Poppe Tjerks van der Feer inschrijving register hypotheken 69: 1 / 315
Poppe Tjerks van der Feer, geboren op 22 oktober 1797 te Balk, gedoopt op 12 november 1797 (Hervormd), als zoon van Tjerk Ages en Froukjen Tjerks. Overleden op 4 februari 1877 te Balk, 79 jaar oud.
schipper te Balk
aangifte overlijden op 5 februari 1877 aktenummer 7, koopman, getuigen:
Poppe Sikke Poppes zonder beroep 29 jaar wonende te Balk
Rein Gaukes Kuiken grossier 60 jaar wonende te Balk
Op 15 september 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anneke Pieters Theekens, geboren circa 1798 als dochter van Pieter Teekes T(h)eekens en Pietje Gerbens Groenhof. Overleden op 17 mei 1879 te Balk, 81 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Tjerk, geboren op 19 december 1822 op nummer 45 te Balk. Overleden op 18 mei 1904 te Balk, 81 jaar oud. Op 14 april 1853 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Aagje Jacobs van Dijk
aangifte geboorte op 19 december 1822 aktenummer 103,veerschipper te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende te Balk op nr. 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 44 jaar wonende te Balk op nr. 86
aangifte overlijden op 18 mei 1904 aktenummer 32, zonder beroep, getuigen:
Johannes Baptist Coevoet hoofd eener school 55 jaar wonende te Balk
Bokke van der Wal logementhouder 52 jaar wonende te Balk
2. Pieter, geboren op 1 september 1824 op nummer 45 te Balk. Op 17 augustus 1871 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Katarina van der Goot, oud 32 jaar, geboren te Balk als dochter van Bauke Jans van der Goot en Hinke Martens Wispelwey. Overleden op 16 november 1908 te Rauwerd, 84 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 september 1824 aktenummer 69,veerschipper te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nr. 154
Sjirk Jans Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nr. 86
3. Vrouwkjen, geboren op 30 oktober 1825 op nummer 45 te Balk.. Op 29 januari 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Cransberg, oud 26 jaar, geboren te Schoondijke als zoon van Isaac Cransberg en Jannetje de Hulster.
aangifte geboorte op 31 oktober 1825 aktenummer 96,veerschipper te Balk, getuigen:
Jacob Everts Dijkstra winkelier 55 jaar wonende te Balk op nr. 44
Anne Piers van der Molen kuiper 44 jaar wonende te Balk op nr. 46
4. Pietje, geboren op 16 november 1826 op nummer 45 te Balk. Overleden op 25 november 1910 te Marssum, 84 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 16 november 1826 aktenummer 81,koopman te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende te Balk op nr. 23
Sjirk Jans Haga brievenbode 48 jaar wonende te Balk op nr. 46
aangifte overlijden op 25 november 1910 aktenummer 122, zonder beroep, getuigen:
Antoni Haijtink slotbewaarder 63 jaren wonende te Marssum
Bertus Bonnema timmermansknecht 33 jaren wonende te Marssum
5. Age, geboren op 11 november 1829 op nummer 44 te Balk. Overleden op 11 december 1829 te Balk, 1 maand oud.
aangifte geboorte op 13 november 1829 aktenummer 91,beurtschipper te Balk, getuigen:
Wieger van Eyck griffier 44 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 36 jaar wonende te Sloten
aangifte overlijden op 12 december 1829 B53 1-9, zonder beroep, getuigen:
Wieger van Eyck griffier 44 jaar wonende te Balk, geburen
Johannes Hendriks de Jong werkman 31 jaar wonende te Balk, geburen
6. Ymkjen, geboren op 21 september 1831 op nummer 44 te Balk. Overleden op 7 september 1834 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 september 1831 aktenummer 62,beurtschipper te Balk, getuigen:
Anne Piers van der Molen kuiper 50 jaar wonende te Balk
Sybrandus van Kessel koperslager 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 september 1834 B8, zonder beroep, getuigen:
Siebe Jans Bandstra schoenmaker 61 jaar wonende te Balk
Hendrik Kaspers Betz werkman 37 jaar wonende te Balk
 
