te Balk, weduwe van Bernardus Eiling, verkoper
- Sietze Bernardus Eiling te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 30 d.d. 23 maart 1877
 

1877 Balk, notaris L. H. Potma Hypotheek

- Geertje Lieuwes van der Meulen te Balk, weduwe van Bernardus Eiling, debiteur
- Sietze Bernardus Eiling, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 55 d.d. 4 juni 1877
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte
Betreft de verkoop van recht van erfpacht van grond te Balk, koopsom fl. 650
- Jacoba Jeannette Diderika Martina de Carpentier te Koudum, weduwe van Jan de  Rochefort, verkoper
- Sietze Bernardus Eiling te Balk, koper
- Pieter Joukes Veltman te St. Nicolaasga, koper
- Sake Joukes Veltman te St. Nicolaasga, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 55 d.d. 25 april 1882
 
1895 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 451
- Antonius Eiling te Balk, verkoper, tevens als voogd over Bernardus, Antje en  Jouke Sietzes Eiling
- Sietze Eiling, in leven gehuwd met Pietertje Veltman, erflater
- Meindert Veltman te St. Nicolaasga als toeziend voogd
Betreft de koop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 451
- Meine Lieuwes Visser te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 69 en 73 d.d. 11 december 1895
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 april 2019 laatste wijziging: 26-09-2020