persoonlijke gegevens van Frederik Wilhelm Fokke
Frederik Wilhelm Fokke, geboren op 28 april 1831 op nummer 41 te Balk, als zoon van Berend Fokke en Ymkje Tjerks van der Veer. Overleden op 16 mei 1920 te Sneek, 89 jaar oud.
bakker te Franeker (1859, 1861), koopman te Sneek (1864-1871), kantoorbediende te Sneek (1877)
Op 20 mei 1858 getrouwd Sneek met:
Berber Folkerts Fennema, geboren op 6 november 1829 te Sneek als dochter van Folkert Jentjes Fennema en Doetje Klazes de Groot. Overleden op 17 maart 1880 te Sneek, 50 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Folkert, geboren op 16 augustus 1859 te Franeker.
2. Johannes Andreas, geboren op 24 juli 1861 te Franeker. Overleden op 29 september 1862 te Sneek, 14 maanden oud.

3. Johannes Andreas, geboren op 5 mei 1864 te Sneek. Overleden op 19 augustus 1912 te Sneek, 48 jaar oud.

4. Iemkje, geboren op 26 oktober 1867 te Sneek.
5. Frederik Wilhelm, geboren op 15 oktober 1871 te Sneek.
6. Berend Fokke, geboren op 3 januari 1877 te Sneek. Overleden op 7 september 1880 te Sneek, 3 jaar oud.
 
 
 
Bij het overlijden van de zijn vader in 1834, (zijn moeder is overleden in 1831), krijgt Frederik Wilhelm Fokke sr. het voogdijschap over kleinzoon Frederik Wilhelm (* 1831). In 1843 sterft Frederik Wilhelm sr. De broer van vader Berend, Johannes Fokke, krijgt dan het voogdijschap. In 1854 verkoopt Frederik Wilhelm jr. (*1831), hij is dan voor de wet volwassen (23 jaar), het pand Balk A 268 = van Swinderenstraat 17, aan Johannes Fokke.
 
Frederik Fokke Franeker
bron: Leeuwarder Courant van 25 juli 1862
 
Eise Eisingastraat 25 Franeker
bron: www.hisgis.nl / timemachine Franeker
De voorgevel van de Eise Eisingastraat 25 in Franeker volgens google streetview, kadastraal perceel Franeker A 240 op het kadastrale netteplan uit 1887, (rood omlijnd)
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Beerend Fokke 1804-1834 Frederik Wilhelm Fokke 1831-1920  
     
woonadressen familie Fokke
periode adres bron
  Franeker  
1858 - 1862 Eise Eisingastraat 25 Franeker
1862 - 1920 Sneek  
     
notariële acten
 
1854 Balk, notaris Gerryt Zandstra Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1750,-
- Frederik Wilhelm Fokke te Balk, verkoper
- Johannes Fokke te Balk, koper             
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 67 d.d. 17 mei 1854
 
1857 Balk, notaris Gerryt Zandstra Schuldbekentenis Kapitaal fl. 100,-
- Frederik Wilhelm Fokke wonende te Franeker
- Lieuwe Klazes Visser wonende te Harich
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 7036 aktenr. 81 d.d. 3 september 1857
 
1858 Franeker, notaris: Gijsbertus Schot Koopacte. Een huis en bakkerij, T.N. 63 te Franeker. Koopsom fl. 3500
- Wilt Sjoerds de Waay wonende te Franeker, gehuwd met Froukje Fokkes Douma, verkoper
- Frederik Wilhelm Fokke wonende te Franeker, gehuwd met Berber Fennema, koper
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 41059 Repertoirenr.: 41086 aktenr. 209 d.d. 24 september 1858
 
1859 Franeker, notaris: Addick Adrianus Land. Obligatie.
- Frederik Wilhelm Fokke wonende te Franeker, schuldenaar
- Berber Fennema wonende te Franeker, schuldenaar
- Gijsbertus Schot wonende te Franeker, schuldeiser
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 40048 Repertoirenr.: 40088 aktenr. 176 d.d. 19 september 1859
 
1860 Franeker, notaris: Addick Adrianus Land. Bruikleen.
- Andries Franzes Gerbens wonende te Menaldum, vermeld
-  Frederik Wilhelm Fokke wonende te Franeker, vermeld
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 40049 Repertoirenr.: 40088 aktenr. 130 d.d. 25 juni 1860
 
1862 Franeker, notaris: Addick Adrianus Land. Obligatie
-  Frederik Wilhelm Fokke wonende te Franeker, schuldenaar
- Andries Franzes Gerbens wonende te Menaldum, schuldeiser
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 40051 Repertoirenr.: 40088 aktenr. 22 d.d. 10 februari 1862
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 26-09-2020