 
 
Het gezin Poppe Tjerks van der Feer woonde tot 1828 in huis met nummer Balk 45 aan de Harichsterzijde dat werd gehuurd van Jacob Pieters Cramer en later van zijn weduwe Rink Rinzes Rinzema. In 1828 koopt hij het naastgelegen pand met het nummer Balk 44 waar de jongste kinderen zijn geboren. Het echtpaar blijft hier hun leven lang wonen.
In 1846 koopt Poppe Tjerks van Feer een pand verderop aan de Harichsterzijde, Balk 63. Zijn oudste zoon Tjerk gaat hier wonen.
 
Poppe Tjerks van der Feer
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 45 - huisnummer Balk 44
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Poppe Tjerks van der Feer
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk.
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Poppe Tjerks van er Feer.
bron 380-021: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
op deze link de complete rekening voldaan op 28 januari 1854
 
bron 380-031: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
 
Poppe Tjerks van der Feer Anneke Thekens
bron: Leeuwarder Courant van 6 februari 1877 bron: Leeuwarder Courant van 20 mei 1879
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Tjerk Ages van der Feer 1762-1828 Poppe Tjerks van der Feer 1797-1877 Pieter Poppes van der Feer 1824-1908
    Jacob Cransberg 1827-1885
woonadressen familie van der Feer
periode adres bron
1822 - 1827 van Swinderenstraat 22 Balk 45
1829 van Swinderenstraat 21 volkstelling 1829; blad 45, huisnummer Balk 44
1840 van Swinderenstraat 21 volkstelling 1840; huisnummer Balk 44
1849 - 1859 van Swinderenstraat 21 woningregister 1849 - 1859 blad 44; huisnummer Balk 44 / 52
1859 - 1869 van Swinderenstraat 21 woningregister 1859 - 1869 blad 17; huisnummer Balk 52
1869 - 1879 van Swinderenstraat 21 woningregister 1869 - 1879 blad 52; kad. gem. Balk sectie A 265, volgnr. 247 / 235
     
eigendommen van Poppe Tjerks van der Feer, schipper en koopman
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
265
00 03 20
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 266 Poppe Tjerks van der Veer schipper te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
een huis en erf nummer 44              
Balk
A
265
       
f 1500,-
19 feb 1839
7 dec 1880
geheel
een zitplaats in de kerk te Balk 116
koopbrief
f 8,25
15 feb 1845
       
Balk
A
245
 
publ. verkoop
 
5 mei 1846
f 1500,-
22 juni 1839 7 dec 1880 geheel
             
f 550,-
22 apr. 1845 7 dec 1880 geheel
             
f 900,-
16 okt 1849 7 dec 1880 geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1006, folio 1, nummer 315
notariële acten
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing
Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 1427
- Frederik Teekes Hogendorf, slager te Balk, verkoper,  tevens als voogd over Hans Jacobs Dijkstra, kind van wijlen  Jacob Everts Dijkstra en Geertje Hanzes van der Werf
- Klaas Johannes van Hout, timmerman te Workum, gehuwd met  Idskjen Jacobs Dijkstra, verkoper
- Cornelis Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd
- Poppe Tjerks van der Feer, koopman te Balk, koper
bron: Tresoar, Inv. nr. 007004 repertoirenrs. 136 en 143 d.d. 24 december 1828
 
1846 Balk, notaris W. J. Hemsing
Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van huis te Balk, koopsom fl. 939
- Arend Arends, schipper te Balk, verkoper
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper en koopman te Balk,  koper
bron: Tresoar: Inv. nr. 007015 repertoirenrs. 12 en 17 d.d. 21 januari 1846
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 november 2011 laatste wijziging: 7-01-2024