Berend Fokke  
Ymkje Tjerks van der F(V)eer Register hypotheken 69: 16 / 165
Ymkje Tjerks van der Feer, geboren op 1 april 1804 te Balk, gedoopt op 28 april 1804 (Hervormd), als dochter van Tjerk Ages en Froukjen Tjerks. Overleden op 17 mei 1831 op nummer 41 te Balk, 27 jaar oud.
winkeliersche te Balk (1831)
aangifte overlijden op 17 mei 1831 blad 8, getuigen:
Sijtze Arends koopman 41 jaar wonende te Balk, geburen
Cornelis Poppes koopman 37 jaar wonende te Balk, geburen
Op 1 augustus 1830 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Berend Fokke, geboren waarschijnlijk 1804 te Balk als zoon van Frederik Wilhelm Fokke en Berber Berends. Overleden op 30 december 1834 te Harderwijk, 30 jaar oud..
huisschilder en glazenmaker te Balk (1829), vrijwilliger bij de staande Armee liggende in Guarnizoen te Breda (april 1831, mei 1831)
Uit dit huwelijk:
1. Fredrik Wilhelm, geboren op 28 april 1831 op nummer 41 te Balk. Overleden op 16 mei 1920 te Sneek, 89 jaar oud. Op 20 mei 1858 in Sneek getrouwd met Berber Fennema, 28 jaar oud, geboren te Sneek als dochter van Folkert Fennema en Doetje de Groot.
aangifte geboorte op 29 april 1831 aktenummer 34, door Frederik Wilhelm Fokke, 60 jaar oud, genees, heel- en vroedmeester te Balk, getuigen:
Johan Frederik Christoffel Sluiter zadelmaker 32 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk 38 jaar wonende te Sloten
 
 
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Frederik Wilhelm Fokke 1771-1843 Beerend Fokke 1804-1834 Frederik Wilhelm Fokke 1831-1920
Tjerk Ages van der Feer 1762-1828 Johannes Fokke 1807-1857  
  Jan Thomas Rinkema 1809-1879  
woonadressen familie Fokke
periode adres bron
1829 van Swinderenstraat 17 volkstelling 1829; blad 42, huisnummer Balk 41
     
     
eigendommen van Ymkje Tjerks van der F(V)eer
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
256
00 03 30
pakhuis
A 5
Balk
A
268
00 03 30
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 267 IJmkje Tjerks van der Veer winkelierster te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
268
       
f 1100,-
18 aug 1844
15 aug 1860
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1021, folio 16, nummer 165
 
 
1829 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Tjerk Ages van der Feer, erflater
- Sytske Tjerks van der Feer te Joure, gehuwd met Rienk  Symons Geerts
- Poppe Tjerks van der Feer, beurtschipper en koopman te Balk als voogd over Hans Ages van der Veer
- Age Tjerks van der Feer, in leven gehuwd met Gelk Hanzes van der Werf, erflaters
- Iemkje Tjerks van der Feer, winkelier te Balk
- Harmen Freerks de Roos, bakker te Koudum als toeziend voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007005 repertoire nr. 60 d.d. 18 mei 1829
 
1829 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Tjerk Ages van der Feer, erflater
- Sytske Tjerks van der Feer te Joure, gehuwd met Rienk Symons Geerts
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper en koopman te Balk  als voogd over Hans Ages van der Feer
- Hans Ages van der Feer
- Harmen Freerks de Roos, bakker te Koudum als toeziend voogd
- Ymkje Tjerks van der Feer, winkelier te Balk
bron: Tresoar Inventarisnr. 007005 repertoire nr. 110 d.d. 29 oktober 1829
 
1830 Balk, notaris W. J. Hemsing Obligatie met hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 1100
- Ymkje Tjerks van der Feer, winkelier te Balk, debiteur
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk, crediteur,  tevens als voogd over Hans Ages van der Feer
- Age Tjerks van der Feer, in leven gehuwd met Gelk Hanzes van der Werf, erflaters
bron: Tresoar Inventarisnr. 007005 repertoire nr. 71 d.d. 19 juli 1830
 
1831 Balk, notaris W. J. Hemsing Inventaris
- Berend Fokke, huisschilder en glazemaker te Balk, weduwnaar van Iemkje Tjerks van der Feer als vader van en voogd over Frederik Wilhelm Fokke
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als toeziend  voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 85 d.d. 1 december 1831
 
1831 Balk, notaris W. J. Hemsing Inventaris
- Berend Fokke, huisschilder en glazemaker te Balk, weduwnaar van Iemkje Tjerks van der Feer als vader van en   voogd over Frederik Wilhelm Fokke
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als toeziend  voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 86 d.d. 3 december 1831
 
