persoonlijke gegevens van Pieter Poppes van der Feer
Pieter Poppes van Feer, geboren op 1 september 1824 op nummer 45 te Balk, als zoon van Poppe Tjerks van der Feer en Anneke Pieters Theekens. Overleden op 16 november 1908 te Rauwerd, 84 jaar oud.
Op 17 augustus 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Katarina Baukes van der Goot, geboren op 14 september 1838 te Balk, als dochter van Bauke Jans van der Goot en Hinke Martens Wispelwey. Overleden op 13 mei 1923 te Heerenveen, 84 jaar oud. Katarina is eerder getrouwd geweest met Jacob Harmens Poppes (1831-1870)
Uit dit huwelijk:
1. Poppe, geboren op 19 maart 1872 te Wijckel.
Poppe van der Feer
bron: Leeuwarder Courant van 22 maart 1872
2. Brant, geboren op 21 mei 1875 Wijckel.
3. Jan, geboren op 1 mei 1879 te Wijckel. Van veehoudersbedrijf (1909) Op 9 september 1909 getrouwd in de gemeente Rauwerderhem met Klaaske Beetstra, 22 jaar oud, geboren te Rauwerd als dochter van Jacob Tjallings Beetstra en Tettje Cornelis Stiensma. Overleden op 10 april 1960 te Sneek, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk: Anneke Sietske (1910 Rauwerd - 2000 Workum), Tettje Catharina (1911 Sonnega -2003 Leeuwarden), Pieter (1913 Sonnega -1999 Ontario), Tjalling (1916 Oldelamer -1995 Californië)
 
Jan van der Feer
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1899
 
Jan van der Feer Oldelamer Jan van der Feer Oldelamer
bron: Nieuwsblad van Friesland van 23 april 1918 bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 mei 1922
 
4. Anneke, geboren 12 november 1882 te Wijckel.
 
 
 
Eekhof atlas 1859
bron: Tresoar, Eekhof atlas 1849-1859
Boven de rode pijl de boerderij van Pieter Poppes van der Feer tegen de zuidrand van Balk op grondgebied van Wijckel. De stippellijn geeft de grens aan van de bebouwde kom van Balk in 1859.
 
Raadhuisstraat 45
prentbriefkaart: eigen collectie
Rechts de boerderij met rieten kap van de familie van der Goot / van der Feer. Later Johannes Albada en Harmen Grouwstra.
 
boelgoed Flansum  
Flansum
bron: Tresoar, Eekhof atlas 1849-1859
Flansum. De buurtschap ligt als verspreide boerderijen in een terpengebied van oude Middelzee, tussen de dorpen Rauwerd, Irnsum en Poppingawier.
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 26 december 1910
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Poppe Tjerks van der Feer 1797-1877 Pieter Poppes van der Feer 1824-1908  
Bauke Jans van der Goot 1813-1857    
woonadressen familie van der Feer
periode adres bron
1871 - 1879 Raadhuisstraat 45 woningregister 1869 -1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nr. 934
1880 - 1888 Raadhuisstraat 45 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 225; kadastrale gemeente Balk sectie B nr. 934
1888 - 1900 Rauwerderhem bevolkingsregister 1886 - 1900 blad 48; huisnummer Irnsum 16 / Rauwerd 20
1901 - 1912 Rauwerderhem bevolkingsregister 1901 - 1912 blad 22; huisnummer Rauwerd 20 / 22
1912 - 1913 Rauwerderhem bevolkingsregister 1912 - 1921 blad 278; huisnummer Irnsum 230
1913 - Snikzwaag  
     
    Jan van der Feer:
1909 - 1910 Rauwerd bevolkingsregister 1901 - 1912 blad 192; huisnummer Rauwerd 62b / 66
1910 - Sonnega  
  Oldelamer  
     
notariële acten
 
1887 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma  Koopakte. Een zathe en landen te Wijckel fl 34.000,-
- Pieter Poppes van der Feer wonende te Wijckel, verkoper.
Gehuwd met Katharina Baukes van der Goot, vader van en bewindvoerder over de goederen van Poppe en Brant Pieters van der Feer, medevoogd over Hinne Jacobs Poppes
- Katharina Baukes van der Goot wonende te Wijckel, verkoper.
Weduwe van Jacob Harmens Poppes, gehuwd met Pieter Poppes van der Feer, moeder van en voogd over Hinne Jacobs Poppes
- Harmen Jacobs Poppes wonende te Harich, verkoper
- Bauke Jacobs Poppes wonende te Wijckel
- Hylke Brants van der Goot wonende te Harich, koper. Curator over Neeltje Poppes van der Goot te balk
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7060 Aktenr. : 43, Repertoirenr.: 007071 d.d. 6 juni 1887

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 september 2017 laatste wijziging: 26-09-2020