persoonlijke gegevens van Jacobus Krijns Eppinga
Jacobus Krijns Eppinga, geboren op 19 juni 1797 te Balk, als zoon van Krijn Eppinga en Hylkje Willems Wijngaarden. Overleden op 31 juli 1831 op nummer 152 te Balk, 34 jaar oud.
kledermaker (1831)
aangifte overlijden op 1 augustus 1831 blad 11, getuigen:
Frederik Hendriks Os huisschilder en glazenmaker 64 jaar wonende te Balk
Willem Jans Kuiper wagenmakersknecht 34 jaar wonende te Balk
Op 30 mei 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Hendriks Mulder, geboren op 13 november 1793 te Nijega, gedoopt op 24 november 1793 te Nijega/Elahuizen (Hervormd), als dochter van Hendrik Gerrits Mulder en Geeske Gerbens Groenhof. Overleden op 21 december 1879 te Wijckel, 86 jaar oud. Op 12 juni 1844 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Sytze Jans Hollander, leeftijd 37 jaar, geboren te Molkwerum
Uit dit huwelijk:
1. Willem, geboren op 18 maart 1825 op nummer 165 te Balk. Landbouwer. Overleden op 7 maart 1887 te Nijemirdum, 61 jaar oud. Op 15 december 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Akke Kerstes de Jong, leeftijd 27 jaar, geboren te Harich als dochter van Kerst Gerbens de Jong en Trijntie Robijns de Jong.
aangifte geboorte op 19 maart 1825 aktenummer 33, getuigen:
Pieter Taekes Theekens schipper 73 jaar wonende te Balk op nummer 158
Johannes Obes Smid grofsmid 62 jaar wonende te Balk op nummer 166
2. Hendrik, geboren op 27 oktober 1829 op nummer 165 te Balk. Koemelker. Overleden op 24 januari 1902 te Wijckel, 72 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 27 oktober 1829 aktenummer 83, getuigen:
Johan Frederik Christoffel Sluiter zadelmaker 30 jaar wonende te Balk
Obe Johannes Smid grofsmid 28 jaar wonende te Balk
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 227 - huisnummer Balk 165
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jacobus Krijns Eppinga
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Quirijn Eppinga 1763-1832 Jacobus Krijns Eppinga 1797-1831  
     
woonadressen familie Eppinga
periode adres bron
1825 Dubbelstraat 15-17  
1829 Dubbelstraat 15-17  
1829 Dubbelstraat 15-17 volkstelling 1829, blad 227, huisnummer Balk 165
1831 Dubbelstraat 6  
1879 Wijckel  
notariële acten

 

1831 Balk, notaris illem Jan Hemsing Dading
Betreft de verkoop van twee huizen te Balk, koopsom fl. 530
-  Gerhardus Schaakamp (koopman) wonende te Bolsward, vermeld
-  Jacobus Eppinga (kleermaker) wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 29 d.d. 30 maart 1831
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 januari 2022 laatste wijziging: 9-03-2022