persoonlijke gegevens van Jan IJpes Ferf
Jan IJpes Ferf, geboren circa 1772 te IJlst, als zoon van Ype Jans en Sybrig Siemons. Overleden op 17 augustus 1831 op nummer 145 te Balk, 59 jaar oud.
wolkammer te Balk (1826), zwartverver te Balk 1832
aangifte overlijden op 19 augustus 1831 blad 12, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder 57 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Rekers grofsmid 44 jaar wonende te Balk
Op 14 september 1800 getrouwd in de Nederlands Hervormde kerk te IJlst met:
Makke (Martje) Jarigs Mulder, geboren circa 1772 als dochter van Jarig Attes en Lutske Piers. Overleden op 24 februari 1855, IJlst, 83 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Sybrig, geboren op 15 december 1802 te Balk. Overleden op 28 januari 1830 op nummer 145 te Balk, 27 jaar oud. Op 31 mei 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Minnes Duikema, 24 jaar oud, geboren te Follega als zoon van Minne Jans Duikema en Sjoukjen Sygers.
aangifte overlijden op 1 februari 1830 blad 5, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder 56 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Rekers grofsmid 42 jaar wonende te Balk
2. Lutske, geboren op 31 mei 1807 te Balk. Overleden op 27 oktober 1826 op nummer 145 te Balk, 19 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 28 oktober 1826 blad 60 / 2-8, getuigen:
Bernard Herman Wortman weever 42 jaar wonende te Balk op nummer 144
Hendrik Jans Rekers grofsmid 39 jaar wonende te Balk op nummer 144

 

 
 
Jan IJpes Ferf
bron: Leeuwarder Courant van 28 oktober 1831
 
Jan IJpes Ferf
bron: Leeuwarder Courant van 29 juni 1832
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Ypes Ferf 1772-1831  
     
woonadressen familie Ferf
periode adres bron
1801 - 1804 Raadhuisstraat 6 reeelcohieren 1715-1805; blad 175, nummer 138
1812 Raadhuisstraat 6 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 145
1826 Raadhuisstraat 6  
1830 Raadhuisstraat 6  
1831 Raadhuisstraat 6  
eigendommen van Jan IJpes Ferf
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
137
00 07 00
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 271 Jan Ypes Verf, zwartverver te Balk
notariële acten
 
1817 Balk, notaris M. Westndorp Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 1200,-
- Jacob Cramer, koopman te Balk, schuldeiser
- Jan Ypes Ferf, koopman te Balk, schuldenaar
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 160 d.d. 31 mei 1817
 
1823 Balk, notaris M. Westendorp Akte van bruikleen
- Lutske Piers te IJlst, weduwe van Jarig Mulder, uitlener
- Jan Ypes Ferf, gehuwd met Martje Jarigs Mulder, gebruiker
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 318 d.d. 6 november 1823
 
1831 Balk, notaris W. J. Hemsing Inventaris
- Martje Jarigs Mulder, winkelier te Balk, weduwe van Jan  Ypes Ferf
- Symon Ypes Ferf, wolkammer te IJlst
- Jacob Lieuwes Vijlstra, kleermaker te IJlst
- Trijntje Lieuwes Vijlstra te Sneek, gehuwd met Jan Hylkes  Kromhout
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 70 d.d. 11 oktober 1831
 
1831 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis te Balk
- Martje Jarigs Mulder, winkelier te Balk, weduwe van Jan Ypes Ferf, verkoper
- Symon Ypes Ferf, wolkammer te IJlst, verkoper
- Jacob Lieuwes Vijlstra, kleermaker te IJlst, verkoper
- Trijntje Lieuwes Vijlstra te Sneek, gehuwd met Jan Hylkes  Kromhout, verkoper
- Albert Durks Duif, timmerman te Balk, koper
- Age Machiels Tromp, koopman te Balk, borg
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 84 en 92 d.d. 30 november 1831
 
1831 Balk, notaris W. J. Hemsing Verkoping Betreft de verkoop van roerende goederen
- Martje Jarigs Mulder, winkelier te Balk, weduwe van Jan  Ypes Ferf, verkoper
- Symon Ypes Ferf, wolkammer te IJlst, verkoper
- Jacob Lieuwes Vijlstra, kleermaker te IJlst, verkoper
- Trijntje Lieuwes Vijlstra te Sneek, gehuwd met Jan Hylkes  Kromhout, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 96 d.d. 21 december 1831
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 26-09-2020