1831 Balk, notaris W. J. Hemsing Inventaris
- Berend Fokke, huisschilder en glazemaker te Balk,  weduwnaar van Iemkje Tjerks van der Feer als vader van en   voogd over Frederik Wilhelm Fokke
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als toeziend voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 87 d.d. 8 december 1831
 
1831 Balk, notaris W. J. Hemsing  Inventaris
- Berend Fokke, huisschilder en glazemaker te Balk, weduwnaar van Iemkje Tjerks van der Feer als vader van en   voogd over Frederik Wilhelm Fokke
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als toeziend voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 88 d.d. 9 december 1831
 
1831 Balk, notaris W. J. Hemsing Verkoping van roerende goederen
- Berend Fokke, huisschilder en glazemaker te Balk, weduwnaar van Iemkje Tjerks van der Feer als vader van en   voogd over Frederik Wilhelm Fokke
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als toeziend  voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 106 d.d. 28 december 1831
 
1831 Balk, notaris W. J. Hemsing  Verkoping Betreft roerende goederen - Berend Fokke, huisschilder en glazemaker te Balk, weduwnaar van Iemkje Tjerks van der Feer als vader van en   voogd over Frederik Wilhelm Fokke - Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als toeziend voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 109 d.d. 30 december 1831
 
1832 Balk, notaris W. J. Hemsing  Verkoping  Betreft roerende goederen
- Berend Fokke, huisschilder en glazemaker te Balk,  weduwnaar van Iemkje Tjerks van der Feer als vader van en   voogd over Frederik Wilhelm Fokke
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als toeziend voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 1 d.d. 2 januari 1832
 
1832 Balk, notaris W. J. Hemsing  Verkoping  Betreft roerende goederen
- Berend Fokke, huisschilder en glazemaker te Balk, weduwnaar van Iemkje Tjerks van der Feer als vader van en   voogd over Frederik Wilhelm Fokke
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als toeziend voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 7 d.d. 10 januari 1832
 
1832 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Berend Fokke, huisschilder en glazemaker te Balk, weduwnaar van Iemkje Tjerks van der Feer als vader van en   voogd over Frederik Wilhelm Fokke
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als toeziend voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 63 d.d. 15 oktober 1832
 
1832 Balk, notaris W. J. Hemsing Verhuring  Betreft de verhuur van een pakhuis te Balk
- Berend Fokke, huisschilder en glazemaker te Balk,  weduwnaar van Iemkje Tjerks van der Feer, verhuurder,   tevens als vader van en voogd over Frederik Wilhelm Fokke
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als toeziend  voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 71 d.d. 17 november 1832
 
1838 Balk, notaris W. J. Hemsing   Verhuring Betreft de verhuur van een huis te Balk, huursom fl. 90
- Frederich Wilhelm Fokke, genees- en heelmeester en te  Balk, verhuurder, tevens als voogd over Frederich Wilhelm  Fokke
- Berend Fokke, in leven gehuwd met Iemkjen Tjerks van der  Feer, erflaters
- Jan Thomas Rinkema, koopman en winkelier te Balk, huurder
bron: Tresoar Inventarisnr. 007009 repertoire nr. 84 d.d. 2 juni 1838
 
1841 Balk, notaris W. J. Hemsing Rekening en verantwoording en royement
- Frederik Wilhelm Fokke, geneesheer en vroedmeester te  Balk, rendant
- Johannes Fokke, geneesheer en vroedmeester te Balk als  voogd over Frederik Wilhelm Fokke
- Berend Fokke, in leven gehuwd met Iemkjen Tjerks van der Veer, erflaters
- Poppe Tjerks van der Feer, koopman te Balk als toeziend voogd
bron: Tresoar Inventarisnr. 007010 repertoire nr. 38 d.d. 31 juli 1841
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Inventaris
- Gerbrig Fokke, rentenier te Balk, weduwe van Fredrik Wilhelm Fokke
- Jan Thomas Rinkema, koopman en winkelier te Balk, gehuwd met Sophia Fokke
- Johannes Fokke, heel- en vroedmeester te Balk als voogd  over Fredrik Wilhelm Fokke
- Beerend Fokke, in leven gehuwd met Ymkje Tjerks van der Veer, erflaters
- Poppe Tjerks van der Feer, koopman te Balk als toeziend voogd
- Sipkje Fokke te Balk
bron: Tresoar Inventarisnr. 007012 repertoire nr. 73 d.d. 7 september 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 juli 2019 laatste wijziging: 5-06-2020